Niepokojącą informację przekazał nam mieszkaniec gminy Dąbrowa: „Firma budująca Polder Żelazna zeszła z budowy. Ogłosiła upadłość. Wały to tylko góra piasku. Nic nie jest zabezpieczone.” Sprawdzaliśmy u źródeł, czyli w Wodach Polskich.

– Inwestycja w Żelaznej to przebudowa istniejącego obiektu hydrotechnicznego, które przez inwestora zostało podzielone na dwa komponenty – wyjaśnia Linda Hoffman, rzecznik Polskich Wód w Gliwicach. – Jeden z nich zakłada budowę pompowni, natomiast drugi  nieskomplikowane prace polegające na robotach ziemnych, mających na celu budowę obwałowań. Spoglądając na całość inwestycji w tej chwili możemy mówić o 95 procentowym zaawansowaniu prac przy pompowni. Prace realizowane są  przez różnych wykonawców, w związku z tym informacje o tym jakoby nie prowadzono tam  robót są nieprawdziwe. Natomiast trzeba też spojrzeć na to z punktu widzenia wykonawców i zważyć na obiektywnie trudną sytuację na rynku: wzrost kosztów materiałów, zachwianie źródeł dostaw czy całego łańcucha dostaw rozlicznych produktów – w tym materiałów budowlanych i w tym względzie Wody Polskie prowadzą od pierwszego kwartału tego roku intensywne rozmowy z wykonawcami. Rozmowy te mają wypracować kompromis waloryzacyjny, czyli takie warunki kontraktu, które będą satysfakcjonujące i dla inwestora i dla wykonawców. Także dla wykonawców prac ziemnych, czyli tych, którzy wzniosą obwałowania. Sposób prowadzenia prac nie ma żadnego wpływu na ryzyko powodziowe, nie generuje ryzyka powodziowego ani nie wzmaga już tego, które na tym terenie stwierdzono. Wręcz odwrotnie – mamy prawie gotową pompownię, która będzie mogła lada moment podjąć pracę.
Linda Hoffman stwierdziła ponadto, że Wody Polskie nie zostały poinformowane o upadłości któregokolwiek z wykonawców.

Polder Żelazna to zasadniczy element hydrowęzła Opole chroniącego tereny mieszkalne oraz inwestycyjne miasta i sąsiednich gmin. Powstał jeszcze przed 1939 r. Trwająca modernizacja zakończy się w 2023 r. W jej wyniku powierzchnia polderu wzrośnie z 200 ha do 400 ha. Będzie zabezpieczał obszar od specjalnej strefy ekonomicznej w Opolu, przez zamieszkałe tereny przy ul. Partyzantów, dzielnicę Sławice aż do obwodnicy północnej miasta Opola. Ochronę otrzymają także miejscowości Żelazna, Dąbrowa i Dobrzeń Wielki. mienie znajdujace się w jego zasięgu szacowane jest na 800 mln zł.

Modernizacja przewiduje rozbudowa wałów na długości 11 km kosztem 90 mln zł. Składają się na nią prace ziemne, budowę i przebudowę wałów przeciwpowodziowych oraz obiektów towarzyszących. Odrębną częścią zadania jest przebudowa przepompowni kosztem 8 mln zł. Docelowo polder będzie retencjonował 9,7 mln m3 wody. Zbiornik ma zapewnić ochronę przed skutkami powodzi występujących raz na 33 lata.

Inwestycja przebudowy polderu Żelazna współfinansowana jest z funduszy Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego, środków Miasta Opole, oraz środków Wód Polskich.

Z okolicy obwodnicy północnej Opola zniknął pokaźny zagajnik. Wycinki dokonano na zlecenie Wód Polskich, które wskazują, że miała ona związek z budową polderu Żelazna. Pod topór trafiło blisko 1,5 tys. drzew. Okazuje się, że wycinkę zleciło gospodarstwo Wody Polskie. Linda Hofman, rzeczniczka gliwickiego oddziału Wód Polskich, informuje, że wycięto 1370 drzew i krzewów. Zapewnia, że cięcia poprzedziły operaty dendrologiczne oraz inwentaryzacja drzewostanu.

Budowa Polderu Żelazna trwa. Uspokajamy

 

Fot. Wody Polskie w Gliwicach

Udostępnij:
Wspieraj wolne media

Skomentuj

O Autorze

Dziennikarz, publicysta, dokumentalista (radio, tv, prasa) znany z niekonwencjonalnych nakryć głowy i czerwonych butów. Interesuje się głównie historią, ale w związku z aktualną sytuacją społeczno-polityczną jest to głównie historia wycinanych drzew i betonowanych placów miejskich. Ma już 65 lat, ale jego ojciec dożył 102. Uważa więc, że niejedno jeszcze przed nim.

SZANOWNI PAŃSTWO

Od 25 maja br. w Polsce obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie ich swobodnego przepływu oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO). Na naszym portalu używamy np. plików cookies (stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika serwisu Opowiecie.info i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych serwisu Opowiecie.info). Zgodnie z RODO dane osobowe to wszystkie informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej (w tym imię i nazwisko, czy adres zamieszkania, adres e-mail, czy adres IP, zapisywane w plikach cookies). Administratorem danych osobowych, pozyskiwanych przez portal informacyjny WWW.OPOWIECIE.INFO jest OPOWIECIE.INFO Joanna Kołodziej, ul. Sokołów 3, 46-081 Dobrzeń Wielki NIP: 7541544353, REGON: 381405173.

Zapewniamy, że wszelkie pozyskiwane dane przez portal informacyjny Opowiecie.info lub przez naszych zaufanych partnerów przetwarzamy tylko w zakresie, na jaki zezwala RODO:
– gdy jest to niezbędne do zawarcia lub wykonania umowy;
– gdy wynika to z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, np. w celu zapewnienia bezpieczeństwa usługi;
– gdy posiadamy dobrowolna zgodę użytkownika.
Odbywać się to będzie zawsze na podstawach prawnych, dopuszczalnych przez RODO.

Dane osobowe będą przetwarzane przez administratora – Blacharstwo Samochodowe Import Export Łukasz Kołodziej z siedzibą w Dobrzeniu Wielkim (zwane dalej Właścicielem), ul. Sokołów 3, 46-081 Dobrzeń Wielki, NIP: 754-13-75-270, REGON: 531127643 mogą zostać przekazane przez administratora zaufanym partnerom, którzy będą mogli je przetwarzać wyłącznie we wskazanym celu i zakresie. Zgodnie z RODO każdy z Państwa kto udzielił lub udzieli nam zgody na przetwarzanie danych osobowych, może ją w każdej chwili wycofać. Przysługuje Państwu także prawo żądania dostępu do nich, ich sprostowania lub usunięcia, prawo do ich przeniesienia, wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz do wniesienia skargi do organu nadzorczego – GIODO.

W związku z pełnieniem obowiązków administratora Państwa danych osobowych stosujemy zabezpieczenia oraz procedury pomagające w bezpiecznym przetwarzaniu danych, miedzy innymi: witryna i wszystkie aplikacje internetowe korzystają z bezpiecznego protokołu zabezpieczonego certyfikatem SSL.

Jeżeli wyrażają Państwo zgodę na przetwarzanie Waszych danych osobowych przez Blacharstwo Samochodowe Import Export Łukasz Kołodziej z siedzibą w Dobrzeniu Wielkim (zwane dalej Właścicielem), ul. Sokołów 3, 46-081 Dobrzeń Wielki, NIP: 754-13-75-270, REGON: 531127643 oraz naszych zaufanych partnerów, co związane jest z korzystaniem z treści na portalu WWW.OPOWIECIE.INFO, w celach marketingowych, analitycznych, w tym na ich przetwarzanie w plikach cookies i podobnych.  Wyrażenie zgody na przetwarzanie danych jest dobrowolne.

Polityka prywatności   Polityka cookies