Wspieraj wolne media

15 listopada senat Uniwersytetu Opolskiego podjął uchwałę o włączeniem w struktury Uniwersytetu Opolskiego Państwowej Medycznej Wyższej Szkoły Zawodowej w Opolu. Za głosowało 51 osób, jedna wstrzymała się od głosu. W szkole medycznej w tajnym głosowaniu 17 osób poparło uchwałę, 2 głosy były przeciwko, 2 osoby wstrzymały się. 

Do Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego wysłano list informujący o podjęciu przez senaty obydwu uczelni jednobrzmiących uchwał.

Senaty obydwu uczelni zakładały że:  Mając pełną świadomość konieczności dostosowania funkcjonowania naszych Uczelni do polityki naukowej państwa, biorąc pod uwagę uwarunkowania społeczno-ekonomiczne miasta Opola i województwa opolskiego wynikające z Ustawy 2.0, w trosce o jakość prowadzonych badań naukowych, zwłaszcza w dziedzinie nauk medycznych i nauk o zdrowiu, oraz potrzeby tworzenia jak najlepszych warunków kształcenia studentów, pracy nauczycieli akademickich, jak również nowoczesnego zarządzania uczelnią – co traktujemy nie tyle jako wyzwanie, co niepowtarzalną szansę – Senat Uniwersytetu Opolskiego wyraża pozytywną opinię w sprawie włączenia Państwowej Medycznej Wyższej Szkoły Zawodowej w Opolu do Uniwersytetu Opolskiego.

Rektor PMWSZ miał w momencie włączenia w strukturę UO objąć funkcję prorektora ds. Collegium Medicum i pełnić ją do roku 2024 r.

Uniwersytet Opolski miał zapewnić przejęcie wszystkich pracowników PMWSZ na dotychczasowych warunkach na okres pięciu lat. Senat UO miał być uzupełniony o przedstawicieli PMWSZ, a do składu pierwszej rady uczelni UO senat miał wybrać jednego przedstawiciela PMWSZ.

Z uchwał podjętych przez obydwie uczelnie wynikało, że na Uniwersytecie Opolskim powstanie Collegium Medicum, w ramach którego utworzony zostanie, na bazie Instytutu Medycyny, Wydział Lekarski, a wydziały Fizjoterapii, Nauk Medycznych i Nauk o Zdrowiu PMWSZ wejdą w skład Wydziału Nauk o Zdrowiu.

Okazało się jednak, że  Collegium Medicum ma być powołane dopiero w 2024 r. a w związku z tym PMWSZ, byłaby włączona w jego strukturę jako Wydział Nauk o Zdrowiu bez żadnej odrębności, natomiast pracownicy  PMWSZ traktowani byliby na podstawie art. 23 Kodeksu pracy, co zezwala nowemu pracodawcy z różnych przyczyn na zmianę warunków pracy z trzymiesięcznym wypowiedzeniem – bez zapowiedzianej wcześniej pięcioletniej gwarancji.

W związku z tym PMWSZ odstąpiła od rozmów z UO w sprawie  połączenia.

Udostępnij:

Skomentuj

O Autorze

Dziennikarz, publicysta, dokumentalista (radio, tv, prasa) znany z niekonwencjonalnych nakryć głowy i czerwonych butów. Interesuje się głównie historią, ale w związku z aktualną sytuacją społeczno-polityczną jest to głównie historia wycinanych drzew i betonowanych placów miejskich. Ma już 65 lat, ale jego ojciec dożył 102. Uważa więc, że niejedno jeszcze przed nim.

SZANOWNI PAŃSTWO

Od 25 maja br. w Polsce obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie ich swobodnego przepływu oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO). Na naszym portalu używamy np. plików cookies (stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika serwisu Opowiecie.info i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych serwisu Opowiecie.info). Zgodnie z RODO dane osobowe to wszystkie informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej (w tym imię i nazwisko, czy adres zamieszkania, adres e-mail, czy adres IP, zapisywane w plikach cookies). Administratorem danych osobowych, pozyskiwanych przez portal informacyjny WWW.OPOWIECIE.INFO jest OPOWIECIE.INFO Joanna Kołodziej, ul. Sokołów 3, 46-081 Dobrzeń Wielki NIP: 7541544353, REGON: 381405173.

Zapewniamy, że wszelkie pozyskiwane dane przez portal informacyjny Opowiecie.info lub przez naszych zaufanych partnerów przetwarzamy tylko w zakresie, na jaki zezwala RODO:
– gdy jest to niezbędne do zawarcia lub wykonania umowy;
– gdy wynika to z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, np. w celu zapewnienia bezpieczeństwa usługi;
– gdy posiadamy dobrowolna zgodę użytkownika.
Odbywać się to będzie zawsze na podstawach prawnych, dopuszczalnych przez RODO.

Dane osobowe będą przetwarzane przez administratora – Blacharstwo Samochodowe Import Export Łukasz Kołodziej z siedzibą w Dobrzeniu Wielkim (zwane dalej Właścicielem), ul. Sokołów 3, 46-081 Dobrzeń Wielki, NIP: 754-13-75-270, REGON: 531127643 mogą zostać przekazane przez administratora zaufanym partnerom, którzy będą mogli je przetwarzać wyłącznie we wskazanym celu i zakresie. Zgodnie z RODO każdy z Państwa kto udzielił lub udzieli nam zgody na przetwarzanie danych osobowych, może ją w każdej chwili wycofać. Przysługuje Państwu także prawo żądania dostępu do nich, ich sprostowania lub usunięcia, prawo do ich przeniesienia, wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz do wniesienia skargi do organu nadzorczego – GIODO.

W związku z pełnieniem obowiązków administratora Państwa danych osobowych stosujemy zabezpieczenia oraz procedury pomagające w bezpiecznym przetwarzaniu danych, miedzy innymi: witryna i wszystkie aplikacje internetowe korzystają z bezpiecznego protokołu zabezpieczonego certyfikatem SSL.

Jeżeli wyrażają Państwo zgodę na przetwarzanie Waszych danych osobowych przez Blacharstwo Samochodowe Import Export Łukasz Kołodziej z siedzibą w Dobrzeniu Wielkim (zwane dalej Właścicielem), ul. Sokołów 3, 46-081 Dobrzeń Wielki, NIP: 754-13-75-270, REGON: 531127643 oraz naszych zaufanych partnerów, co związane jest z korzystaniem z treści na portalu WWW.OPOWIECIE.INFO, w celach marketingowych, analitycznych, w tym na ich przetwarzanie w plikach cookies i podobnych.  Wyrażenie zgody na przetwarzanie danych jest dobrowolne.

Polityka prywatności   Polityka cookies