– To strażacy ochotnicy są najczęściej pierwsi, w miejscu wypadków drogowych, pożarów i innych niebezpiecznych zdarzeń – przypomina marszałek województwa opolskiego Andrzej Buła. – Z ogromnym zaangażowaniem ratują nasz dobytek, nasze zdrowie i życie. Są zawsze tam, gdzie ich potrzebujemy. Dlatego tak ważne jest, by inwestować w sprzęt, którym się posługują oraz w ich jak najlepsze przygotowanie do pełnionej misji.

Samorząd województwa opolskiego w latach 2018 – 2023 przekazał Ochotniczym Strażom Pożarnym prawie 2,5 mln zł W 2018 r. było to niewiele powyżej 150 tys. zł, aby w kolejnym – 2019 wyasygnować ponad 300 tys. zł. W latach 2020 – 2022 samorząd województwa opolskiego przekazał OSP ponad 1 mln. zł. Rosnące potrzeby sprawiły, że w 2023 roku wyasygnował 1 mln zł wsparcia.

W 2023 roku samorząd ogłosił dodatkowy konkurs na kwotę 400 tys. zł. Wyłoniono w nim jeden podmiot: Oddział Wojewódzki Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP w Opolu (OW ZOSP RP), którego rolą było przekazanie na rzecz jednostek OSP ubrań specjalnych. Elementem wspierającym ten projekt były cykle szkoleń i spotkań dla strażaków ochotników w całym regionie.

Jak poinformował Andrzej Borowski, prezes OW ZOSP RP oddział w Opolu, zgodnie z zasadami konkursu w każdym powiecie Opolszczyzny organizowano spotkania, podczas których przekazywano ubrania specjalne, a także przeprowadzano minimum jedno szkolenie podzielone na 2 bloki tematyczne. – To są dla nas kluczowe kwestie, które pomagają poszczególnym jednostkom w funkcjonowaniu i przygotowaniu strażaków do niesienia pomocy – podkreślał Borowski. – Niebagatelną kwestią jest także to, że w ramach tych szkoleń i spotkań jednostki OSP wyposażane są w ubrania specjalne, które są w ciągłym użytkowaniu podczas akcji ratowniczych, i których ciągle nam potrzeba. To dla nas ogromna pomoc i ogromne wsparcie, za które jesteśmy niezwykle wdzięczni.

Pierwsze z takich spotkań odbyło się 22 września 2023 r. w Lubszy w powiecie brzeskim. Kolejne w Świerczowie (pow. namysłowski), Korfantowie (pow. nyski), Łączniku (pow. prudnicki), Baborowie (pow. głubczycki), Ostrożnicy (pow. kędzierzyńsko-kozielski), Wysokiej (pow. strzelecki), Gogolinie (pow. krapkowicki), Ciarce (pow. kluczborski) i Starym Oleśnie (pow. oleski). W połowie listopada odbędą się natomiast szkolenia i spotkania w Węgrach (pow. opolski-ziemski) oraz powiecie opolskim.

Tylko z tego projektu finansowanego przez samorząd woj. opolskiego skorzysta w tym roku ponad 520 strażaków ochotników z 48 jednostek OSP w województwie opolskim.

Warto podkreślić, że wsparcie samorządu województwa opolskiego dla OSP trwa od lat. W 2020 roku, w związku z wybuchem pandemii Covid-19, samorząd województwa opolskiego przekazał dla wszystkich 528 OSP z regionu pakiety służące ochronie zdrowia ratowników. W skład tych pakietów wchodziły maseczki i półmaski filtrujące, rękawice, kombinezony ochronne wraz z butami, gogle ochronne, płyny do dezynfekcji, przyłbice i opryskiwacze. Od 2018 roku natomiast ogłaszany jest konkurs dedykowany Ochotniczym Strażom Pożarnym, w ramach którego kupowane są nagrody na zawody sportowo-pożarnicze dla wszystkich gmin, a co dwa lata również nagrody na powiatowe zawody sportowo-pożarnicze.

By integrować środowisko strażackie w regionie co roku organizowane są spotkania opłatkowe, a w maju odbywają się gale dedykowane Ochotniczym Strażom Pożarnym, podczas których wręczane są honorowe odznaczenia „Za zasługi dla Województwa Opolskiego” oraz listy gratulacyjne. OSP w regionie otrzymują również dotacje w trybie pozakonkursowym.

– Strażacy to bohaterowie naszego codziennego życia. Ich odwaga, poświęcenie i gotowość do działania w najtrudniejszych chwilach sprawiają, że są niezastąpieni. To właśnie dzięki nim czujemy się bezpieczni i chronieni. Dlatego nie możemy zapominać o ich nieocenionej roli w społeczeństwie. Deklaruję, iż pomimo wielu nowych wyzwań, które stoją przed naszym samorządem, wsparcie finansowe dla środowisk OSP nie ustanie – podkreśla marszałek województwa Andrzej Buła.Miliony z samorządu województwa opolskiego dla Ochotniczych Straży Pożarnych

Udostępnij:
Wspieraj wolne media

Skomentuj

O Autorze

Dziennikarz, publicysta, dokumentalista (radio, tv, prasa) znany z niekonwencjonalnych nakryć głowy i czerwonych butów. Interesuje się głównie historią, ale w związku z aktualną sytuacją społeczno-polityczną jest to głównie historia wycinanych drzew i betonowanych placów miejskich. Ma już 65 lat, ale jego ojciec dożył 102. Uważa więc, że niejedno jeszcze przed nim.