Już po raz trzeci mieszkańcy województwa opolskiego mogą wybrać projekt, który będzie realizowany w ramach Marszałkowskiego Budżetu Obywatelskiego. To od autorów pomysłów zależy ich promocja. Swój głos można oddać tradycyjnie, wrzucając kartę do urny, poprzez stronę internetową lub wysyłając kartę pocztą.

– Ten budżet już świetnie wpisał się w nasz region. Część projektów to kontynuacja tego, co realizowane było w poprzednich latach. To pokazuje, że aktywni są strażacy, orkiestry dęte, seniorzy. W tym roku najwięcej pomysłów dotyczy kultury, sportu, są też projekty związane z ekologią i poprawą bezpieczeństwa. Cieszą mnie pomysły związane z rehabilitacją psychiatryczną dzieci – mówi marszałek województwa Andrzej Buła. Projekty mają być realizowane w 2020 roku. Przypomnijmy, że w poprzednich latach udało się m.in. kupić czepek onkologiczny, zapewnić rehabilitację dzieci w Oleśnie, wyposażyć strażaków w urządzenia do prowadzenia resuscytacji, zorganizować wiele wydarzeń dla dzieci, seniorów, nie zabrakło koncertów czy wydarzeń sportowych.

Do programu zgłoszono 73 projekty na kwotę ponad 8 milionów złotych. W ramach oceny formalno-merytorycznej odrzucono 6 projektów (m.in. ze względu na niezgodny z regulaminem szacowany koszt zadania lub też niezgodność z zakresem zadań samorządu województwa). Ostatecznie dopuszczono do głosowania 67 projektów w ramach 5 subregionów: 43 to projekty powiatowe, a 24 projekty subregionalne.

Opisy projektów można znaleźć na stronie internetowej budzet.opolskie.pl, ale też sami pomysłodawcy organizują promocje swoich projektów. Powstają filmy, można też spotkać wolontariuszy zbiegających podpisy.

Projekty o charakterze prospołecznym dotyczą promocji i ochrony zdrowia, aktywizacji seniorów czy integracji międzypokoleniowej. W przypadku kulturalnych są to przede wszystkim koncerty, warsztaty muzyczne dla dzieci i młodzieży, ciekawe wycieczki, spotkania i konkursy poświęcone historii naszego regionu. Projekty o charakterze edukacyjnym to przede wszystkim warsztaty i spotkania dotyczące m.in. przedsiębiorczości czy kreatywnego rozwiązywania problemów, a także pierwszy zlot młodzieżowych drużyn pożarniczych. Jeśli  chodzi o pomysły związane z sportem i turystyką, są wśród nich wyjazdy sportowo-rekreacyjne, cykl turniejów piłkarskich, szkolenie przyszłych mistrzów piłki nożnej, ale także przygotowanie dokumentacji projektowej na budowę ciągu pieszo-rowerowego. Nie zabrakło również zawodów wędkarskich.

– Samo głosowanie jest proste – dodaje marszałek Andrzej Buła – Swój głos można oddać w terminie od 10 do 25 września, a głosować może każdy mieszkaniec województwa opolskiego. W przypadku osób poniżej 16 roku życia konieczna jest zgoda rodzica lub opiekuna prawnego na karcie do głosowania. Mieszkańcy regionu mogą głosować na jeden projekt powiatowy i jeden projekt subregionalny, obejmujący swoim zasięgiem miejsce ich zamieszkania. Głosować można tylko raz – tłumaczy marszałek.

Swój głos można oddać poprzez włożenie wypełnionej karty do głosowania do urny w punktach informacyjnych lub w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego. Jest też możliwość głosowania elektronicznego. Można to zrobić dzięki generatorowi, który znajduje się na stronie budżet.opolskie.pl. Trzeci sposób to przesłanie karty do głosowania na adres korespondencyjny Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego.

Udostępnij:

O Autorze

Dziennikarz, publicysta, dokumentalista (radio, tv, prasa) znany z niekonwencjonalnych nakryć głowy i czerwonych butów. Interesuje się głównie historią, ale w związku z aktualną sytuacją społeczno-polityczną jest to głównie historia wycinanych drzew i betonowanych placów miejskich. Ma już 65 lat, ale jego ojciec dożył 102. Uważa więc, że niejedno jeszcze przed nim.

Wyłączono komentarze

SZANOWNI PAŃSTWO

Od 25 maja br. w Polsce obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie ich swobodnego przepływu oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO). Na naszym portalu używamy np. plików cookies (stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika serwisu Opowiecie.info i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych serwisu Opowiecie.info). Zgodnie z RODO dane osobowe to wszystkie informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej (w tym imię i nazwisko, czy adres zamieszkania, adres e-mail, czy adres IP, zapisywane w plikach cookies). Administratorem danych osobowych, pozyskiwanych przez portal informacyjny WWW.OPOWIECIE.INFO jest OPOWIECIE.INFO Joanna Kołodziej, ul. Sokołów 3, 46-081 Dobrzeń Wielki NIP: 7541544353, REGON: 381405173.

Zapewniamy, że wszelkie pozyskiwane dane przez portal informacyjny Opowiecie.info lub przez naszych zaufanych partnerów przetwarzamy tylko w zakresie, na jaki zezwala RODO:
– gdy jest to niezbędne do zawarcia lub wykonania umowy;
– gdy wynika to z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, np. w celu zapewnienia bezpieczeństwa usługi;
– gdy posiadamy dobrowolna zgodę użytkownika.
Odbywać się to będzie zawsze na podstawach prawnych, dopuszczalnych przez RODO.

Dane osobowe będą przetwarzane przez administratora – Blacharstwo Samochodowe Import Export Łukasz Kołodziej z siedzibą w Dobrzeniu Wielkim (zwane dalej Właścicielem), ul. Sokołów 3, 46-081 Dobrzeń Wielki, NIP: 754-13-75-270, REGON: 531127643 mogą zostać przekazane przez administratora zaufanym partnerom, którzy będą mogli je przetwarzać wyłącznie we wskazanym celu i zakresie. Zgodnie z RODO każdy z Państwa kto udzielił lub udzieli nam zgody na przetwarzanie danych osobowych, może ją w każdej chwili wycofać. Przysługuje Państwu także prawo żądania dostępu do nich, ich sprostowania lub usunięcia, prawo do ich przeniesienia, wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz do wniesienia skargi do organu nadzorczego – GIODO.

W związku z pełnieniem obowiązków administratora Państwa danych osobowych stosujemy zabezpieczenia oraz procedury pomagające w bezpiecznym przetwarzaniu danych, miedzy innymi: witryna i wszystkie aplikacje internetowe korzystają z bezpiecznego protokołu zabezpieczonego certyfikatem SSL.

Jeżeli wyrażają Państwo zgodę na przetwarzanie Waszych danych osobowych przez Blacharstwo Samochodowe Import Export Łukasz Kołodziej z siedzibą w Dobrzeniu Wielkim (zwane dalej Właścicielem), ul. Sokołów 3, 46-081 Dobrzeń Wielki, NIP: 754-13-75-270, REGON: 531127643 oraz naszych zaufanych partnerów, co związane jest z korzystaniem z treści na portalu WWW.OPOWIECIE.INFO, w celach marketingowych, analitycznych, w tym na ich przetwarzanie w plikach cookies i podobnych.  Wyrażenie zgody na przetwarzanie danych jest dobrowolne.

Polityka prywatności   Polityka cookies