Dziś (27 kwietnia) odbyła się LIX Sesja Rady Gminy. Wiodącymi tematami obrad była obwodnica gminy Dobrzeń Wielki i sprawa z ośrodkiem zdrowia w Chróścicach.

Wójt na wstępie przedstawił krótką charakterystyką tego co działo się w ostatnim czasie. Powiedział m.in.: o wyborach sołeckich w gminie Dobrzeń Wielki oraz przekazał sołtysom najserdeczniejsze życzenia. W posiedzeniu wzięło udział 14 członków (Łukasz Lazik, Krzysztof Henek, Janusz Piontkowski, Józef Gregulec, Rafał Kampa, Monika Ledwolorz-Gierok, Jerzy Bednarz, Arkadiusz Kulas, Piotr Libawski, Zbigniew Wajman, Roman Marek, Danuta Orzeszyna, Antoni Piechota, Roman Kołbuc)

Radni przyjęli pięć uchwał:

  • Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy Dobrzeń Wielki na rok 2023
  • Uchwała w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w Klubie „Senior+”
  • Uchwała w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków za świadczenia z pomocy społecznej będących w zakresie zadań własnych gminy
  • Uchwała w sprawie przyjęcia zasobów pomocy społecznej w gminie Dobrzeń Wielki za rok 2022
  • Uchwała w sprawie określenia wysokości oraz szczegółowych warunków i trybu przyznawania i zwrotu zasiłku celowego na ekonomiczne usamodzielnienie

Interpelacje i wolne wnioski

Radny Rafał Kampa poruszył temat złożonej na poprzedniej sesji interpelacji w sprawie ekranów akustycznych przy ul. Mickiewicz, Leśniej i Żeromskiego. Radny Zbigniew Wajman w imieniu mieszkańców ul. Kwaśnej poprosił o zorganizowanie w okolicy przepompowni, ławki i aparatów do ćwiczeń.

Sprawy różne

Radna Monika Ledwolorz-Gierok zapytała kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, Elwirę Szpajcher o sytuację rodzin z Ukrainy. W odpowiedzi można było usłyszeć, że w porównaniu z rokiem poprzednich tych rodzin jest znaczenie mniej, aczkolwiek zauważalna jest rotacja, jedni przybywają, drudzy wyjeżdżają. Jeśli chodzi o pomocą jaką od nas otrzymują to z pewnością jest to pomoc w szkołach, dzieci są tam dożywiane. Kolejną formą wsparcia jest tłumacz, osoba biegle mówiąca w języku ukraińskim.

Głos ponownie zabrał Rafał Kampa, który również skierował swoje pytanie do kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej – Elwiry Szpajcher. Radny zapytał o możliwość stworzenia lodówki społecznej, dla mieszkańców, którzy nie do końca chcą pokazać, że sobie nie radzą z zakupem podstawowych produktów. Osoby, które posiadają za dużo żywności, również mogłyby wtedy podzielić się jedzeniem z potrzebującymi. Temat jak najbardziej do rozważenia.

Przewodniczący Rady Gminy – Roman Kołbuc wspomniał również o Ośrodku Zdrowia w Chróścicach. Odbyło się kilka spotkań z dyrektorem „MegaMed” z Borek i na chwilę obecną, można powiedzieć, że dyrektor zjawi się w połowie maja obejrzeć ośrodek. Idąc za ciosem, przewodniczący wspomniał także o obwodnicy gminy Dobrzeń Wielki, na ten moment zbierane są podpisy pod listami poparcia. Ostatnim razem owych podpisów było 200, obecnie jest ich już 600. Później Przewodniczący Rady Gminy wspomniał jeszcze o hałasach i piciu alkoholu przy fontannie w parku w Dobrzeniu Wielkim, co w dalszym ciągu jest problemem, a wątek ten już wielokrotnie był podejmowany na sesjach.

Piotr Szafrański, Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury w Dobrzeniu Wielkim podziękował wójtowi za objęcie patronatem honorowym 6. edycji Ogólnopolskiego Festiwalu Sztuki Tanecznej Pląsowadła.

Zobacz także: Tancerki i tancerze z całej Polski wystąpili na Festiwali Sztuki Tanecznej Pląsowadła w Dobrzeniu Wielkim

Dyrektor GOKu wspomniał także o Krajowej Liście Dziedzictwa Niematerialnego, na którą zostały dokonane 3 wpisy, które są powiązane z gminą Dobrzeń Wielki, a chodzi o tradycje hafciarskie, zielarstwo i ziołolecznictwo oraz plecionkarstwo na śląsku opolskim, gdzie Chróścice wiodą prym, co świadczy o ogromnym potencjale gminy.

Na zakończenie obrad wójt zaprosił wszystkich do wzięcia udziału w Akcji Czysta Odra, gdyż jak można zauważyć przy brzegu Odry ciągle coś się dzieje, gmina inwestuje w nabrzeże i stara się aby stało się one atrakcyjnym miejscem.

Więcej na ten temat: Akcja Czysta Odra 2023. W poniedziałek sprzątanie w gminie Dobrzeń Wielki i Opolu-Borkach

Padło również kilka słów o cieple. Planowane jest kolejne spotkanie w najbliższej przyszłości z zarządcami wspólnot na osiedlu, gdyż tam problem jest najbardziej drażliwy oraz będą zapraszani mieszkańcy domków jednorodzinnych. Propozycji jest kilka, ale wszystko jest obecnie na etapie planowania.

Wspomniany został także projekt „OSP na straży środowiska”.

Zobacz także: OSP na straży środowiska. Pozbądź się elektrycznych śmieci i wesprzyj strażaków w swojej okolicy

Transmisję z obrad Rady Gminy można zobaczyć tutaj: https://bip.dobrzenwielki.pl/3087/archiwum-nagran-z-sesji-rady-gminy-dobrzen-wielki.html

Udostępnij:
Wspieraj wolne media

Skomentuj

O Autorze

Studentka Pedagogiki na Uniwersytecie Opolskim, pasjonująca się muzyką i motoryzacją, a ponadto to uwielbiająca podróżować. Zawsze uśmiechnięta, wierząca, że "To co nas nie zabije, uczyni nas silniejszymi".