Program współpracy samorządu z organizacjami pozarządowymi, sprawozdanie z realizacji programu opieki nad zabytkami oraz powierzenie Województwu Śląskiemu organizacji ruchu kolejowego na wyznaczonym odcinku to kilka najważniejszych tematów, którymi zajęli się radni podczas listopadowej sesji Sejmiku Województwa Opolskiego – poinformowała Violetta Ruszczewska, rzecznik prasowy Gabinetu Marszałka.  Radni obradowali on-line.

Najpoważniejsza zmiana w budżecie podjęta na dzisiejszej sesji związana jest z planowanym rozpoczęciem jeszcze w tym roku opolskiego projektu w ramach programu LIFE. Ma on pomóc we wdrożeniu spójnego systemu zarządzania jakością powietrza w regionie. Jest narzędziem do skuteczniejszej dbałości o czyste powietrze. Partnerem samorządu województwa w programie będzie Politechnika Opolska. Przystąpiły do niego także 42 gminy Opolszczyzny.

Zgodnie z obowiązującym prawem, radni uchwalili także programy współpracy samorządu województwa z organizacjami pozarządowymi – na najbliższe pięć lat i na kolejny rok. Obydwa projekty przedstawiała dyrektor Biura Dialogu i Partnerstwa Obywatelskiego UMWO Barbara Kamińska. W nowym programie pięcioletnim wśród priorytetów współpracy znalazły się m.in. realizacja zadań publicznych przez samorząd we współpracy z trzecim sektorem, utworzenie i funkcjonowanie międzysektorowych zespołów i tematycznych grup roboczych ds. współpracy i dialogu między partnerami, promocja i organizacja wolontariatu w regionie oraz promocja idei współpracy międzysektorowej, w tym trzeciego sektora z sektorem naukowym, społecznym i gospodarczym. W każdym roku realizacji programu samorząd województwa planuje przeznaczyć na jego realizację co najmniej 5 000 000 zł rocznie.Bogata listopadowa sesja Sejmiku Województwa Opolskiego

W programie na najbliższy, 2021 rok, zwrócono szczególną uwagę m.in. na wsparcie kształcenia ustawicznego mieszkańców regionu poprzez realizację Europejskiego Budżetu Obywatelskiego, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, wsparcie uczestników systemu oświaty w zakresie poradnictwa psychologiczno – pedagogicznego, promocję ważności rodziny i rodzicielstwa zastępczego, aktywizację społeczną, edukacyjną i kulturalną osób niesamodzielnych. To także rok setnej rocznicy III powstania śląskiego oraz 20-lecia współpracy Województwa Opolskiego z Nadrenią-Palatynatem w Niemczech oraz Obwodem Iwanofrankiwskim na Ukrainie – i te rocznice także znalazły swoje miejsce w programie.

Dyrektor Departamentu Kultury, Sportu i Turystyki UMWO Agnieszka Kamińska przedstawiła sprawozdanie z realizacji programu opieki nad zabytkami w ostatnich dwóch latach. Jak mówiła, w regionie jest dziś ponad trzy tysiące zabytków wpisanych do rejestrów, co plasuje nas w czołówce pod względem ich przeliczenia na liczbę mieszkańców. W okresie sprawozdawczym w regionie przybył dwa pomniki historii – to Zamek Piastów Śląskich w Brzegu i kościół św. Anny w Oleśnie. W tym czasie istotne były także działania na rzecz dziedzictwa niematerialnego wsi opolskiej, w tym wspieranie lokalnych inicjatyw kulturalnych, promocja i wspieranie zachowania regionalnego folkloru oraz gwary. Efektem jest wpisanie w 2019 roku na krajową listę niematerialnego dziedzictwa kulturowego zwyczajów i tradycji związanych ze Śląskiem Opolskim – kroszonkarstwa, zwyczaju wodzenia niedźwiedzia oraz umiejętności ręcznego malowania wzoru opolskiego.

Bogata listopadowa sesja Sejmiku Województwa OpolskiegoNa Opolszczyźnie w latach 2016-2017 wsparto właścicieli obiektów zabytkowych z funduszy krajowych i samorządowych kwotą 19 568 330 zł, zaś w latach 2018- 2019 była to już kwota 21 513 160 zł. Na sumę tę składają się dotacje Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Opolskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków, samorządu wojewódzkiego oraz dotacje gmin i powiatów. W sposób znaczący do pozytywnych zmian w sferze dziedzictwa kulturowego w regionie przyczyniła się możliwość wsparcia z funduszy unijnych, dotacje pozyskały związki wyznaniowe, samorządy będące właścicielami obiektów zabytkowych, jednostki samorządu województwa – w ostatnich latach kwota tych dotacji przekroczyła 117 milionów złotych. Radny Janusz Trzepizur zwracał uwagę na problem w podziale pieniędzy rządowych na ochronę zabytków. – Mamy wielkie bogactwo w regionie pod względem jakości i liczby zabytków, mamy więc podstawę, by ubiegać się o zmiany algorytmu wg którego dzieli się rządowe pieniądze na ten cel – mówił.

Radni podczas sesji udzielili także pomocy finansowej gminie Nysa, o którą zwrócił się burmistrz – dotacja w kwocie 20 tysięcy złotych zostanie przeznaczona na kontynuowanie prac konserwatorskich przy wpisanym do rejestru zabytków kościele pw. św. Jerzego w Hajdukach Nyskich, który uległ katastrofie budowlanej w 2018 roku.

Podczas sesji podjęto także decyzję o przyjęcia aneksu do umowy w sprawie prowadzenia jako wspólnej instytucji kultury Centralnego Muzeum Jeńców Wojennych. Jak informowała Agnieszka Kamińska, aneks dotyczy prowadzenia Muzeum jako wspólnej instytucji kultury przez Województwo i Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego przez kolejne pięć lat i przewiduje zwiększenie minimalnych dotacji rocznych do 1 385 872 zł ze strony Województwa Opolskiego i kwoty 1 858 000 zł ze strony Ministerstwa.

Wspólne przejazdy kolejowe. Podjęta przez radnych decyzja to kontynuacja współpracy z ubiegłego roku, jak mówił członek zarządu województwa Szymon Ogłaza. Oznacza ona, że Województwo Opolskie powierza Województwu Śląskiemu realizację kolejowych przewozów pasażerskich na odcinku Kluczbork – Lubliniec, dzięki temu mieszkańcy mają możliwość bezpośrednich połączeń m.in. z Kluczborka do Katowic, zaś przyjmuje od Województwa Śląskiego realizację przewozów odcinkach Kędzierzyn Koźle – Racibórz oraz Opole – Częstochowa. – Liczba par pociągów kursujących na liniach objętych wymianą pracy przewozowej nie uległa zmianie. Na linii Kędzierzyn-Koźle – Racibórz jeździ 7 par codziennych i 3 kursujące w dni robocze, na Opole – Częstochowa są to 2 pary pociągów studenckich piątkowo-niedzielnych oraz dodatkowo 10 par połączeń dodatkowych (skład „Pielgrzym” kursujący w dni świąteczne), a linię Kluczbork – Lubliniec obsługuje 5 par codziennych i 1 w dni robocze – informował Remigiusz Widera, dyrektor Departamentu Infrastruktury i Gospodarki UMWO.Bogata listopadowa sesja Sejmiku Województwa Opolskiego

Udostępnij:

Skomentuj

O Autorze

Dziennikarz, publicysta, dokumentalista (radio, tv, prasa) znany z niekonwencjonalnych nakryć głowy i czerwonych butów. Interesuje się głównie historią, ale w związku z aktualną sytuacją społeczno-polityczną jest to głównie historia wycinanych drzew i betonowanych placów miejskich. Ma już 65 lat, ale jego ojciec dożył 102. Uważa więc, że niejedno jeszcze przed nim.

SZANOWNI PAŃSTWO

Od 25 maja br. w Polsce obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie ich swobodnego przepływu oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO). Na naszym portalu używamy np. plików cookies (stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika serwisu Opowiecie.info i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych serwisu Opowiecie.info). Zgodnie z RODO dane osobowe to wszystkie informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej (w tym imię i nazwisko, czy adres zamieszkania, adres e-mail, czy adres IP, zapisywane w plikach cookies). Administratorem danych osobowych, pozyskiwanych przez portal informacyjny WWW.OPOWIECIE.INFO jest OPOWIECIE.INFO Joanna Kołodziej, ul. Sokołów 3, 46-081 Dobrzeń Wielki NIP: 7541544353, REGON: 381405173.

Zapewniamy, że wszelkie pozyskiwane dane przez portal informacyjny Opowiecie.info lub przez naszych zaufanych partnerów przetwarzamy tylko w zakresie, na jaki zezwala RODO:
– gdy jest to niezbędne do zawarcia lub wykonania umowy;
– gdy wynika to z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, np. w celu zapewnienia bezpieczeństwa usługi;
– gdy posiadamy dobrowolna zgodę użytkownika.
Odbywać się to będzie zawsze na podstawach prawnych, dopuszczalnych przez RODO.

Dane osobowe będą przetwarzane przez administratora – Blacharstwo Samochodowe Import Export Łukasz Kołodziej z siedzibą w Dobrzeniu Wielkim (zwane dalej Właścicielem), ul. Sokołów 3, 46-081 Dobrzeń Wielki, NIP: 754-13-75-270, REGON: 531127643 mogą zostać przekazane przez administratora zaufanym partnerom, którzy będą mogli je przetwarzać wyłącznie we wskazanym celu i zakresie. Zgodnie z RODO każdy z Państwa kto udzielił lub udzieli nam zgody na przetwarzanie danych osobowych, może ją w każdej chwili wycofać. Przysługuje Państwu także prawo żądania dostępu do nich, ich sprostowania lub usunięcia, prawo do ich przeniesienia, wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz do wniesienia skargi do organu nadzorczego – GIODO.

W związku z pełnieniem obowiązków administratora Państwa danych osobowych stosujemy zabezpieczenia oraz procedury pomagające w bezpiecznym przetwarzaniu danych, miedzy innymi: witryna i wszystkie aplikacje internetowe korzystają z bezpiecznego protokołu zabezpieczonego certyfikatem SSL.

Jeżeli wyrażają Państwo zgodę na przetwarzanie Waszych danych osobowych przez Blacharstwo Samochodowe Import Export Łukasz Kołodziej z siedzibą w Dobrzeniu Wielkim (zwane dalej Właścicielem), ul. Sokołów 3, 46-081 Dobrzeń Wielki, NIP: 754-13-75-270, REGON: 531127643 oraz naszych zaufanych partnerów, co związane jest z korzystaniem z treści na portalu WWW.OPOWIECIE.INFO, w celach marketingowych, analitycznych, w tym na ich przetwarzanie w plikach cookies i podobnych.  Wyrażenie zgody na przetwarzanie danych jest dobrowolne.

Polityka prywatności   Polityka cookies