Konieczna jest wzmożona aktywność obserwatorów podczas nadchodzących wyborów. Wynika to między innymi z faktu zmian dokonanych w ordynacji wyborczej przez PiS.

Obserwatorium Wyborcze (ow.org.pl) ocenia zgodność prawa wyborczego i procesu wyborczego z podstawowymi zasadami demokracji, takimi jak np. tajność głosowania, bezstronność organów państwa (w tym mediów publicznych) czy prawo wyborców do zgłaszania protestów wyborczych. Metody pracy Obserwatorium w dużym stopniu opierają się na metodologii międzynarodowej obserwacji wyborów, jaką wypracowało w ciągu wielu lat Biuro Instytucji Demokratycznych i Praw Człowieka OBWE (OSCE ODIHR).

– Obserwatorium Wyborcze to organizacja, która stawia sobie za cel obserwowanie procesów wyborczych i аnalizowanie zmian w prawie wyborczym. Chcemy wytykać nieuczciwości, wskazywać, co źle funkcjonuje, proponować ulepszenia – mówi jej twórca, Marcin Skubiszewski.

Obserwatorium Wyborcze szuka wolontariuszy, ludzi o bardzo różnych kwalifikacjach, ale zdecydowaną większość pracy można wykonać bez żadnych szczególnych kwalifikacji (umiejętność logicznego myślenia oczywiście zawsze jest podstawą).

Organizacja sporządziła dotychczas trzy sprawozdania: dwa dotyczą referendów lokalnych, a jedno – projektu ustawy o metropolii warszawskiej (sprawozdanie z Tuliszkowasprawozdanie z Otwockao projekcie ustawy metropolitalnej).

Marcin Skubiszewski wygłosił na spotkaniu w Opolu niezwykle ciekawy wykład na temat roli i zadań obserwatorów.

 

Udostępnij:
Wspieraj wolne media

Skomentuj

O Autorze

Dziennikarz, publicysta, dokumentalista (radio, tv, prasa) znany z niekonwencjonalnych nakryć głowy i czerwonych butów. Interesuje się głównie historią, ale w związku z aktualną sytuacją społeczno-polityczną jest to głównie historia wycinanych drzew i betonowanych placów miejskich. Ma już 65 lat, ale jego ojciec dożył 102. Uważa więc, że niejedno jeszcze przed nim.