Sprawozdaniem z przebiegu prac zarządu rozpoczął Henryk Lakwa, starosta opolski, obrady XXXVII sesji Rady Powiatu Opolskiego.    Omówił kwestie gospodarowania nieruchomościami, realizację zadań związanych z edukacją  oraz sprawami administracyjno – gospodarczymi.

Zainteresowanie Radnych wzbudziła Informacja o Stanie Bezpieczeństwa Powiatu Opolskiego w Zakresie Ochrony Przeciwpożarowej za rok 2017. Złożył ją komendant Komendy Miejskiej Straży Pożarnej, Paweł Kielar.

Zagrożeń miejscowych spowodowanych m.in. huraganami, silnymi wiatrami, wadami urządzeń i instalacji gazowych, elektrycznych, grzewczych, wadami konstrukcji budowlanych itp. odnotowano 596, pożarów 719, a także 328 fałszywych alarmów.

Jednostki ochrony przeciwpożarowej w 2017 roku wyjeżdżały do zdarzeń średnio co 3,5 godziny.
Najwięcej, w których interweniowała straż pożarna, było w gminie Niemodlin – 227. Paliło się tam 81 razy, a zagrożeń miejscowych odnotowano 37. Fałszywych alarmów najwięcej było w gminie Ozimek – 15. Najbezpieczniejszą gminą pod względem pożarowym była gmina Dobrzeń Wielki – 7 pożarów, a pod względem zdarzeń miejscowych Tułowice – 26. W 2017 roku fałszywych wezwań było 80. Wśród zagrożeń miejscowych prym wiodła gmina Turawa z liczbą 152.

Pierwszy raz w historii Komendy w czasie jednej doby odnotowano ponad 200 interwencji.
W 2017 roku odnotowano wzrost zdarzeń o 14,1%. Liczba pożarów wzrosła niewiele, bo tylko o 8 interwencji. Zdecydowanie więcej razy strażacy usuwali skutki miejscowych zagrożeń – o 22,8%. Zwiększenie wiąże się z wystąpieniem na przełomie października i listopada silnych wiatrów.

Największa liczba pożarów zdarza się w marcu ze względu na proceder wypalania nieużytków rolnych. Pozytywnym zjawiskiem jest ich coroczny spadek z uwagi na szeroko zakrojoną pod egidą Komendy Miejskiej PSP kampanię społeczną uświadamiająca zagrożenie.

Radnym przedstawiono sprawozdanie z działań podjętych w ramach Programu opieki nad zabytkami dla Powiatu Opolskiego na lata 2016–2019. Obejmuje on lata 2016 i 2017 i jest pierwszym podsumowaniem wyżej wymienionego dokumentu.

Sprawozdanie z Programu Opieki nad Zabytkami.

Radni wysłuchali również sprawozdania z działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie i efektów pracy organizatora rodzinnej pieczy zastępczej oraz zestawienie potrzeb w zakresie systemu pieczy zastępczej powiecie opolskim.

Dalej określili wysokość środków finansowych z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na zadania z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej dla osób niepełnosprawnych z powiatu opolskiego określone przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na 2018 rok, łącznie w kwocie 1 183 508 zł.

Z uwagi na zmianę przepisów powiatowi rajcy ustalili nowy wymiar godzin dla pedagogów, psychologów, logopedów, terapeutów pedagogicznych i doradców zawodowych, z wyjątkiem nauczycieli zatrudnionych w poradniach psychologiczno-pedagogicznych. Liczba godzin nie może przekroczyć 22.
 
Rajcy poparli Apel Sejmiku Województwa Opolskiego, który jest reakcją na informację opracowaną przez Najwyższą Izbę Kontroli dotyczącą realizacji zadań Narodowego Funduszu Zdrowia w 2016 roku, z której wynika, że w województwie opolskim odnotowano najniższy w Polsce poziom nakładów NFZ w przeliczeniu na 10 tys. uprawnionych, odbiegający o 6,7% od średniej dla kraju. W zestawieniach dotyczących nakładów na leczenie szpitalne i ambulatoryjną opiekę specjalistyczną, różnica ta sięga 10%. Sejmik Województwa Opolskiego zwraca uwagę, że różnice te w zestawieniu z najniższą w kraju dynamiką wzrostu wydatków NFZ w przeliczeniu na populację uprawnionych skutkują pogłębianiem się różnic i dyskryminacją w dostępnie do świadczeń.

Zarząd Powiatu Opolskiego wsparł inicjatywę dotyczącą utworzenia Międzynarodowego Centrum Badawczo-Rozwojowego Uniwersytetu Opolskiego na rzecz rolnictwa i przemysłu rolno-spożywczego w Pomologii – Prószków, a Rada Powiatu wyraziła zgodę udzielenie pomocy finansowej dla Województwa Opolskiego w wysokości 750.000 zł. Celem utworzenia Centrum jest ożywienie i przywrócenie dawnej świetności Pomologii. Poparto również kolejną pomoc rzeczową dla partnerskiego Powiatu Dolina (Ukraina). Zdecydowano także o wsparciu w wysokości 8 000 złotych na zakup samochodu strażackiego do udziału w akcjach ratowniczych.

Fot. melonik

Udostępnij:

O Autorze

Dziennikarz, publicysta, dokumentalista (radio, tv, prasa) znany z niekonwencjonalnych nakryć głowy i czerwonych butów. Interesuje się głównie historią, ale w związku z aktualną sytuacją społeczno-polityczną jest to głównie historia wycinanych drzew i betonowanych placów miejskich. Ma już 65 lat, ale jego ojciec dożył 102. Uważa więc, że niejedno jeszcze przed nim.

Wyłączono komentarze

SZANOWNI PAŃSTWO

Od 25 maja br. w Polsce obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie ich swobodnego przepływu oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO). Na naszym portalu używamy np. plików cookies (stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika serwisu Opowiecie.info i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych serwisu Opowiecie.info). Zgodnie z RODO dane osobowe to wszystkie informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej (w tym imię i nazwisko, czy adres zamieszkania, adres e-mail, czy adres IP, zapisywane w plikach cookies). Administratorem danych osobowych, pozyskiwanych przez portal informacyjny WWW.OPOWIECIE.INFO jest OPOWIECIE.INFO Joanna Kołodziej, ul. Sokołów 3, 46-081 Dobrzeń Wielki NIP: 7541544353, REGON: 381405173.

Zapewniamy, że wszelkie pozyskiwane dane przez portal informacyjny Opowiecie.info lub przez naszych zaufanych partnerów przetwarzamy tylko w zakresie, na jaki zezwala RODO:
– gdy jest to niezbędne do zawarcia lub wykonania umowy;
– gdy wynika to z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, np. w celu zapewnienia bezpieczeństwa usługi;
– gdy posiadamy dobrowolna zgodę użytkownika.
Odbywać się to będzie zawsze na podstawach prawnych, dopuszczalnych przez RODO.

Dane osobowe będą przetwarzane przez administratora – Blacharstwo Samochodowe Import Export Łukasz Kołodziej z siedzibą w Dobrzeniu Wielkim (zwane dalej Właścicielem), ul. Sokołów 3, 46-081 Dobrzeń Wielki, NIP: 754-13-75-270, REGON: 531127643 mogą zostać przekazane przez administratora zaufanym partnerom, którzy będą mogli je przetwarzać wyłącznie we wskazanym celu i zakresie. Zgodnie z RODO każdy z Państwa kto udzielił lub udzieli nam zgody na przetwarzanie danych osobowych, może ją w każdej chwili wycofać. Przysługuje Państwu także prawo żądania dostępu do nich, ich sprostowania lub usunięcia, prawo do ich przeniesienia, wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz do wniesienia skargi do organu nadzorczego – GIODO.

W związku z pełnieniem obowiązków administratora Państwa danych osobowych stosujemy zabezpieczenia oraz procedury pomagające w bezpiecznym przetwarzaniu danych, miedzy innymi: witryna i wszystkie aplikacje internetowe korzystają z bezpiecznego protokołu zabezpieczonego certyfikatem SSL.

Jeżeli wyrażają Państwo zgodę na przetwarzanie Waszych danych osobowych przez Blacharstwo Samochodowe Import Export Łukasz Kołodziej z siedzibą w Dobrzeniu Wielkim (zwane dalej Właścicielem), ul. Sokołów 3, 46-081 Dobrzeń Wielki, NIP: 754-13-75-270, REGON: 531127643 oraz naszych zaufanych partnerów, co związane jest z korzystaniem z treści na portalu WWW.OPOWIECIE.INFO, w celach marketingowych, analitycznych, w tym na ich przetwarzanie w plikach cookies i podobnych.  Wyrażenie zgody na przetwarzanie danych jest dobrowolne.

Polityka prywatności   Polityka cookies