5 400 000 zł w ciągu trzech lat trafi do sołectw województwa opolskiego na projekty wiejskie, które pomogą w realizacji przedsięwzięć, służących rozwojowi i integracji lokalnych społeczności w regionie. Do 31 stycznia gminy mogą składać do urzędu marszałkowskiego projekty na realizację pomysłów mieszkańców wsi.

– Już drugi rok realizujemy w województwie opolskim Marszałkowską Inicjatywę Sołecką. To pieniądze na projekty dla wszystkich sołectw województwa opolskiego – przypomina marszałek województwa opolskiego Andrzej Buła. 

– Mieszkańcy wsi powinni w tym roku bardzo aktywnie włączyć się do tego programu – uważa Andrzej Buła. – 5000 złotych od zarządu województwa czeka na was, dodatkowe minimum tysiąc od gminy. Ale wasze zaangażowanie warte jest o wiele więcej – mówi marszałek.

Głównym celem Marszałkowskiej Inicjatywy Sołeckiej jest umożliwienie mieszkańcom wsi wpływu na przeznaczenie środków z budżetu województwa opolskiego. Środków przeznaczonych na przedsięwzięcia i zadania o charakterze bieżącym lub inwestycyjnym.

Zarząd Województwa Opolskiego ogłosił kolejny nabór wniosków o przyznanie pomocy finansowej w formie dotacji celowej w projekcie pn. Marszałkowska Inicjatywa Sołecka – Opolskie w latach 2020-2022. To dofinansowanie zadań własnych gminy, dotyczących realizacji małych projektów lokalnych na terenach wiejskich.

Chodzi o takie projekty wiejskie, które pomogą w realizacji przedsięwzięć, służących rozwojowi i integracji lokalnych społeczności w regionie. 5 400 000 zł w ciągu trzech lat trafi do wszystkich sołectw w województwie opolskim.

  Marszałkowska Inicjatywa Sołecka – Opolskie w latach 2020-2022 to dotacje celowe z  budżetu województwa do budżetu gminy, o finansową pomoc mogą się starać wszystkie sołectwa w regionie, poprzez swoje urzędy gmin.

Pełny cykl Marszałkowskiej Inicjatywy Sołeckiej będzie trwał 3 lata (2020-2022), z podziałem na edycje ogłaszane każdego roku. Pierwsza edycja odbyła się w 2020 roku, obecnie ogłoszono druga edycję. Z dotacji przewidzianych w 3-letnim okresie, każde z sołectw będzie mogło skorzystać tylko raz. Każda społeczność będzie mogła wnioskować o dotację w kwocie maksymalnej do 5 000 złotych.

Pieniądze można wykorzystać na przedsięwzięcia służące wsparciu, promocji oraz rozwojowi, integracji i pobudzaniu aktywizacji lokalnych społeczności. Zakres zadań możliwych do zgłoszenia jest  otwarty, ale muszą one wpisywać się w główny cel projektu. Mieszkańcy sołectwa, na zebraniu wiejskim, podejmują uchwałę w sprawie wyboru jednego zadania, jakie chcieliby zrealizować w danym roku. Przygotowują także fiszkę tego zadania zgodnie z wzorem dołączonym do regulaminu.

Sołtys  przekazuje fiszkę wraz z uchwałą do urzędu gminy i zwraca się o wystąpienie przez gminę z wnioskiem o przyznanie dotacji celowej z budżetu Województwa Opolskiego. Gmina, we współpracy z sołtysami, dokonuje wyboru spośród złożonych przez sołectwa zadań, które będą objęte wnioskiem w danym roku. W jednym roku liczba zadań złożonych we wniosku przez gminę może obejmować nie więcej niż 1/3 liczby sołectw z terenu gminy.

– Pomysłowość mieszkańców jest ogromna. My tutaj pisząc w gabinetach jakieś założenia do projektów dedykowanych naszym mieszkańcom nie jesteśmy w stanie przewidzieć ich kreatywności. Zaczynem do tej obywatelskości był Marszałkowski Budżet Obywatelski – twierdzi Andrzej Buła.

Warunkiem otrzymania pomocy finansowej na realizację zadania jest wkład własny gminy na poziomie minimum 20% kwoty dofinansowania.

Warunkiem udzielenia dotacji na zadanie inwestycyjne jest posiadanie przez gminę tytułu prawnego do dysponowania nieruchomością, na terenie której będzie realizowane zadanie. Nie można zgłaszać zadań, których realizacja jest lub będzie w jakimkolwiek stopniu współfinansowana ze środków finansowych zewnętrznych (np. instrumenty wsparcia z funduszy UE, krajowe itp.) za wyjątkiem Funduszu Sołeckiego, którego środki mogą być łączone w celu realizacji przedsięwzięć lub stanowić wkład własny gminy (jeśli gmina stosuje takie rozwiązania).

Zadania powinny być zrealizowane do 31 października roku, w którym udzielono pomocy finansowej w ramach MIS.

Udostępnij:

Skomentuj

O Autorze

Dziennikarz, publicysta, dokumentalista (radio, tv, prasa) znany z niekonwencjonalnych nakryć głowy i czerwonych butów. Interesuje się głównie historią, ale w związku z aktualną sytuacją społeczno-polityczną jest to głównie historia wycinanych drzew i betonowanych placów miejskich. Ma już 65 lat, ale jego ojciec dożył 102. Uważa więc, że niejedno jeszcze przed nim.

SZANOWNI PAŃSTWO

Od 25 maja br. w Polsce obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie ich swobodnego przepływu oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO). Na naszym portalu używamy np. plików cookies (stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika serwisu Opowiecie.info i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych serwisu Opowiecie.info). Zgodnie z RODO dane osobowe to wszystkie informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej (w tym imię i nazwisko, czy adres zamieszkania, adres e-mail, czy adres IP, zapisywane w plikach cookies). Administratorem danych osobowych, pozyskiwanych przez portal informacyjny WWW.OPOWIECIE.INFO jest OPOWIECIE.INFO Joanna Kołodziej, ul. Sokołów 3, 46-081 Dobrzeń Wielki NIP: 7541544353, REGON: 381405173.

Zapewniamy, że wszelkie pozyskiwane dane przez portal informacyjny Opowiecie.info lub przez naszych zaufanych partnerów przetwarzamy tylko w zakresie, na jaki zezwala RODO:
– gdy jest to niezbędne do zawarcia lub wykonania umowy;
– gdy wynika to z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, np. w celu zapewnienia bezpieczeństwa usługi;
– gdy posiadamy dobrowolna zgodę użytkownika.
Odbywać się to będzie zawsze na podstawach prawnych, dopuszczalnych przez RODO.

Dane osobowe będą przetwarzane przez administratora – Blacharstwo Samochodowe Import Export Łukasz Kołodziej z siedzibą w Dobrzeniu Wielkim (zwane dalej Właścicielem), ul. Sokołów 3, 46-081 Dobrzeń Wielki, NIP: 754-13-75-270, REGON: 531127643 mogą zostać przekazane przez administratora zaufanym partnerom, którzy będą mogli je przetwarzać wyłącznie we wskazanym celu i zakresie. Zgodnie z RODO każdy z Państwa kto udzielił lub udzieli nam zgody na przetwarzanie danych osobowych, może ją w każdej chwili wycofać. Przysługuje Państwu także prawo żądania dostępu do nich, ich sprostowania lub usunięcia, prawo do ich przeniesienia, wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz do wniesienia skargi do organu nadzorczego – GIODO.

W związku z pełnieniem obowiązków administratora Państwa danych osobowych stosujemy zabezpieczenia oraz procedury pomagające w bezpiecznym przetwarzaniu danych, miedzy innymi: witryna i wszystkie aplikacje internetowe korzystają z bezpiecznego protokołu zabezpieczonego certyfikatem SSL.

Jeżeli wyrażają Państwo zgodę na przetwarzanie Waszych danych osobowych przez Blacharstwo Samochodowe Import Export Łukasz Kołodziej z siedzibą w Dobrzeniu Wielkim (zwane dalej Właścicielem), ul. Sokołów 3, 46-081 Dobrzeń Wielki, NIP: 754-13-75-270, REGON: 531127643 oraz naszych zaufanych partnerów, co związane jest z korzystaniem z treści na portalu WWW.OPOWIECIE.INFO, w celach marketingowych, analitycznych, w tym na ich przetwarzanie w plikach cookies i podobnych.  Wyrażenie zgody na przetwarzanie danych jest dobrowolne.

Polityka prywatności   Polityka cookies