Do prawników dyżurujących w organizowanych przez Powiat Opolski punktach nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego i mediacji w gminach, zgłasza się coraz więcej osób. Tę tendencję potwierdza adwokat Marcin Smyczek, który udziela porad od 5 lat.

– Można skorzystać z moich usług do końca tego roku w Ozimku i Niemodlinie – informuje mecenas.

Lista punktów nieodpłatnej pomocy prawnej jest dostępna w Internecie, między innymi na stronie www.powiatopolski.pl, można tam też znaleźć wszystkie niezbędne informacje.

– Prawie połowa zainteresowanych potrzebuje porad dotyczących prawa spadkowego. Kiedyś najwięcej porad dotyczyło upadłości konsumenckich. Teraz jest ich mniej, ale trudno mi powiedzieć z czego to wynika. Zdarzają się pytania z obszaru prawa karnego, jednak to rzadkość. Często natomiast udzielam porad z zakresu prawa pracy, zdarzają się też z obszaru ubezpieczeń społecznych. Jeśli natomiast miałbym wskazywać, które obszary wiodą prym, to jest to zdecydowania prawo spadkowe, a tuż po nim prawo pracy, a następnie szeroko rozumiane prawo cywilne – wylicza mecenas Smyczek.

Bezpłatne porady prawne w Powiecie Opolskim

– Jeśli jest taka możliwość, warto umówić się na taką poradę wcześniej, na konkretną godzinę, telefonicznie, niż przychodzić z doskoku – dodaje. – Może się bowiem zdarzyć, że będzie w tym dniu sporo osób i trzeba będzie przyjść na kolejny dyżur. Tym bardziej, że ostatnio zgłasza się więcej osób niż dawniej. Ludzie przychodzą z troszkę innymi kategoriami spraw niż kiedyś, no i mam wrażenie, że mają większą świadomość prawną niż wcześniej. Nie wszyscy, ale można mówić o wyraźnej zmianie na plus przyznaje mecenas Marcin Smyczek.


Nieodpłatna pomoc prawna, nieodpłatne poradnictwo obywatelskie oraz nieodpłatna mediacja przysługują osobie, która nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej, w tym osobie fizycznej prowadzącej jednoosobową działalność gospodarczą niezatrudniającej innych osób w ciągu ostatniego roku. W związku z tym przed uzyskaniem porady w punkcie należy złożyć adwokatowi, radcy prawnemu lub doradcy obywatelskiemu stosowne pisemne oświadczenie.

Udzielanie darmowych porad prawnych lub obywatelskich na terenie Powiatu Opolskiego odbywa się w formie stacjonarnej na terenie każdej z gmin oraz w Starostwie Powiatowym w Opolu. Osobom ze znaczną niepełnosprawnością ruchową, które nie mogą stawić się w punkcie porad prawnych/obywatelskich osobiście oraz osobom doświadczającym trudności w komunikowaniu się (osobom niedowidzącym, niesłyszącym, głuchym i głuchoniemym), porada może być udzielana także poza punktem albo za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość np. telefonicznie. Od 1 lipca 2023 r., w związku z odwołaniem stanu zagrożenia epidemicznego, przed uzyskaniem porady na odległość należy złożyć w Starostwie oświadczenie w formie papierowej lub elektronicznej wraz ze wskazaniem okoliczności to uzasadniających oraz ze wskazaniem sposobu komunikowania się. Oświadczenie należy przesłać na adres pomocprawna@powiatopolski.pl

Rejestracji można dokonać poprzez :    https://tiny.pl/c2wp8  lub telefonicznie pod nr: 77 5415 169

Poniżej lista jednostek nieodpłatnego poradnictwa specjalistycznego.

Fot. Monika Kluf

Udostępnij:
Wspieraj wolne media

Skomentuj

O Autorze

Dziennikarz, publicysta, dokumentalista (radio, tv, prasa) znany z niekonwencjonalnych nakryć głowy i czerwonych butów. Interesuje się głównie historią, ale w związku z aktualną sytuacją społeczno-polityczną jest to głównie historia wycinanych drzew i betonowanych placów miejskich. Ma już 65 lat, ale jego ojciec dożył 102. Uważa więc, że niejedno jeszcze przed nim.