Wspieraj wolne media

– Muzealnictwo w Polsce jest w ostatnich latach  najprężniej rozwijającą się sferą w kulturze – zauważyła dr Violetta Rezler-Wasielewska, dyrektorka Centralnego Muzeum Jeńców Wojennych w Łambinowicach-Opolu, podczas konferencji prasowej podsumowującej roczną pracę placówek kultury zarządzanych przez samorząd województwa opolskiego.

Muzeum, które prowadzi Rezler-Wasielewska, jest wojewódzką instytucją kultury, zajmującą się problematyką jeniecką, w tym przede wszystkim niemieckim i radzieckim systemem jenieckim, a także niektórymi zagadnieniami z zakresu II wojny światowej oraz najnowszej historii Polski. Prowadzi działalność naukowo-badawczą, dokumentacyjną, wydawniczą, edukacyjną, wystawienniczą, upamiętniającą i konserwatorską.

– Liczba odwiedzających muzea zbliża się do 40 milionów – oczywiście nie w czasie zarządzanych obostrzeń, które wyraźnie ograniczają tę frekwencję – kontynuowała Rezler-Wasielewska. – Dociera do nas zjawisko muzeoterapii, zalecane wszystkim tym, którzy szukają uspokojenia w codziennym zabieganiu i przytłaczającej pracy. Psychologowie wręcz zalecają tę terapię : wizyty w muzeach, kontakt z pięknem, cisza i refleksją. Co ciekawe muzea-miejsca pamięci, które ja reprezentuje, mają w tym swój udział. Tym co robimy chcemy skłonić do zastanowienia się co tak na prawdę w życiu jest ważne.

– Nasze muzeum od paru lat permanentnie jest w budowie. Od kilku lat każda osoba przechodząca ulicą Minorytów w Opolu wie, ze przebudowa naszej opolskiej siedziby została zakończona. Dopracowujemy jeszcze detale identyfikacji wizerunkowej. Natomiast w kończącym się 2021 roku skupiliśmy się na dokończeniu przebudowy obiektu w Łambinowicach, stworzeniu tam pawilonu wejściowego. Wybudowany on został z pieniędzy pochodzących z ministerstwa kultury i dziedzictwa narodowego. Tym nasze muzeum się wyróżnia spośród placówek samorządowych, że naszym współorganizatorem jest ministerstwo. Finalizacja przebudowy tego pawilonu odbywa się jednak przy znaczącym udziale funduszy województwa opolskiego.

– Musimy nadgonić dystans rosnący między nami a nowo powstającymi, dużymi, także architektonicznie placówkami. Nasza konserwacja ruin poobozowych, która została przeprowadzona w ubiegłym roku, a w tym roku została nagrodzona wyróżnieniem stworzyła dla nas przestrzeń na wystawy plenerowe na terenie obozu. Już dzisiaj zapraszam na otwarcie 17 marca na bardzo ascetyczną wystawę, architektonicznie spójną z pozostałościami poobozowymi, bardzo oszczędną w ikonografii – natomiast niezwykle esencjonalną w treści. Krótkimi wypowiedziami jeńców opowiemy o tym jak przetrwali, co było dla nich najważniejsze. Bardzo się cieszę z tej wystawy i myślę, że dla całego naszego zespołu jest ona bardzo dużym i dobrym doświadczeniem, aczkolwiek powstała wielkim wysiłkiem.

– To o czym w upływającym roku nie zapomnieliśmy to oczywiście postęp w konserwacji – relacjonowała dyrektorka CMJW. – Każdy, kto ma jakiekolwiek rodzinne konotacje historyczne – jenieckie, może zwrócić się do nas i uzyskać informacje o losach swoich bliskich w niewoli niemieckiej. W tym roku przybyło nam 37 tysięcy recordów w tej naszej cyfrowej bazie. Zachęcam też do zerknięcia na naszego Youtuba. Prezentujemy tam cykl bardzo ciekawych filmów które pozornie mówią o pamiątkach ale w rzeczywistości opowiadają o ludziach, którzy z tymi jenieckimi pamiątkami mieli do czynienia – zarówno wtedy kiedy one im służyły ale tez o ich powojennych losach i tym momencie metamorfozy: z pamiątki rodzinnej do muzealium. Pokazujemy też w tych krótkich filmach, bo każdy z nich trwa od trzech do pięciu minut jak pracujemy. Ile rozmaitych osób, środowisk z nami współpracuje. Ten cykl będzie kontynuowany także w przyszłym roku.

– Zainicjowaliśmy także wraz ze Stowarzyszeniem Muzealników Polskich cykl debat „Muzea jutra”. mówimy w nich o najważniejszych problemach naszego muzealnictwa i to przedsięwzięcie także będziemy kontynuować.

– Warto zaznaczyć – podkreślała dyrektorka – że możemy liczyć na obu organizatorów. Każda moja prośba spotyka się z odpowiedzią.

Centralne Muzeum Jeńców Wojennych ogłosiło XIV edycję Ogólnopolskiego Konkursu na Projekt Historyczny „Póki nie jest za późno”. Udział w nim mogą wziąć uczniowie i nauczyciele szkół podstawowych oraz ponadpodstawowych z całego kraju. Organizatorem rywalizacji, której rozstrzygnięcie zaplanowano na 10 czerwca 2022 r. są Centralne Muzeum Jeńców Wojennych oraz Stowarzyszenie Przyjaciół CMJW. Laureaci otrzymają nagrody o łącznej wartości ok. 10 tys. zł!

Ideą konkursu jest rozbudzenie, wśród uczniów i nauczycieli, zainteresowania:
– historią oraz współczesnym stanem miejsc, obiek­tów i znaków pamięci narodowej,
– historią oraz współczesnym stanem autentycznych miejsc historycznych, nieupamiętnio­nych dotychczas w trwały, materialny sposób,
– losami świadków historii bezpośrednio związanymi z miejscami zarówno upamiętnionymi, jak i nieupamiętnionymi w materialny sposób.

Wymienione powyżej miejsca powinny znajdować się na terenie Polski i dotyczyć wojen oraz konfliktów zbrojnych XX w.

Projekt może być przygotowany przez uczniów indywidualnie lub zespołowo, samodzielnie bądź z inspiracji i pod opieką nauczyciela. Może być także wykonany przez nauczycieli przy pomocy uczniów.

Projekty wraz ze sprawozdaniem, oświadczeniem i wypełnionym komputerowo formularzem zgłoszenia należy nadsyłać do 8 kwietnia 2022 r. na adres e-mailowy: konkursnaprojekt@cmjw.pl. Wszelkie informacje o konkursie znaleźć można w regulaminie (dostępnym tutaj) i w załączonym materiale filmowym. Ponadto, na ewentualne pytania osób zainteresowanych konkursem, chętnie odpowiedzą dr Ewelina Klimczak oraz mgr Monika Sobczak z Działu Edukacji i Wystaw CMJW.

Fot. melonik

Udostępnij:

Skomentuj

O Autorze

Dziennikarz, publicysta, dokumentalista (radio, tv, prasa) znany z niekonwencjonalnych nakryć głowy i czerwonych butów. Interesuje się głównie historią, ale w związku z aktualną sytuacją społeczno-polityczną jest to głównie historia wycinanych drzew i betonowanych placów miejskich. Ma już 65 lat, ale jego ojciec dożył 102. Uważa więc, że niejedno jeszcze przed nim.

SZANOWNI PAŃSTWO

Od 25 maja br. w Polsce obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie ich swobodnego przepływu oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO). Na naszym portalu używamy np. plików cookies (stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika serwisu Opowiecie.info i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych serwisu Opowiecie.info). Zgodnie z RODO dane osobowe to wszystkie informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej (w tym imię i nazwisko, czy adres zamieszkania, adres e-mail, czy adres IP, zapisywane w plikach cookies). Administratorem danych osobowych, pozyskiwanych przez portal informacyjny WWW.OPOWIECIE.INFO jest OPOWIECIE.INFO Joanna Kołodziej, ul. Sokołów 3, 46-081 Dobrzeń Wielki NIP: 7541544353, REGON: 381405173.

Zapewniamy, że wszelkie pozyskiwane dane przez portal informacyjny Opowiecie.info lub przez naszych zaufanych partnerów przetwarzamy tylko w zakresie, na jaki zezwala RODO:
– gdy jest to niezbędne do zawarcia lub wykonania umowy;
– gdy wynika to z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, np. w celu zapewnienia bezpieczeństwa usługi;
– gdy posiadamy dobrowolna zgodę użytkownika.
Odbywać się to będzie zawsze na podstawach prawnych, dopuszczalnych przez RODO.

Dane osobowe będą przetwarzane przez administratora – Blacharstwo Samochodowe Import Export Łukasz Kołodziej z siedzibą w Dobrzeniu Wielkim (zwane dalej Właścicielem), ul. Sokołów 3, 46-081 Dobrzeń Wielki, NIP: 754-13-75-270, REGON: 531127643 mogą zostać przekazane przez administratora zaufanym partnerom, którzy będą mogli je przetwarzać wyłącznie we wskazanym celu i zakresie. Zgodnie z RODO każdy z Państwa kto udzielił lub udzieli nam zgody na przetwarzanie danych osobowych, może ją w każdej chwili wycofać. Przysługuje Państwu także prawo żądania dostępu do nich, ich sprostowania lub usunięcia, prawo do ich przeniesienia, wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz do wniesienia skargi do organu nadzorczego – GIODO.

W związku z pełnieniem obowiązków administratora Państwa danych osobowych stosujemy zabezpieczenia oraz procedury pomagające w bezpiecznym przetwarzaniu danych, miedzy innymi: witryna i wszystkie aplikacje internetowe korzystają z bezpiecznego protokołu zabezpieczonego certyfikatem SSL.

Jeżeli wyrażają Państwo zgodę na przetwarzanie Waszych danych osobowych przez Blacharstwo Samochodowe Import Export Łukasz Kołodziej z siedzibą w Dobrzeniu Wielkim (zwane dalej Właścicielem), ul. Sokołów 3, 46-081 Dobrzeń Wielki, NIP: 754-13-75-270, REGON: 531127643 oraz naszych zaufanych partnerów, co związane jest z korzystaniem z treści na portalu WWW.OPOWIECIE.INFO, w celach marketingowych, analitycznych, w tym na ich przetwarzanie w plikach cookies i podobnych.  Wyrażenie zgody na przetwarzanie danych jest dobrowolne.

Polityka prywatności   Polityka cookies