Wspieraj wolne media

Pokój, gm. Namysłów – zdjęcie satelitarne

19 września 2015 r., w Pokoju w woj. Opolskim miała miejsce uroczystość podpisania Deklaracji  „Przeszłość dla Przyszłości” na rzecz trwałości i odnowy dziedzictwa historycznego i kulturowego Pokoju:

                                                 Deklaracja „Przeszłość dla Przyszłości”
                      na rzecz trwałości i odnowy dziedzictwa historycznego i kulturowego Pokoju

Uznając wyjątkowość Pokoju – związanego z rodem Wirtembergów, dawnego Carlsruhe, jego historii, w której szczególne miejsce miało zgodne współistnienie narodowości i religii, co wyraża się  bogactwem  powiązanych ze sobą dóbr kultury i przyrody oraz dostrzegając potencjał tego miejsca do kształtowania pozytywnych relacji polsko – niemieckich

                                                                  deklarujemy wolę

 • zachowania i odnowy dziedzictwa historycznego i kulturowego Pokoju w nurcie starań o nadanie temu dziedzictwu statusu pomnika historii,
 • czynienia z zasobów kulturowych i przyrodniczych Pokoju dźwigni rozwoju lokalnego i regionalnego oraz pola partnerskiej współpracy,  również w relacjach międzynarodowych i w wymiarze ekumenicznym.

Sygnatariusze niniejszej Deklaracji cele te będą osiągać w ramach kompetencji i dostępnych możliwości własnych oraz poprzez wspólne projekty. Efektywne współdziałanie zapewni Rada Deklaracji – programująca i koordynująca działania, złożona z przedstawicieli sygnatariuszy i zwoływana na ich życzenie. Organizację prac Rady zapewnia gmina Pokój.

Sygnatariusze deklaracji Przeszłość dla Przyszłości w Pokoju

Inicjatorzy:

1. Wojewoda Opolski – Ryszard Wilczyński
2. Gmina Pokój – wójt Barbara Zając
3. Opolski Wojewódzki Konserwator Zabytków – Iwona Solisz
4. Stowarzyszenie Pokój – Prezes Tomasz Zimoch

Zaproszeni do sygnowania deklaracji:

 1. Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego – Marszałek Andrzej Buła
 2. Kancelaria Prezydenta – Doradca Prezydenta ds. kultury Wojciech Kolarski
 3. Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu – Prezes Piotr Soczyński
 4. Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Katowicach – Dyrektor Kazimierz Szabla
 5. Nadleśnictwo Kup – Nadleśniczy Jarosław Jańczyk
 6. Gospodarstwo Rybackie Lasów Państwowych w Krogulnej – Janusz Preuhs
 7. Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Opolu  – Dyrektor Alicja Majewska
 8. Lokalna Grupa Działania Stobrawski Zielony Szlak – Prezes Jadwiga Kulczycka
 9. Lokalna Grupa Rybackia – Prezes Jakub Roszuk
 10. Powiat Namysłowski – Starosta Michał Ilnicki
 11. Zespół Opolskich Parków Krajobrazowych – Dyrektor Ireneusz Hebda
 12. Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego – Minister Małgorzata Omilanowska
 13. Towarzystwo Społeczno-Kulturalne Niemców na Śląsku Opolski – Przewodniczący Rafał    Bartek
 14. Fundacja Rozwoju Śląska – Prezes Arnold Czech
 15. Dom Współpracy Polsko – Niemieckiej  – Prezes Ryszard Galla
 16. Niemiecko –Polska Fundacja Ochrony Zabytków Kultury – Przewodniczący Andrzej Rottermund
 17. Narodowy Instytut Dziedzictwa w Opolu – Kierownik Joanna Banik
 18. Diecezja Opolska – Biskup Andrzej Czaja
 19. Diecezja Katowicka Kościoła Ewangelicko – Augsburskiego – Biskup Marian Niemiec
 20. Intbau, Międzynarodowe Zrzeszenie na Rzecz Tradycyjnego Budownictwa, Architektury i Urbanistyki – Prezes Tomasz Jeleński
 21. Polska Sieć Odnowy i Rozwoju Wsi – Przewodniczący Joachim Wojtala
 22. Opolska Regionalna Organizacja Turystyczna – Dyrektor Piotr Mielec
 23. Archiwum Państwowe w Opolu – Dyrektor Mirosław Lenart

O godz. 10.30 w Domu Parafialnym parafii Ewangelicko-Augsburskiej w Pokoju odbyło się powitanie uczestników przez wójta gm. Pokój Barbarę Zając. Po krótkim wprowadzeniu wojewody opolskiego Ryszarda Wilczyńskiego wystąpiła podróżnik, znana z programu „Pieprz i wanilia”, żona legendarnego Tony’ego  Halika, Elżbieta Dzikowska.

Podczas sesji historycznych (w przerwie odpisanie Deklaracji „Przeszłość dla Przyszłości” na rzecz trwałości i odnowy dziedzictwa historycznego i kulturowego Pokoju), można było posłuchać prelekcji o wartości Pokoju jako „pomnika historii”, wstąpień Iwony Solisz, Ryszarda Wilczyńskiego oraz Katrin Schulze z INTBAU -Międzynarodowego Zrzeszenie na Rzecz Tradycyjnego Budownictwa, Architektury i Urbanistyki, organizacji wspierającej m.in. tradycyjne budownictwo i zachowanie przez niego lokalnego charakteru. Wysłuchano również specjalistów: dr inż. arch. Artur Kwaśniewski, dr inż. arch. krajobrazu Łukasz Dworniczak oraz Grzegorz Olszewskiego z pracowni Zielona Kreacja, autorów studium historyczno-urbanistycznego Pokoju.

Wykorzystanie dziedzictwa Pokoju jako strategii gminy omawiała wójt gm. Pokój Barbara Zając. Dziedzictwo kulturowe a zaangażowanie społeczności lokalnej, było tematem prelekcji Magdaleny Prosińskiej, przedstawiciela INTBAU. Ponownie również zabrał głos wojewoda opolski, omawiając opracowanie Sieci Najciekawszych wsi, stosunkowo nowego ogólnopolskiego konceptu, który może stać się szansą dla Pokoju. Czy  uda się zrealizować chociaż część ambitnych planów? Pokaże czas.

Udostępnij:

Skomentuj

O Autorze

Autorzy, którzy chcą, aby ich artykuły, napisane na łamach "Grupy Lokalnej Balaton" w latach 2013-2016, widniały na portalu informacyjnym Opowiecie.info proszeni są o przesłanie tytułu artykułu oraz zawartych w nim zdjęć na adres: news@opowiecie.info

SZANOWNI PAŃSTWO

Od 25 maja br. w Polsce obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie ich swobodnego przepływu oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO). Na naszym portalu używamy np. plików cookies (stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika serwisu Opowiecie.info i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych serwisu Opowiecie.info). Zgodnie z RODO dane osobowe to wszystkie informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej (w tym imię i nazwisko, czy adres zamieszkania, adres e-mail, czy adres IP, zapisywane w plikach cookies). Administratorem danych osobowych, pozyskiwanych przez portal informacyjny WWW.OPOWIECIE.INFO jest OPOWIECIE.INFO Joanna Kołodziej, ul. Sokołów 3, 46-081 Dobrzeń Wielki NIP: 7541544353, REGON: 381405173.

Zapewniamy, że wszelkie pozyskiwane dane przez portal informacyjny Opowiecie.info lub przez naszych zaufanych partnerów przetwarzamy tylko w zakresie, na jaki zezwala RODO:
– gdy jest to niezbędne do zawarcia lub wykonania umowy;
– gdy wynika to z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, np. w celu zapewnienia bezpieczeństwa usługi;
– gdy posiadamy dobrowolna zgodę użytkownika.
Odbywać się to będzie zawsze na podstawach prawnych, dopuszczalnych przez RODO.

Dane osobowe będą przetwarzane przez administratora – Blacharstwo Samochodowe Import Export Łukasz Kołodziej z siedzibą w Dobrzeniu Wielkim (zwane dalej Właścicielem), ul. Sokołów 3, 46-081 Dobrzeń Wielki, NIP: 754-13-75-270, REGON: 531127643 mogą zostać przekazane przez administratora zaufanym partnerom, którzy będą mogli je przetwarzać wyłącznie we wskazanym celu i zakresie. Zgodnie z RODO każdy z Państwa kto udzielił lub udzieli nam zgody na przetwarzanie danych osobowych, może ją w każdej chwili wycofać. Przysługuje Państwu także prawo żądania dostępu do nich, ich sprostowania lub usunięcia, prawo do ich przeniesienia, wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz do wniesienia skargi do organu nadzorczego – GIODO.

W związku z pełnieniem obowiązków administratora Państwa danych osobowych stosujemy zabezpieczenia oraz procedury pomagające w bezpiecznym przetwarzaniu danych, miedzy innymi: witryna i wszystkie aplikacje internetowe korzystają z bezpiecznego protokołu zabezpieczonego certyfikatem SSL.

Jeżeli wyrażają Państwo zgodę na przetwarzanie Waszych danych osobowych przez Blacharstwo Samochodowe Import Export Łukasz Kołodziej z siedzibą w Dobrzeniu Wielkim (zwane dalej Właścicielem), ul. Sokołów 3, 46-081 Dobrzeń Wielki, NIP: 754-13-75-270, REGON: 531127643 oraz naszych zaufanych partnerów, co związane jest z korzystaniem z treści na portalu WWW.OPOWIECIE.INFO, w celach marketingowych, analitycznych, w tym na ich przetwarzanie w plikach cookies i podobnych.  Wyrażenie zgody na przetwarzanie danych jest dobrowolne.

Polityka prywatności   Polityka cookies