65 zadań  na kwotę ponad 7,5 mln zł będzie  przedmiotem głosowania w 6 edycji Marszałkowskiego Budżetu Obywatelskiego. 26 z nich to zadania o zasięgu subregionalnym, 47 o zasięgu powiatowym. Każdy mieszkaniec może wybrać maksymalnie dwa zadania – jedno subregionalne i jedno powiatowe.  Od autorów projektów zależy teraz ich promocja.

Marszałek województwa opolskiego Andrzej Buła nie kryje zadowolenia z faktu, ze Marszałkowski Budżet obywatelski wpisał się na stałe do kalendarza aktywności ludzi, którzy chcą w sposób nieformalny pokazać, ze maja pomysł na to jak zagospodarować pieniądze, a także, że sytuacja budżetowa województwa pozwala na kontynuowanie tych działań.

– Jak co roku, nasza oferta dla organizacji społecznych i ludzi aktywnych jest bogata. Wkrótce rusza kolejna odsłona Europejskiego Budżetu Obywatelskiego, mamy granty, rocznie kilkadziesiąt konkursów dla organizacji na ich działania lub poprawę infrastruktury, jest wreszcie oferta dla młodzieży i właśnie Marszałkowski Budżet Obywatelski mówił marszałek Andrzej Buła.

Do oceny merytorycznej zostało przekazanych 70 zadań. Najwięcej zgłoszonych – 24, dotyczy wydarzeń i inicjatyw kulturalnych. Niewiele mniej 17, działań edukacyjnych. Zgłoszono także 12 zadań o charakterze zdrowotnym i 7 obejmujących wydarzenia i warsztaty sportowe. Pozostałe – 6 dotyczy ochrony zdrowia i bezpieczeństwa (OSP). Po 1 zadaniu z obszaru inwestycji, infrastruktury, ekologii i promocji.

Z powodów formalno-prawnych odrzucono 3 zadania (nieprawidłowo wypełniona lista poparcia lub identyczne zadanie powiatowe i subregionalne).

Z powodów merytorycznych odrzucono 5 zadań. Główne przyczyny to:
• zadanie inwestycyjne realizowane nie na mieniu województwa – 1 odrzucone zadanie;
• zakres zadania tożsamy z innymi zadaniami realizowanymi już przez samorząd – 1 odrzucone zadanie;
• nieracjonalność/nieefektywność wydatkowania środków publicznych – 3 odrzucone zadania.

– Dzisiaj o północy rozpoczyna się głosowanie – informowała Agnieszka Okupniak, dyrektorka Departamentu Współpracy z Zagranicą i Promocji Regionu. Zagłosować może każdy mieszkaniec województwa Głosować można wrzucając kartę do urny w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Opolskiego i w punktach informacyjnych znajdujących się w każdym powiecie, elektronicznie na stronie internetowej https://budzet.opolskie.pl/ lub korespondencyjnie na adres urzędu marszałkowskiego. Elektroniczny formularz do głosowania zostanie uruchomiony już dziś o północy.

Zasady głosowania nie ulegają zmianie. Głosujemy bez numeru PESEL, a zgłoszenia weryfikujemy na podstawie numeru telefonu. Mieszkańcy regionu mogą głosować na jeden projekt powiatowy i jeden projekt subregionalny, obejmujący swoim zasięgiem miejsce ich zamieszkania. Głosować można tylko raz.

– Głosować można albo tylko na papierze albo elektronicznie – przypominała Maja Michniewicz, koordynatorka Zespołu ds. Projektów Własnych w Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego. – Z jednego numeru telefonicznego  -komórkowego  zagłosować można 5 razy, to znaczy wykonać do pięciu SMSów. To ma znaczenie w przypadku większych rodzin – gdy nie każdy członek rodziny ma swój własny telefon – wyjaśniała.

Dzisiaj o północy rusza po raz szósty Marszałkowski Budżet Obywatelski

Dzisiaj o północy rusza po raz szósty Marszałkowski Budżet Obywatelski

Dzisiaj o północy rusza po raz szósty Marszałkowski Budżet ObywatelskiDzisiaj o północy rusza po raz szósty Marszałkowski Budżet Obywatelski

Dzisiaj o północy rusza po raz szósty Marszałkowski Budżet Obywatelski

Dzisiaj o północy rusza po raz szósty Marszałkowski Budżet ObywatelskiDzisiaj o północy rusza po raz szósty Marszałkowski Budżet ObywatelskiDzisiaj o północy rusza po raz szósty Marszałkowski Budżet Obywatelski

Fot. kapitan

Udostępnij:
Wspieraj wolne media

Skomentuj

O Autorze

Dziennikarz, publicysta, dokumentalista (radio, tv, prasa) znany z niekonwencjonalnych nakryć głowy i czerwonych butów. Interesuje się głównie historią, ale w związku z aktualną sytuacją społeczno-polityczną jest to głównie historia wycinanych drzew i betonowanych placów miejskich. Ma już 65 lat, ale jego ojciec dożył 102. Uważa więc, że niejedno jeszcze przed nim.