W kategorii szkół podstawowych I miejsce zajął Daniel Kurtz, II − Mikołaj Mitoś, III
− Lukas Jonus. W kategorii gimnazjów na podium stanęli: Patryk Kurtz (I miejsce), Roman Urban (II miejsce), Mateusz Janus (III miejsce). W kategorii: młodzież i dorośli do lat 40. zwycięzcami zostali: Martin Urban (I miejsce), Piotr Siekierka (II miejsce) i Mateusz Seewald (III miejsce). W kategorii oldboyów I miejsce zajął Jarosław Kubica, II − Tomasz Wiśniewski, III − Waldemar Stecert. Medale oraz dyplomy wręczył sołtys Marek Ciernia.

Zwycięzcy II Turnieju Tenisa StołowegoNa II Turnieju Tenisa Stołowego w Brynicy zjawiło się 29. uczestników. Stanęli oni do konkurencji w czterech kategoriach: szkoła podstawowa, gimnazjum, młodzież i dorośli do lat 40. oraz oldboye. Sędzią i uczestnikiem był Jarosław Kubica. Turniej został zorganizowany przez sołtysa i Radę Sołecką Brynicy, filię GBP w Brynicy oraz przez Towarzystwo Miłośników Tenisa Stołowego.

Zwycięzcy II Turnieju Tenisa Stołowego

Udostępnij:
Wspieraj wolne media

Skomentuj

O Autorze

Zawsze Pewnie, Zawsze Konkretnie