Wspieraj wolne media

91 800 złotych to dofinansowanie 10 projektów opolskich uczelni. Zarząd Województwa Opolskiego rozstrzygnął konkurs na małe granty. Najwięcej pieniędzy powędruje na Politechnikę Opolską.

3 programy zgłoszone przez Politechnikę Opolską:

– Inżynier 4.0 – warsztatowy zawrót głowy – Prorektor ds. współpracy z otoczeniem społeczno – gospodarczym dr inż. Aneta Kucińska–Landwójtowicz. Organizacja warsztatów wyjazdowych do ośrodka agroturystycznego dla studentów Wydziału Inżynierii Produkcji i Logistyki – 10.000 zł
– Promocja nauki i dydaktyki kierunków ścisłych na Wydziale Mechanicznym Politechniki Opolskiej poprzez organizację konkursów dla szkół średnich i studentów – Prorektor ds. współpracy z otoczeniem społeczno – gospodarczym dr inż. Aneta Kucińska – Landwójtowicz. Celem zadania jest dotarcie z ofertą studiów, pokazanie atrakcyjności naukowej i możliwości dydaktycznych Wydziału Mechanicznego Politechniki Opolskiej – 8.000 zł
– Inżynier środowiska w zgodzie z ideą zrównoważonego rozwoju – Prorektor ds. współpracy z otoczeniem społeczno – gospodarczym dr inż. Anetę Kucińską – Landwójtowicz. Organizacja tygodnia inżyniera środowiska, który ma wspierać edukację na studiach wyższych, dzięki dodatkowym wykładom, warsztatom oraz udziałowi studentów w konferencji. – 10.000 zł

Marszałek Andrzej Buła podziękował wszystkim uczestnikom za to, że wystartowali w konkursie. W momencie, gdy ktoś komuś stwarza możliwości, to liczy na to, ze po drugiej stronie znajdzie się partner , który podejmie rękawicę i spożytkuje   odpowiednio udzielone środki.  – Chcę wam podziękować za to, że chcecie uczestniczyć z nami w tych procesach edukacyjnych, dlatego, że dla nas jest to przestrzeń, która nie jest nam przypisana, ale gdy popatrzymy na szeroko rozumianą politykę naszego regionu rozumiana jako relacje między różnymi środowiskami i integrację między instytucjami – to wiemy, że powinniśmy w tym procesie uczestniczyć – mówił.

– Chcemy, by wszyscy dzięki naszym działaniom zobaczyli, jak dobrym nasz region jest miejscem do nauki i w ogóle do życia- mówiła wicemarszałek Zuzanna Donath-Kasiura. Jej zdaniem takie przedsięwzięcia, konkursy, tematy podejmowane przez naukowców i współpraca z uczelniami świetnie pokazują jak dobrze żyć można na Opolszczyźnie.

Podobnie jak Politechnika Opolska 3 projekty zgłosiła Wyższa Szkoła Bankowa we Wrocławiu Wydział Ekonomiczny w Opolu:

– Akademia Umiejętności Zawodowych – VII edycja – Wicekanclerz WSB we Wrocławiu Małgorzatę Jagusch. Celem jest rozwijanie wiedzy i umiejętności z zakresu przedsiębiorczości oraz ekonomii ze szczególnym uwzględnieniem podnoszenia kompetencji oraz umiejętności przydatnych w poruszaniu się na rynku pracy – 10.000 zł
– Akademia Umiejętności Informatycznych – II edycja – Wicekanclerz WSB we Wrocławiu Małgorzatę Jagusch. Celem jest zdobycie wiedzy w obszarze informatycznym oraz podwyższenie i potwierdzenie kompetencji cyfrowych młodzieży, a także studentów, skutkujące wzrostem szans na rynku pracy w Europie i na świecie oraz wzmacnianiem wśród studentów, a także w przyszłości uczniów – umiejętności poruszania się na tym rynku. Promowanie postaw i zachowań przedsiębiorczych wśród uczestników projektu – 9.600 zł
– Nie było nas – był las. Nie będzie nas – będzie las – Wicekanclerz WSB we Wrocławiu Małgorzatę Jagusch. Celem jest szerzenie postaw proekologicznych wśród młodzieży, kształtowanie świadomości i rozbudzanie zainteresowań młodych ludzi wzajemnie powiązanymi ze sobą kwestiami ekonomicznymi, społecznymi, politycznymi i ekologicznymi oraz umożliwienie zdobywania wiedzy i umiejętności niezbędnych do poprawy stanu środowiska przyrodniczego – 6.700 zł

Autorką projektów jest Wicekanclerz WSB we Wrocławiu Małgorzata Jagusch.

Dwa projekty zgłosiła Wyższa Szkoła Zarządzania i Administracji w Opolu:

– Punkt doradczo-konsultacyjny dla studentów i słuchaczy studiów podyplomowych WSZiA – doradztwo biznesowe – Marcin Oleksiuk – kierownik biura projektów i promocji uczelni. Zadanie polega na wzmacnianiu wśród studentów umiejętności poruszania się na rynku pracy oraz rozwijania wiedzy i umiejętności z zakresu przedsiębiorczości. Celem jest uruchomienie punktu doradczo – konsultacyjnego – 8.750 zł.
– Punkt doradczo-konsultacyjny dla studentów i słuchaczy studiów podyplomowych WSZiA – doradztwo zawodowe – Marcin Oleksiuk – kierownik biura projektów i promocji uczelni. Zadanie polega na wzmacnianiu wśród studentów umiejętności poruszania się na rynku pracy oraz rozwijania wiedzy i umiejętności z zakresu przedsiębiorczości. Celem jest uruchomienie doradztwa zawodowego – 8.750 zł.

Umowę w imieniu autora projektu podpisał prorektor Wojciech Duczmal.

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nysie zgłosiła 1 projekt : Nagranie i wydanie płyty pt. „Chopin songs op. 74 – Inga Lewandowska.” – prof. dr hab. Inga Lewandowska. Projekt ma otworzyć nie tylko studentów, ale również szeroką publiczność województwa opolskiego i całego kraju na możliwość czerpania z dorobku polskiej kultury, przekładając jej dzieła na język współczesnej muzyki jazzowej i rozrywkowej. – 10.000 zł

Podobnie na dofinansowanie realizacji jednego projektu otrzymał pieniądze przedstawiciel Uniwersytetu Opolskiego – „Olimpiada wiedzy i wartości w sporcie.” Wniosek złożony przez ks. Jerzego Kostorza, prof. UO, dyrektora wydziału Katechetycznego Kurii Diecezjalnej w Opolu. Celem jest propagowanie wartości w sporcie oraz ukazanie relacji pomiędzy wiarą a sportem, jak również tematyki związanej z fair play. Jest to 9 edycja wydarzenia. – 10.000 zł

Do konkursu mogły być zgłaszane projekty:
• służące działaniom na rzecz młodzieży, w związku z ustanowieniem roku 2022 Europejskim Rokiem Młodzieży, ze szczególnym uwzględnieniem zagadnień ekologicznych, wielokulturowości, a także rozwojem kompetencji cyfrowych;
• dotyczące wspierania działań służących otwartości i tolerancji, integracji międzykulturowej i działań antydyskryminacyjnych;
• służące wzmacnianiu wśród studentów umiejętności poruszania się na rynku pracy oraz rozwijania wiedzy i umiejętności z zakresu przedsiębiorczości.

Fot. melonik

Udostępnij:

Skomentuj

O Autorze

Dziennikarz, publicysta, dokumentalista (radio, tv, prasa) znany z niekonwencjonalnych nakryć głowy i czerwonych butów. Interesuje się głównie historią, ale w związku z aktualną sytuacją społeczno-polityczną jest to głównie historia wycinanych drzew i betonowanych placów miejskich. Ma już 65 lat, ale jego ojciec dożył 102. Uważa więc, że niejedno jeszcze przed nim.

SZANOWNI PAŃSTWO

Od 25 maja br. w Polsce obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie ich swobodnego przepływu oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO). Na naszym portalu używamy np. plików cookies (stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika serwisu Opowiecie.info i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych serwisu Opowiecie.info). Zgodnie z RODO dane osobowe to wszystkie informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej (w tym imię i nazwisko, czy adres zamieszkania, adres e-mail, czy adres IP, zapisywane w plikach cookies). Administratorem danych osobowych, pozyskiwanych przez portal informacyjny WWW.OPOWIECIE.INFO jest OPOWIECIE.INFO Joanna Kołodziej, ul. Sokołów 3, 46-081 Dobrzeń Wielki NIP: 7541544353, REGON: 381405173.

Zapewniamy, że wszelkie pozyskiwane dane przez portal informacyjny Opowiecie.info lub przez naszych zaufanych partnerów przetwarzamy tylko w zakresie, na jaki zezwala RODO:
– gdy jest to niezbędne do zawarcia lub wykonania umowy;
– gdy wynika to z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, np. w celu zapewnienia bezpieczeństwa usługi;
– gdy posiadamy dobrowolna zgodę użytkownika.
Odbywać się to będzie zawsze na podstawach prawnych, dopuszczalnych przez RODO.

Dane osobowe będą przetwarzane przez administratora – Blacharstwo Samochodowe Import Export Łukasz Kołodziej z siedzibą w Dobrzeniu Wielkim (zwane dalej Właścicielem), ul. Sokołów 3, 46-081 Dobrzeń Wielki, NIP: 754-13-75-270, REGON: 531127643 mogą zostać przekazane przez administratora zaufanym partnerom, którzy będą mogli je przetwarzać wyłącznie we wskazanym celu i zakresie. Zgodnie z RODO każdy z Państwa kto udzielił lub udzieli nam zgody na przetwarzanie danych osobowych, może ją w każdej chwili wycofać. Przysługuje Państwu także prawo żądania dostępu do nich, ich sprostowania lub usunięcia, prawo do ich przeniesienia, wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz do wniesienia skargi do organu nadzorczego – GIODO.

W związku z pełnieniem obowiązków administratora Państwa danych osobowych stosujemy zabezpieczenia oraz procedury pomagające w bezpiecznym przetwarzaniu danych, miedzy innymi: witryna i wszystkie aplikacje internetowe korzystają z bezpiecznego protokołu zabezpieczonego certyfikatem SSL.

Jeżeli wyrażają Państwo zgodę na przetwarzanie Waszych danych osobowych przez Blacharstwo Samochodowe Import Export Łukasz Kołodziej z siedzibą w Dobrzeniu Wielkim (zwane dalej Właścicielem), ul. Sokołów 3, 46-081 Dobrzeń Wielki, NIP: 754-13-75-270, REGON: 531127643 oraz naszych zaufanych partnerów, co związane jest z korzystaniem z treści na portalu WWW.OPOWIECIE.INFO, w celach marketingowych, analitycznych, w tym na ich przetwarzanie w plikach cookies i podobnych.  Wyrażenie zgody na przetwarzanie danych jest dobrowolne.

Polityka prywatności   Polityka cookies