Ponad połowa rodaków przypuszcza, że październikowe wybory do sejmu wygra Prawo i Sprawiedliwość wraz z koalicjantami. Jednocześnie najwięcej z nich obawia się zwycięstwa właśnie tego ugrupowania (38%) oraz triumfu Koalicji Obywatelskiej (40%).

Centrum Badania Opinii Społecznej zapytało Polaków o ich przewidywania wyborcze sześć miesięcy przed wyborami. Była to część badania „Aktualne problemy i wydarzenia”, które trwało od 6 do 16 marca. Wyniki ukazały się w raporcie „Kto wygra wybory – przewidywania wyborcze na pół roku przed dniem głosowania”.

Okazuje się, że 51% ankietowanych twierdzi, że zwycięży PiS i jego koalicjanci, a 26% uważa, że tym razem triumf przypadnie opozycji. Odpowiedzi „trudno powiedzieć” udzieliło natomiast 23% badanych. Bardziej zróżnicowane były przewidywania dotyczące wyborów do senatu. Tutaj 34% respondentów jako możliwego zwycięzcę wskazało opozycję, 33% PiS i koalicjantów, a 33% odpowiedziało „trudno powiedzieć”.

Polacy obawiają się dwóch ugrupowań

Prawo i Sprawiedliwość oraz Koalicja Obywatelska to dwie najsilniejsze w kraju opcje polityczne. Równocześnie to też dwa ugrupowania, których ewentualne rządy martwiłyby Polaków najbardziej. KO uzyskała tutaj 40%, a PiS wraz z Solidarną Polską i Partią Republikańską – 38%.

Dla porównania: Konfederacji obawiałoby się 18% respondentów, Lewicy – 17%, Polski 2050 Szymona Hołowni – 9%, PSL i Koalicji Polskiej – 5%, Wolnościowców – 3%, natomiast Agrounii i Porozumienia – 1%. Obaw wobec żadnej partii nie ma z kolei 8% respondentów. Jak można się domyślić – niechęć wobec powyższych ugrupowań zależy od partyjnych preferencji badanych.

„W elektoracie PiS z największą niechęcią traktowana jest KO (85% deklaracji), prawie trzykrotnie rzadziej jako niechciany zwycięzca wskazywana była także Lewica (29%), a jeszcze rzadziej – Polska 2050 (16%). Z kolei wśród wyborców partii opozycyjnych zdecydowanie najwięcej obaw wzbudza perspektywa sprawowania władzy przez kolejną kadencję przez PiS. Najbardziej obawiają się tego zwolennicy KO (91%) i Lewicy (83%), lęka się tego również trzy czwarte wyborców Polski 2050 (74%) oraz ponad połowa sympatyków Konfederacji WiN (54%)” – czytamy w raporcie CBOS.

Opozycja razem czy osobno?

CBOS zapytał także, jaką strategię – zdaniem Polaków – powinna z myślą o wyborach obrać opozycja. Największy odsetek badanych (42%) odpowiedział, że każde opozycyjne ugrupowanie powinno startować osobno. Opcję tę najczęściej wybierali wyborcy PiS-u, Konfederacji i Polski 2050, a najrzadziej KO i Lewicy.

Na konieczność stworzenia koalicji uwagę zwróciło natomiast 36% badanych. Według 15% opozycja powinna stworzyć kilka koalicji, a największy udział w tym odsetku mieli członkowie elektoratów Lewicy i Polski 2050, zaś najmniejszy – PiS-u. Natomiast zdaniem 21% badanych, głównie sympatyków KO i Lewicy, powinien powstać jeden opozycyjny blok.

Powyższe badanie Centrum Badania Opinii Społecznej przeprowadziło na liczącej 993 osoby reprezentatywnej imiennej próbie pełnoletnich mieszkańców Polski wylosowanej z bazy PESEL. Zastosowało w nim metody CAPI, CATI i CAWI.

Udostępnij:
Wspieraj wolne media

Skomentuj

O Autorze

W dziennikarstwie od 9 lat, w fotografii o rok krócej. Miłośnik narciarstwa, karate i siatkówki, spośród których nie uprawia tylko trzeciej z dyscyplin. Przez całe życie poświęca się sportowi, choć w Opowiecie.info zajmuje się też innymi tematami. W wolnym czasie fotografuje krajobrazy, szczególnie podczas podróży, które tak bardzo kocha.