Trzynastu radnych obecnych na 60-tej Sesji Rady Gminy w Dobrzeniu Wielkim. Dziś (25 maja) wiodącym tematem podczas obrad była uchwała w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji gminy Dobrzeń Wielki.

Na zebraniu obecnych było 13. radnych: Piotr Libawski, Krzysztof Henek, Józef Gregulec, Monika Ledwolorz-Gierok, Zbigniew Wajman, Arkadiusz Kulas, Antoni Piechota, Janusz Piontkowski, Danuta Orzeszyna, Łukasz Lazik, Jerzy Bednarz, Krystyna Gierok i Roman Kołbuc

Obrady rozpoczęło sprawozdanie wójta z działań podejmowanych w okresie pomiędzy sesjami, a także z działań urzędu gminy i wydarzeń, które miały miejsce w gminie lub otrzymały patronat wójta. Ostatnim czasem gmina żyła bowiem takimi wydarzeniami, jak chciażby: bieg „Od jeziora do jeziora”, Gala Biznesu, zawody wędkarskie, zakończenie edukacji przez maturzystów czy Akcja Czysta Odra.

Więcej na ten temat poniżej:

Pobiegli i pomaszerowali po raz ósmy na Międzypokoleniowych Zawodach „Od jeziora do jeziora”

Maturzyści z LO w Dobrzeniu Wielkim na zawsze pożegnali szkolne czasy

Akcja Czysta Odra 2023. Dobrzeń, Chróścice i Borki również sprzątały nabrzeże

Kolejno omówione zostały zmiany w budżecie. Jak się okazuje pieniądze najbardziej pochłania nie tylko ogrzewanie, ale i gaz a także prąd, w tym utrzymanie sal wiejskich, remiz strażackich i obiektów sportowych. Z tego właśnie powodu, gmina stara się ograniczać te wydatki, w pewnych godzinach zdecydowano się na wyłączanie oświetlenia na niektórych ulicach, na terenie gminy. Latem można sobie pozwolić na nieogrzewanie niektórych obiektów, ale zimą nie jest to możliwe.

Radni przyjęli dziewięć uchwał:

  • Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy Dobrzeń Wielki na rok 2023
  • Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2023-2026
  • Uchwała w sprawie zasad poboru podatku od osób fizycznych w drodze inkasa oraz określenie inkasentów i wysokość wynagrodzenia za inkaso
  • Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego dzieci objętych wychowaniem przedszkolnym do końca roku szkolnego, w roku kalendarzowym, w którym kończą 6 lat w przedszkolach prowadzonych przez Gminę Dobrzeń Wielki

Poprzednia uchwała mówiła o tym, że pierwsze pięć godzin zajęć przedszkolnych dla mieszkańców gminy są bezpłatne, a za każdą kolejną można było pobierać opłatę w wysokości 1,14 zł, a obecnie uchwała podnosi stawkę za kolejne godziny do 1,30 zł.

  • Uchwała w sprawie przekształcenia Publicznego Technikum w Dobrzeniu Wielkim z siedzibą w Dobrzeniu Małym wchodzącego w skład Zespołu Szkół w Dobrzeniu Wielkim
  • Uchwała w sprawie przekształcenia Publicznego Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych w Dobrzeniu Wielkim z siedzibą w Dobrzeniu Małym wchodzącego w skład Zespołu Szkół w Dobrzeniu Wielkim
  • Uchwała w sprawie przekształcenia Branżowej Szkoły I stopnia w Dobrzeniu Wielkim z siedzibą w Dobrzeniu Małym, wchodzącego w skład Zespołu Szkół w Dobrzeniu Wielkim

W wprowadzeniu trzech powyższych uchwał chodzi o zminimalizowanie kosztów a jednocześnie o zapewnienie uczniom uczęszczającym do Dobrzenia Małego jak najlepszych warunków do nauki. Jak mówi wójt: niby tylko zmiana nazwy, dopisanie Dobrzenia Wielkiego jako siedzibę szkoły, ale za tym idą kolejne zmiany, które powinny zaprocentować w niedalekiej przyszłości.

  • Uchwała w przedmiocie zmiany uchwały w sprawie określenia zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego, obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycielom pełniącym funkcje kierownicze, przyznania zwolnienia od obowiązku realizacji tych zajęć, a także w sprawie określenie tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć niektórych nauczycieli, a także nauczycieli, dla których ustalony plan zajęć jest rożny w poszczególnych okresach w roku
  • Uchwała w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji gminy Dobrzeń Wielki

Obszar zajmuje 50 ha, co stanowi 0,8% powierzchni gminy, zamieszkuje go 606 osób, a to z kolei stanowi 6,5% populacji całej gminy. Obejmuje on m.in.: boisko przy Zespole Szkół w Dobrzeniu Wielkim, budynek i boisko TORu, otoczenie Urzędu Gminy, Gminny Ośrodek Kultury, Orlik jaki i budynek Szkoły Podstawowej z Oddziałami Sportowymi.

Interpelacje i wolne wnioski

Przewodniczący Rady Roman Kołbuc poruszył temat dwóch interpelacji, które do niego spłynęły. Chodzi o zainstalowanie luster w Chróścicach, na wyjeździe z ul. Damrota na ul. Korfantowego, oraz z ul. Wyzwolenia w ul. Korfantego.

Radna Monika Ledwolorz-Gierok poprosiła o utworzenie infrastruktury, która pomoże właścicielom psów w sprawowaniu nad nimi właściwej opieki. Utworzenie wybiegu dla psów wesprze nie tylko ich właścicieli, ale i pomoże utrzymać porządek i czystość na terenie gminy. Problem dotyczy głównie mieszkańców Osiedla Energetyk, gdzie na niewielkim terenie mieszka wielu właścicieli psów. Do tego tematu odniósł się także Roman Kołbuc, powiedział o parku w Dobrzeniu Wielkim, gdzie ustawiony jest znak zakazu wprowadzaniu psów i zaproponował, w imieniu właścicieli czworonogów o zamienienia go na rzecz znaku nakazującego sprzątania po czworonogach. Obie sprawy można by rozwiązać równolegle.

Sprawy różne

Piotr Szafrański, Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury chciał zaprosić radnych, jak i mieszkańców gminy 1 czerwca na Dzień Dziecka, wydarzenie rozpocznie piknik z książką o godz. 18.00, a później o godz. 20.00 wystartuje kino plenerowe. Drugim wydarzeniem będzie Magia Cyrku, które potrwa od 3-4 czerwca w hali sportowej w Liceum Ogólnokształcącym w Dobrzeniu Wielkim. Z kolei radny Arkadiusz Kulas przypomniał, że 4 czerwca o godz. 15.00 również odbędzie się Dzień Dziecka w Dobrzeniu Małym, na którym przewidziano wiele atrakcji, w tym, m.in.: kąpiel w pianie.

Radna Monika Ledwolorz-Gierok chciała również zaprosić na wystawę prac uczniów Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Kup pt. „Natura w zgodzie ze sztuką” w Gminnym Ośrodku Kultury od 12 czerwca.

Na koniec Przewodniczący Rady Gminy, Roman Kołbuc podziękował za jubileuszowe obrady. Złożył także, z okazji jutrzejszego (26 maja) Dnia Matki najserdeczniejsze życzenia.

Transmisję z obrad Rady Gminy można zobaczyć tutaj

Sesje Rady Gminy odbywają się zawsze w ostatni czwartek miesiąca o stałej porze 15.15

Udostępnij:
Wspieraj wolne media

Skomentuj

O Autorze

Studentka Pedagogiki na Uniwersytecie Opolskim, pasjonująca się muzyką i motoryzacją, a ponadto to uwielbiająca podróżować. Zawsze uśmiechnięta, wierząca, że "To co nas nie zabije, uczyni nas silniejszymi".