… brak jest jakichkolwiek przesłanek do wszczęcia sprawy o demoralizację nieletniego, ani podstawy do wszczęcia sprawy o ograniczenie władzy rodzicielskiej rodzicom – czytamy w komunikacie Biura Rzecznika Prasowego Sądu Okręgowego w Opolu, dotyczącego sprawy nieletniego Kacpra Lubiewskiego.

Taki jest wynik wywiadu środowiskowego przeprowadzonego przez Kurator tutejszego sądu. Na możliwość demoralizacji wskazywał wniosek z I Komisariatu Policji w Opolu, o wszczęcie postępowania w związku z występującymi przejawami demoralizacji nieletniego Kacpra L., który w dniu 09.12.2020 r., około godziny 17.00 w Opolu, podczas Młodzieżowego Strajku Klimatycznego, przemawiał poprzez urządzenie nagłaśniające – megafon, to jest o wykroczenie z art. 156 pkt 1 Ustawy o Ochronie Środowiska.

Na zarządzenie sędziego z dnia 8 stycznia 2021 r., – czytamy w dalszej części komunikatu – wystąpiono między innymi o przeprowadzenie wywiadu kuratora w miejscu zamieszkania nieletniego, na okoliczność między innymi aktualnej sytuacji opiekuńczo – wychowawczej nieletniego, realizowania przez nieletniego obowiązku szkolnego, sytuacji osobistej, mieszkaniowej i rodzinnej, przebiegu zdarzenia z dnia 09.12.2020 r., podczas Młodzieżowego Strajku Klimatycznego związanego z interwencją policji oraz ewentualnych przesłanek do wszczęcia postępowania o demoralizacji nieletniego lub ograniczenie władzy rodzicielskiej – w terminie 7 dni. Sąd Rejonowy w Opolu wystąpił również do I Komisariatu Policji w Opolu o nadesłanie nośnika elektronicznego z zarejestrowanym obrazem i dźwiękiem interwencji dotyczącej nieletniego z dnia 09.12.2020 r. w Opolu, podczas Młodzieżowego Strajku Klimatycznego, pełnej dokumentacji dotyczącej zabezpieczenia wyżej wymienionego protestu przez policję, a także wystąpiono o informacje na temat charakteru i formy wyżej wymienionego protestu, czy były w trakcie przemarszu protestujących stosowane przez policję środki przymusu bezpośredniego, czy w trakcie marszu policja przekazywała protestującym komunikaty za pośrednictwem urządzeń nagłaśniających – w terminie 14 dni.
Kurator zawodowy specjalista do spraw rodzinnych i nieletnich z Zespołu Kuratorskiej Służby Sądowej przy Sądzie Rejonowym w Opolu, wykonujący orzeczenia w sprawach rodzinnych i nieletnich, w związku z koniecznością przeciwdziałania rozprzestrzeniania się wirusa COVID -19, przy zachowaniu wszelkich zasad bezpieczeństwa, podjął czynności w dniu 13.01.2021 r. w miejscu zamieszkania nieletniego, prosząc o numer kontaktowy do matki i nieletniego, w celu przeprowadzenia rozmowy telefonicznej oraz poprzez rozmowę telefoniczną w dniu 14.01.2021 r. z nieletnim i jego matką. Z informacji uzyskanej od kuratora zawodowego wynika, iż rozmowa z nieletnim i jego matką miała charakter spokojny. Kurator poinformował nieletniego i jego matkę, iż prowadzone są czynności w celu ustalenia przesłanek, czy istnieją podstawy do wszczęcia postępowania o demoralizację.

Kurator w trakcie wykonywanych czynności nie straszył nieletniego, ani też nie wypowiedział słów, iż nieletniemu może grozić poprawczak – postępował natomiast zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

Zarówno Kacper jak i jego mama obecna podczas wywiadu środowiskowego nie zgłaszają pretensji do przeprowadzającej go Kuratorki. – Kara poprawczaka pojawiła się rzeczywiście w momencie gdy Pani Kurator mówiła ogólnie o karach jakie mogą spotkać młodego człowieka – tłumaczy Kacper.

Z mojej strony jako autora artykułu “Poprawczak za poglądy, sąd za megafon – kolejne szykany młodych aktywistów”  https://tiny.pl/r1ttc

należą się zatem przeprosiny Pani Kurator za nadinterpretację poniższej wypowiedzi Kacpra:  

Fot. melonik

 

Udostępnij:

Skomentuj

O Autorze

Dziennikarz, publicysta, dokumentalista (radio, tv, prasa) znany z niekonwencjonalnych nakryć głowy i czerwonych butów. Interesuje się głównie historią, ale w związku z aktualną sytuacją społeczno-polityczną jest to głównie historia wycinanych drzew i betonowanych placów miejskich. Ma już 65 lat, ale jego ojciec dożył 102. Uważa więc, że niejedno jeszcze przed nim.

SZANOWNI PAŃSTWO

Od 25 maja br. w Polsce obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie ich swobodnego przepływu oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO). Na naszym portalu używamy np. plików cookies (stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika serwisu Opowiecie.info i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych serwisu Opowiecie.info). Zgodnie z RODO dane osobowe to wszystkie informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej (w tym imię i nazwisko, czy adres zamieszkania, adres e-mail, czy adres IP, zapisywane w plikach cookies). Administratorem danych osobowych, pozyskiwanych przez portal informacyjny WWW.OPOWIECIE.INFO jest OPOWIECIE.INFO Joanna Kołodziej, ul. Sokołów 3, 46-081 Dobrzeń Wielki NIP: 7541544353, REGON: 381405173.

Zapewniamy, że wszelkie pozyskiwane dane przez portal informacyjny Opowiecie.info lub przez naszych zaufanych partnerów przetwarzamy tylko w zakresie, na jaki zezwala RODO:
– gdy jest to niezbędne do zawarcia lub wykonania umowy;
– gdy wynika to z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, np. w celu zapewnienia bezpieczeństwa usługi;
– gdy posiadamy dobrowolna zgodę użytkownika.
Odbywać się to będzie zawsze na podstawach prawnych, dopuszczalnych przez RODO.

Dane osobowe będą przetwarzane przez administratora – Blacharstwo Samochodowe Import Export Łukasz Kołodziej z siedzibą w Dobrzeniu Wielkim (zwane dalej Właścicielem), ul. Sokołów 3, 46-081 Dobrzeń Wielki, NIP: 754-13-75-270, REGON: 531127643 mogą zostać przekazane przez administratora zaufanym partnerom, którzy będą mogli je przetwarzać wyłącznie we wskazanym celu i zakresie. Zgodnie z RODO każdy z Państwa kto udzielił lub udzieli nam zgody na przetwarzanie danych osobowych, może ją w każdej chwili wycofać. Przysługuje Państwu także prawo żądania dostępu do nich, ich sprostowania lub usunięcia, prawo do ich przeniesienia, wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz do wniesienia skargi do organu nadzorczego – GIODO.

W związku z pełnieniem obowiązków administratora Państwa danych osobowych stosujemy zabezpieczenia oraz procedury pomagające w bezpiecznym przetwarzaniu danych, miedzy innymi: witryna i wszystkie aplikacje internetowe korzystają z bezpiecznego protokołu zabezpieczonego certyfikatem SSL.

Jeżeli wyrażają Państwo zgodę na przetwarzanie Waszych danych osobowych przez Blacharstwo Samochodowe Import Export Łukasz Kołodziej z siedzibą w Dobrzeniu Wielkim (zwane dalej Właścicielem), ul. Sokołów 3, 46-081 Dobrzeń Wielki, NIP: 754-13-75-270, REGON: 531127643 oraz naszych zaufanych partnerów, co związane jest z korzystaniem z treści na portalu WWW.OPOWIECIE.INFO, w celach marketingowych, analitycznych, w tym na ich przetwarzanie w plikach cookies i podobnych.  Wyrażenie zgody na przetwarzanie danych jest dobrowolne.

Polityka prywatności   Polityka cookies