Wspieraj wolne media

Dzisiaj odbyło się spotkanie przedstawicieli Wojewódzkiego Urzędu Pracy z instytucjami, z którymi WUP będzie współpracował, realizując to zadanie. Byli m.in. przedstawiciele samorządów lokalnych, instytucji edukacyjnych, ochrony zdrowia, rynku pracy, pomocy społecznej, ale także urzędów skarbowych, policji, ZUS czy NFZ.

– Koncepcja tworzenia Centrów Integracji Cudzoziemców jest zgodna z planowanymi i prowadzonymi działaniami Samorządu Województwa Opolskiego, dotyczącymi kompleksowego wsparcia cudzoziemców przebywających w regionie – informuje  wicemarszałek województwa Zuzanna Donath-Kasiura. – Pokazujemy, że nasz region jest dobrym miejscem, w którym mogą mieszkać, pracować i wypoczywać nie tylko obywatele Polski, ale i cudzoziemcy. Chcemy, aby w naszym regionie znaleźli nie tylko miejsce do pracy, ale miejsce, z którym mogą związać swoją przyszłość – mówi.

– Jeśli ktoś przyjeżdża do naszego regionu z zagranicy, to tak naprawdę musi załatwić wszystkie podstawowe problemy, związane ze wszystkim aspektami życia. I w tym będziemy pomagać – mówi dyrektor Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Opolu  Maciej Kalski. – To nasza odpowiedź na potrzeby specyficznych grup, jakimi są zamieszkujący na terenie województwa opolskiego cudzoziemcy. Wśród nich zdecydowaną większość stanowią pracownicy cudzoziemscy, przebywający na terenie Opolszczyzny, drugą zaś członkowie ich rodzin – mówi Maciej Kalski.

Projekt rozpoczął się w październiku tego roku i potrwa do końca roku 2022. Teraz trwają prace przygotowawcze, uruchomienie Centrum planowane jest na początek lutego 2022 r. Zacznie wtedy działać  PUNKT INFORMACJI, otwarty od poniedziałku do piątku od godziny 8 do 16 i minimum raz w tygodniu do godziny 18 oraz soboty od godziny 10 do 14. Będzie usytuowany w centrum Opola (róg ulic Reymonta i Damrota). Tam cudzoziemcy będą mogli uzyskać informacje dotyczące m.in.:

 • korzystania z usług medycznych i rehabilitacyjnych;
 • nabywania lub wynajmowania nieruchomości;
 • zakładania kont bankowych;
 • form zatrudnienia i prowadzenia działalności gospodarczej oraz wynikających z nich obowiązków podatkowych i ubezpieczeniowych;
 • łączenia rodzin;
 • przeciwdziałania przemocy w rodzinie;
 • uzyskiwania lub uznawania dokumentów poświadczających uprawnienia do kierowania pojazdami;
 • uzyskania numeru PESEL;
 • zasad wykonywania obowiązku meldunkowego;
 • uzyskania ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych;
 • placówek kształcenia ustawicznego oraz centrów kształcenia zawodowego, umożliwiających uzyskanie i uzupełnienie wiedzy, umiejętności i kwalifikacji zawodowych;
 • kursów zawodowych;
 • systemie szkolnictwa wyższego, w tym o możliwości kształcenia się na studiach, studiach podyplomowych lub innych formach kształcenia;
 • uznawania wykształcenia uzyskanego w innych niż Rzeczpospolita Polska państwach;
 • uznawania kwalifikacji zawodowych do wykonywania zawodów regulowanych oraz do podejmowania lub wykonywania działalności regulowanych nabytych w innych niż Rzeczpospolita Polska państwach;
 • tłumaczeń przysięgłych na terenie województwa oraz ich danych kontaktowych;
 • systemu komunikacji miejskiej;
 • zasad legalizacji pobytu i uzyskaniu obywatelstwa polskiego.

Na początek Centrum będzie obsługiwało klientów w języku polskim, ukraińskim, rosyjskim i angielskim. W ramach Centrum zatrudnieni zostaną także doradcy międzykulturowi świadczący tzw. usługi asystenckie. Chodzi m.in. o towarzyszenie rodzinom cudzoziemskim w rozwiązywaniu trudnych dla nich sytuacji, pomocy w poszukiwaniu mieszkań, towarzyszenie podczas wizyt u lekarza, pośredniczenie w załatwianiu różnego rodzaju spraw urzędowych, przekazywanie informacji o miejscach, do których mogą się zwracać ze swoimi problemami. Doradcy będą także kwalifikować klientów do dostępnej w projekcie pomocy prawnej, psychologicznej bądź doradczej i umawiać ich spotkania z odpowiednimi specjalistami. Będzie prowadzone kompleksowe wsparcie rodziny w zakresie poradnictwa całożyciowego, planowania ścieżki edukacji najmłodszych i rozwoju zawodowego.

Oferta, jaką Centrum kieruje do cudzoziemców to także m.in. kursy dla dorosłych i dzieci z języka polskiego na różnych poziomach oraz kursy adaptacyjne.

Centrum Integracji Cudzoziemców odpowiedzialne będzie również za podnoszenie wiedzy społeczeństwa polskiego na temat cudzoziemców. W planie są m.in.  wydarzenia akcyjne, (np. Dzień Wielokuturowości) czy lokalne kampanie na rzecz tolerancji. Wojewódzki Urząd Pracy w Opolu przewiduje kontynuację działania Centrum co najmniej do końca 2027 roku.

Centrum powstanie w ramach projektu pn.: „Budowanie struktur dla integracji cudzoziemców w Polsce – etap II – pilotaż Centrów Integracji Cudzoziemców” realizowanego w ramach Funduszu Azylu, Migracji i Integracji (FAMI) przez Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej.

 

Fot. melonik

Udostępnij:

Skomentuj

O Autorze

Dziennikarz, publicysta, dokumentalista (radio, tv, prasa) znany z niekonwencjonalnych nakryć głowy i czerwonych butów. Interesuje się głównie historią, ale w związku z aktualną sytuacją społeczno-polityczną jest to głównie historia wycinanych drzew i betonowanych placów miejskich. Ma już 65 lat, ale jego ojciec dożył 102. Uważa więc, że niejedno jeszcze przed nim.

SZANOWNI PAŃSTWO

Od 25 maja br. w Polsce obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie ich swobodnego przepływu oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO). Na naszym portalu używamy np. plików cookies (stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika serwisu Opowiecie.info i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych serwisu Opowiecie.info). Zgodnie z RODO dane osobowe to wszystkie informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej (w tym imię i nazwisko, czy adres zamieszkania, adres e-mail, czy adres IP, zapisywane w plikach cookies). Administratorem danych osobowych, pozyskiwanych przez portal informacyjny WWW.OPOWIECIE.INFO jest OPOWIECIE.INFO Joanna Kołodziej, ul. Sokołów 3, 46-081 Dobrzeń Wielki NIP: 7541544353, REGON: 381405173.

Zapewniamy, że wszelkie pozyskiwane dane przez portal informacyjny Opowiecie.info lub przez naszych zaufanych partnerów przetwarzamy tylko w zakresie, na jaki zezwala RODO:
– gdy jest to niezbędne do zawarcia lub wykonania umowy;
– gdy wynika to z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, np. w celu zapewnienia bezpieczeństwa usługi;
– gdy posiadamy dobrowolna zgodę użytkownika.
Odbywać się to będzie zawsze na podstawach prawnych, dopuszczalnych przez RODO.

Dane osobowe będą przetwarzane przez administratora – Blacharstwo Samochodowe Import Export Łukasz Kołodziej z siedzibą w Dobrzeniu Wielkim (zwane dalej Właścicielem), ul. Sokołów 3, 46-081 Dobrzeń Wielki, NIP: 754-13-75-270, REGON: 531127643 mogą zostać przekazane przez administratora zaufanym partnerom, którzy będą mogli je przetwarzać wyłącznie we wskazanym celu i zakresie. Zgodnie z RODO każdy z Państwa kto udzielił lub udzieli nam zgody na przetwarzanie danych osobowych, może ją w każdej chwili wycofać. Przysługuje Państwu także prawo żądania dostępu do nich, ich sprostowania lub usunięcia, prawo do ich przeniesienia, wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz do wniesienia skargi do organu nadzorczego – GIODO.

W związku z pełnieniem obowiązków administratora Państwa danych osobowych stosujemy zabezpieczenia oraz procedury pomagające w bezpiecznym przetwarzaniu danych, miedzy innymi: witryna i wszystkie aplikacje internetowe korzystają z bezpiecznego protokołu zabezpieczonego certyfikatem SSL.

Jeżeli wyrażają Państwo zgodę na przetwarzanie Waszych danych osobowych przez Blacharstwo Samochodowe Import Export Łukasz Kołodziej z siedzibą w Dobrzeniu Wielkim (zwane dalej Właścicielem), ul. Sokołów 3, 46-081 Dobrzeń Wielki, NIP: 754-13-75-270, REGON: 531127643 oraz naszych zaufanych partnerów, co związane jest z korzystaniem z treści na portalu WWW.OPOWIECIE.INFO, w celach marketingowych, analitycznych, w tym na ich przetwarzanie w plikach cookies i podobnych.  Wyrażenie zgody na przetwarzanie danych jest dobrowolne.

Polityka prywatności   Polityka cookies