W najbliższy poniedziałek od godz. 10:00 rozpocznie się nabór na kursy i szkolenia w ramach działania 5.5 – Adaptacyjność pracodawców i pracowników. Wnioski będzie można składać wyłączenie drogą elektroniczną. Poniżej prezentujemy najważniejsze informacje nt. procedury składania wniosków . Dokumenty dostępne od dzisiaj. https://tiny.pl/c8d1x

Jeśli chcesz podnieść swoje kwalifikacje lub kompetencje zawodowe to trafiłeś w dobre miejsce. Skorzystaj z bonu szkoleniowego, który będzie dofinansowywany z Unii Europejskiej. Jest to produkt oferowany przez podlegające samorządowi województwa opolskiego Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki skierowany do pracodawców i pracowników opolskich firm.

Bony są przyznawane w ramach programu Adaptacyjność pracodawców i pracowników. Projekt finansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus w ramach Funduszy Europejskich dla Opolskiego na lata 2021-2027.

Wysokość maksymalnego dofinansowania wynosi do 9,5 tys. zł na osobę co może stanowić aż 80% kwoty danej usługi.

– Limit do wykorzystania dla pracowników jednej firmy będzie wynosił 50.000 zł
– Dofinansowujemy 80% kwoty kursu, ale nie więcej niż 9.5 tys. zł na osobę.
– Kursy i szkolenia mają się rozpoczynać nie wcześniej niż 26 lutego 2024 r.
– Wnioski będą przyjmowane wyłącznie drogą elektroniczną (link do ePUAP ułatwiający procedurę będzie dostępny w momencie uruchomienia naboru).
– Udział w naborze mogą brać właściciele firm (także jednoosobowych działalności gospodarczych) oraz ich pracownicy.
– Warunkiem koniecznym jest znalezienie usługi szkoleniowej w Bazie Usług Rozwojowych –https://uslugirozwojowe.parp.gov.pl/

Regulamin i formularz zgłoszeniowy oraz pozostałe dokumenty zamieszczone zostały https://tiny.pl/c8d1x

Na co można dostać wsparcie?

W ramach projektu osoby dorosłe będą mogły starać się o dofinansowanie do kursów podnoszących kwalifikacje lub kompetencje spośród szkoleń dostępnych w Bazie Usług Rozwojowych PARP. Dofinansowanie to oferowane będzie w ramach refundacji.

Na co nie można dostać wsparcia?

Wyłączenie z dofinansowania – określono w Regulaminie

Jak sięgnąć po wsparcie, krok po kroku?

– Znajdź intersujące Cię szkolenie/kurs/studia podyplomowe korzystając z Bazy Usług Rozwojowych PARP ( www.uslugirozwojowe.parp.gov.pl), kończące się certyfikatem lub egzaminem i zarejestruj się w niej (utwórz Profil przedsiębiorcy na stronie BUR).
– Wypełnij formularz zgłoszeniowy dostępny na stronie www.ocrg.opolskie.pl wraz z kompletem niezbędnych załączników i złóż przez ePUAP. Elektroniczna aplikacja przyspieszy procedurę weryfikacji.
– Skontaktuj się z organizatorem usługi i zarezerwuj sobie lub swoim pracownikom wstępnie miejsce, informując o tym, iż starasz się o dofinansowanie usługi oraz o tym, że konieczne będzie podpisanie dwustronnej umowy.
– Po pozytywnej weryfikacji formularza zgłoszeniowego, podpiszemy dwustronną umowę pomiędzy Tobą a OCRG oraz nadajemy ID wsparcia, który posłuży jako identyfikator w BUR. Umowa określa szczegółowe zasady działania oraz sposoby i terminy płatności – informuje przedstawiciel OPolskiego Centrum
– Po podpisaniu umowy wsparcia oraz nadaniu ID wsparcia, dokonaj rejestracji na wybraną usługę.
– Weź udział w szkoleniu/kursie/studiach podyplomowych podnoszących Twoje kompetencje zawodowe.

Co dalej? W jaki sposób się rozliczyć?

Po skorzystaniu z usługi rozwojowej, dokonaj jej oceny zgodnie z SOUR na swoim koncie BUR.
Rozlicz się z Podmiotem świadczącym usługę rozwojowym, a następnie złóż do Operatora komplet dokumentów, na podstawie których dokonamy wpłaty na rzecz Beneficjenta.
Wymagane dokumenty:

umowa o pracę lub zaświadczenie o zatrudnieniu
załączniki dostępne poniżej
Uczestnicy
Projekt zostanie skierowany do pracodawców, których siedziba/oddział znajduje się na terenie województwa opolskiego oraz ich pracowników, którzy zamieszkują lub pracują w myśl Kodeksu Cywilnego na terenie województwa opolskiego.

Wsparciem zostaną objęte w szczególności:

osoby powyżej 50 roku życia,
osoby o niskich kwalifikacjach.
MŚP – mikro, mali przedsiębiorcy

Udostępnij:
Wspieraj wolne media

Skomentuj

O Autorze

Dziennikarz, publicysta, dokumentalista (radio, tv, prasa) znany z niekonwencjonalnych nakryć głowy i czerwonych butów. Interesuje się głównie historią, ale w związku z aktualną sytuacją społeczno-polityczną jest to głównie historia wycinanych drzew i betonowanych placów miejskich. Ma już 65 lat, ale jego ojciec dożył 102. Uważa więc, że niejedno jeszcze przed nim.