Paraliż szpitali i oddziałów psychiatrycznych to możliwy efekt zmian norm zatrudnienia pielęgniarek, wprowadzanych przez Ministerstwo Zdrowia. Obawiają się tego dyrektorzy placówek oraz przedstawiciele urzędu marszałkowskiego.

Ministerstwo paraliżuje psychiatrię

 Chodzi o zapisy dotyczące minimalnych norm zatrudnienia pielęgniarek w opiece psychiatrycznej.  Dyrektorzy szpitali zauważają, że zwiększone normy zatrudnienia w większości przypadków dalece odbiegają od rzeczywistych potrzeb. Do tej pory wymogiem było zatrudnienie pielęgniarek, bez określania wielkości równoważnika etatu przeliczeniowego na liczbę łóżek.

Krzysztof Nazimek, dyrektor szpitali w Opolu  i Branicach podkreśla, że nie ma powodów do regulowania zapisami ministerialnymi tych norm. Powinny decydować o tym, jak do tej pory, realne potrzeby zatrudnienia. Jest pewne, że te nowe zapisy zaburzą funkcjonowanie oddziałów psychiatrycznych. Wymuszą na nas zatrudnienie dodatkowego personelu w szpitalu w Branicach na poziomie ponad 80 procent, czyli 95 etatów, co kosztowałoby dodatkowo 8,6 mln złotych rocznie. W Opolu koszt zwiększenia zatrudnienia to około 2 miliony złotych i utworzenie dodatkowych 22 etatów – mówi dyrektor, dodając, że dodatkowo należy zauważyć, że w całym kraju mamy do czynienia z deficytem kadry pielęgniarskiej. – Zwiększanie norm zatrudnienia w sytuacji dramatycznego braku personelu przyczyni się do pogorszenia dostępności do świadczeń zdrowotnych dla pacjentów i zmusi pracodawców do dostosowania liczby łóżek do liczby zatrudnianego personelu. To może doprowadzić do konieczności zmniejszania liczby przyjmowanych pacjentów, bądź w skrajnych przypadkach likwidacji oddziałów – alarmuje Krzysztof Nazimek.

 Dyrektorzy szpitali alarmują, że w Polsce mamy do czynienia z luką pokoleniową, nie ma bowiem pielęgniarek, które mogą zastąpić te które odchodzą na emeryturę.

– Robiąc taką rewolucję należałoby zacząć od edukacji i zorganizowania szkolnictwa medycznego. Dzięki temu mielibyśmy osoby, które znalazłyby zatrudnienie w szpitalach – mówi wicemarszałek województwa opolskiego Roman Kolek. Dlatego, jak podkreśla, skierował do ministra zdrowia Łukasza Szumowskiego oraz do pełnomocnika ministra do spraw reformy psychiatrii dr Marka Balickiego, apel o wycofanie rozporządzenia. Zaznacza przy tym, że przed wprowadzeniem zmian szczegółowe zapisy nie były konsultowane ze środowiskiem medycznym. – Przekazany do konsultacji projekt rozporządzenia nie zawierał części zapisów, które znalazły się w akcie opublikowanym,  co uniemożliwiło odniesienie się do planowanych zmian oraz utrudniło ocenę przewidywanych skutków rozporządzenia na etapie jego projektowania – podkreśla.

– Norma minimalnego zatrudnienia, to kolejna rewolucja. W pięciu podległych Samorządowi Województwa Opolskiego placówkach leczniczych, w których udzielane są świadczenia w zakresie opieki psychiatrycznej, konieczne byłoby zwiększenie zatrudnienia o 203 etaty pielęgniarskie, co generowałoby koszty w wysokości ponad 17 mln zł rocznie. Dyrektorzy staną przed dylematem zmniejszenia liczby lóżek, co w przypadku zdrowia jest bardzo niebezpieczne – zaznacza.

Skala reformy odczuwalna jest również w Ośrodku Leczenia Odwykowego w Woskowicach Małych, w ramach etatu, na wszystkich stanowiskach  zatrudnionych jest aktualnie 38 osób.
W celu spełnienia nowych norm zatrudnienia konieczne byłoby zatrudnienie jeszcze ok. 30 pielęgniarek, czyli niemal tyle, ile jest wszystkich osób zatrudnionych w ramach etatu aktualnie w placówce.

Podobne niebezpieczeństwo stoi przed Centrum Terapii Nerwic w Mosznej. Prezes Centrum Marek Drobik mówi: – To problem ogólnopolski. Jako zarządzający rozmawiamy na forum krajowym. Te regulacje są sprzeczne z naszymi oczekiwaniami. W naszym przypadku zmuszeni bylibyśmy zatrudnić dodatkowo 44 pielęgniarki, dziś zatrudniamy ich 9! Dziś ta liczba jest dostosowana do schorzeń jakie leczymy – zaznacza.

Szpitale na wprowadzenie zmian mają czas do 31 grudnia 2020 r. W ocenie wszystkich zarządzających to zbyt krótki czas – ten okres dostosowawczy powinien trwać co najmniej tyle, ile jeden cykl kształcenia, potrzebny do wprowadzenia na rynek pracy nowego rocznika absolwentów studiów pielęgniarskich.

 Roman Kolek dodaje, że wcześniejsze rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 11 października 2018 r., które również regulowało liczbę zatrudnionych pielęgniarek na oddziałach ogólnych szpitali, wymusiło jedynie w szpitalach podlegających zarządowi województwa opolskiego likwidację przeszło 130 łóżek.

Ministerstwo paraliżuje psychiatrię

PW

Udostępnij:

Skomentuj

O Autorze

Dziennikarz, publicysta, dokumentalista (radio, tv, prasa) znany z niekonwencjonalnych nakryć głowy i czerwonych butów. Interesuje się głównie historią, ale w związku z aktualną sytuacją społeczno-polityczną jest to głównie historia wycinanych drzew i betonowanych placów miejskich. Ma już 65 lat, ale jego ojciec dożył 102. Uważa więc, że niejedno jeszcze przed nim.

SZANOWNI PAŃSTWO

Od 25 maja br. w Polsce obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie ich swobodnego przepływu oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO). Na naszym portalu używamy np. plików cookies (stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika serwisu Opowiecie.info i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych serwisu Opowiecie.info). Zgodnie z RODO dane osobowe to wszystkie informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej (w tym imię i nazwisko, czy adres zamieszkania, adres e-mail, czy adres IP, zapisywane w plikach cookies). Administratorem danych osobowych, pozyskiwanych przez portal informacyjny WWW.OPOWIECIE.INFO jest OPOWIECIE.INFO Joanna Kołodziej, ul. Sokołów 3, 46-081 Dobrzeń Wielki NIP: 7541544353, REGON: 381405173.

Zapewniamy, że wszelkie pozyskiwane dane przez portal informacyjny Opowiecie.info lub przez naszych zaufanych partnerów przetwarzamy tylko w zakresie, na jaki zezwala RODO:
– gdy jest to niezbędne do zawarcia lub wykonania umowy;
– gdy wynika to z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, np. w celu zapewnienia bezpieczeństwa usługi;
– gdy posiadamy dobrowolna zgodę użytkownika.
Odbywać się to będzie zawsze na podstawach prawnych, dopuszczalnych przez RODO.

Dane osobowe będą przetwarzane przez administratora – Blacharstwo Samochodowe Import Export Łukasz Kołodziej z siedzibą w Dobrzeniu Wielkim (zwane dalej Właścicielem), ul. Sokołów 3, 46-081 Dobrzeń Wielki, NIP: 754-13-75-270, REGON: 531127643 mogą zostać przekazane przez administratora zaufanym partnerom, którzy będą mogli je przetwarzać wyłącznie we wskazanym celu i zakresie. Zgodnie z RODO każdy z Państwa kto udzielił lub udzieli nam zgody na przetwarzanie danych osobowych, może ją w każdej chwili wycofać. Przysługuje Państwu także prawo żądania dostępu do nich, ich sprostowania lub usunięcia, prawo do ich przeniesienia, wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz do wniesienia skargi do organu nadzorczego – GIODO.

W związku z pełnieniem obowiązków administratora Państwa danych osobowych stosujemy zabezpieczenia oraz procedury pomagające w bezpiecznym przetwarzaniu danych, miedzy innymi: witryna i wszystkie aplikacje internetowe korzystają z bezpiecznego protokołu zabezpieczonego certyfikatem SSL.

Jeżeli wyrażają Państwo zgodę na przetwarzanie Waszych danych osobowych przez Blacharstwo Samochodowe Import Export Łukasz Kołodziej z siedzibą w Dobrzeniu Wielkim (zwane dalej Właścicielem), ul. Sokołów 3, 46-081 Dobrzeń Wielki, NIP: 754-13-75-270, REGON: 531127643 oraz naszych zaufanych partnerów, co związane jest z korzystaniem z treści na portalu WWW.OPOWIECIE.INFO, w celach marketingowych, analitycznych, w tym na ich przetwarzanie w plikach cookies i podobnych.  Wyrażenie zgody na przetwarzanie danych jest dobrowolne.

Polityka prywatności   Polityka cookies