Prawie połowa Polaków ma długi, 54% posiada oszczędności, a jedna czwarta wychodzi na zero. Z zaległościami boryka się natomiast 6%, a 40% spłaca pożyczki, długi i kredyty.

Centrum Badania Opinii Społecznej zapytało Polaków o ich oszczędności, należności wobec wierzycieli oraz zaległe opłaty i podatki. Była to część badania „Aktualne problemy i wydarzenia”, które trwało od 6 do 16 marca.

W 2007 roku posiadanie oszczędności deklarowało 23% respondentów, w 2010 – 37%, w 2014 – 40%, w 2017 – 49%, a w 2019 – 55%. Rekord padł w marcu 2020 roku i wyniósł on 61%, po czym odsetek ten spadł do 57% we wrześniu. W roku 2021 wyniósł natomiast 56%, w 2022 – 58%, a w marcu tego roku – 54%.

Jak czytamy w raporcie CBOS: „Istotną rolę odgrywa tutaj poziom wykształcenia respondentów: im jest wyższy, tym częściej deklarują oni posiadanie oszczędności.” Wśród osób z wyższym wykształceniem odsetek osób odpowiadających, że takowe oszczędności posiadają, to 73%. Wśród osób z wykształceniem średnim to natomiast 58%, z zasadniczym zawodowym 42%, a z podstawowym lub gimnazjalnym – 30%.

Im częściej w kościele, tym mniej długów

O ile w kwietniu 2022 roku obowiązek spłacania rat, pożyczek, długów lub kredytów deklarowało 45% respondentów, tak w marcu 2023 roku odsetek ten spadł do 40%. Być może z powodu rosnących stóp procentowych i rat spłaty takich zobowiązań.

Powyższe nie dotyczy 60% Polaków, natomiast 37% Polaków spłaca raty regularnie, a 3% powinno to robić, ale boryka się przy tym z kłopotami. CBOS zauważył przy tym bardzo interesującą zależność: „im częstsze praktyki, tym rzadsze deklaracje posiadania długów” – czytamy w raporcie.

Wśród praktykujących kilka razy w tygodniu osoby niezadłużone stanowią 81%, a wśród tych, którzy nie praktykują wcale – 50%. Najczęściej zadłużone są za to osoby między 35 a 44 rokiem życia, dobrze wykształcone i źle oceniające swoją sytuację materialną.

Oszczędności a długi

Zestawienie powyższych informacji daje cztery grupy. Pierwsza to ci, którzy mają oszczędności i nie mają długów – to najliczniejsza część stanowiąca 34% respondentów. Ci, którzy mają oszczędności i długi to natomiast 20%, a osoby bez oszczędności i długów to 25%. Niestety co piąty Polak (21%) ma długi, nie dysponując przy tym rezerwami finansowymi.

Na koniec trzeba też wspomnieć o tym, jak radzimy sobie ze spłacaniem bieżących należności, między innymi: czynszu, opłat za elektryczność lub rachunków za telefon. Aż 94% badanych twierdzi, że nie posiada żadnych podobnych zaległości, 4% posiada, ale stopniowo je spłaca, a 2% ma problem z ich spłacaniem. Według raportu CBOS w najgorszej sytuacji są renciści – powyższe zaległości dotyczą co piątego.

Powyższe badanie Centrum Badania Opinii Społecznej przeprowadziło na liczącej 993 osoby reprezentatywnej imiennej próbie pełnoletnich mieszkańców Polski wylosowanej z bazy PESEL. Zastosowało w nim metody CAPI, CATI i CAWI.

Udostępnij:
Wspieraj wolne media

Jeden komentarz

  1. o oszczędnościach nawet nie mam co marzyć i to jeszcze jakiś czas. póki co spłacam długi, które miały mi pomóc a wyszło na odwrót. plusem jest to, że windykuje mnie kruk i dzięki temu jeszcze jakoś ogarniam.

Skomentuj

O Autorze

W dziennikarstwie od 8 lat, w fotografii o rok krócej. Wielki pasjonat narciarstwa zjazdowego i biegowego, które uprawia od 2005 roku. Kiedyś również bramkarz w piłce nożnej, a od niedawna karateka. Przez całe życie poświęca się sportowi, dlatego nie przez przypadek trafił do działu sportu Opowiecie.info, choć zajmuje się też innymi tematami. W wolnym czasie fotografuje krajobrazy, szczególnie gdy realizuje swoją kolejną pasję, jaką są podróże.

SZANOWNI PAŃSTWO

Od 25 maja br. w Polsce obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie ich swobodnego przepływu oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO). Na naszym portalu używamy np. plików cookies (stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika serwisu Opowiecie.info i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych serwisu Opowiecie.info). Zgodnie z RODO dane osobowe to wszystkie informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej (w tym imię i nazwisko, czy adres zamieszkania, adres e-mail, czy adres IP, zapisywane w plikach cookies). Administratorem danych osobowych, pozyskiwanych przez portal informacyjny WWW.OPOWIECIE.INFO jest OPOWIECIE.INFO Joanna Kołodziej, ul. Sokołów 3, 46-081 Dobrzeń Wielki NIP: 7541544353, REGON: 381405173.

Zapewniamy, że wszelkie pozyskiwane dane przez portal informacyjny Opowiecie.info lub przez naszych zaufanych partnerów przetwarzamy tylko w zakresie, na jaki zezwala RODO:
– gdy jest to niezbędne do zawarcia lub wykonania umowy;
– gdy wynika to z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, np. w celu zapewnienia bezpieczeństwa usługi;
– gdy posiadamy dobrowolna zgodę użytkownika.
Odbywać się to będzie zawsze na podstawach prawnych, dopuszczalnych przez RODO.

Dane osobowe będą przetwarzane przez administratora – Blacharstwo Samochodowe Import Export Łukasz Kołodziej z siedzibą w Dobrzeniu Wielkim (zwane dalej Właścicielem), ul. Sokołów 3, 46-081 Dobrzeń Wielki, NIP: 754-13-75-270, REGON: 531127643 mogą zostać przekazane przez administratora zaufanym partnerom, którzy będą mogli je przetwarzać wyłącznie we wskazanym celu i zakresie. Zgodnie z RODO każdy z Państwa kto udzielił lub udzieli nam zgody na przetwarzanie danych osobowych, może ją w każdej chwili wycofać. Przysługuje Państwu także prawo żądania dostępu do nich, ich sprostowania lub usunięcia, prawo do ich przeniesienia, wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz do wniesienia skargi do organu nadzorczego – GIODO.

W związku z pełnieniem obowiązków administratora Państwa danych osobowych stosujemy zabezpieczenia oraz procedury pomagające w bezpiecznym przetwarzaniu danych, miedzy innymi: witryna i wszystkie aplikacje internetowe korzystają z bezpiecznego protokołu zabezpieczonego certyfikatem SSL.

Jeżeli wyrażają Państwo zgodę na przetwarzanie Waszych danych osobowych przez Blacharstwo Samochodowe Import Export Łukasz Kołodziej z siedzibą w Dobrzeniu Wielkim (zwane dalej Właścicielem), ul. Sokołów 3, 46-081 Dobrzeń Wielki, NIP: 754-13-75-270, REGON: 531127643 oraz naszych zaufanych partnerów, co związane jest z korzystaniem z treści na portalu WWW.OPOWIECIE.INFO, w celach marketingowych, analitycznych, w tym na ich przetwarzanie w plikach cookies i podobnych.  Wyrażenie zgody na przetwarzanie danych jest dobrowolne.

Polityka prywatności   Polityka cookies