W poszczególnych odcinkach prezentujemy pokonkursowe prace Regionalnego Konkursu Literackiego „Ze Śląskiem na ty”. Imprezę organizuje Stowarzyszenie na Rzecz Wspierania Inicjatyw Kulturalnych w Gminie Łubniany ANIMATOR.

Autorem pracy jest Łukasz Ledwig wtedy  jeszcze uczeń Gimnazjum Zespołu Szkół im ks. Karola Brommera w Zimnicach Wielkich. Praca zajęła I miejsce w Regionalnym Konkursie Literackim „Ze Śląskiem na ty” – rok 2014.

Pewnego piynknego słónecznego dnia wziół zech koło i jechoł sie powojzić po wsi. Złónice nie sóm wielke, to w godzina zech całe łobjechoł. Jedno co mi w padło piyrsy rołz
w zyciu  w łoko i nie dało mi pokoju, to to, camu w tej nasej wsi je tela krzizów? Tela ludzi umarło? Abo to je czyńść dekoracji przed chałupóm? Ale tera  zech sie nie spotkoł, zeby przed dómym kto stawioł jakoł kapliczka abo krziz.

Bół zech ciekawy, jak to piyrwej bóło. No, a jak móm pytanie ło czasy piyrwejse to idam dzie? Do ołpy! Jak zech przisoł do izby, kaj to siedzioł, to ołpa zajś myśloł, ze cham co słodkego, zeby se pomaszkecić, no bo wiycie, jak to je. Widać bóło, że zech go zaskocół tym, ze nie słodziuchy bóły tymatym mojej wizyty. Mój ołpa nazywoł sie Franciszek Broj i moł 66 lołt. W Złónicach miyszkoł łod urodzynia, wiync zdónżół juz poznać kans historii ło tej wsi.

Ołpa kołzoł mi sie łoblyc i poszli my na szpacyr. Zatrzimali my sie koło sklepu, a łón zaczół łopowiadać ło „Dzwónnicy”, jakoł to mómy we wsi. Podeszli my dó ni bliży. Dowiedziołech sie, że ufundowoł jóm kieryjś Mathǟus Racał i karczmołrz z Proskowa na chwała Chrystusa i jego Nołświyntszej Matki. Ozdobiónoł je malowanymi łobrołzkóma, na ktorych to widać postaci: Mikołaja, Rocha, Sebastiana, Urbana, Chrystusa na krzizu, Jerzego
i Matki Boskej Piekarskej. Dryne sóm tez wizerunki św. Trójcy, św. Piotra, św. Jana Nepomucena i św. Pawła. Kapliczka je bardzo wysokoł. W środku sóm dzwóny, ktore to dzwónióm codziynnie na Anioł Pański. Kapliczka je na pewno ozdobóm nasej wsi.

We antreju przi kafeju. Krzize i kapliczki ze Złónic

„Dzwónnica” – Źlinice, ul. Jędrzejczyka

Kapliczka Małoszka bóła drugoł w kolejności. Małoszek wybudowoł jóm ku pamiynci swoich dwóch synów, ktorzi to polegli we wojnach światowych. We wnynce stoi figurka Niepokalanej. Zaniym ta kapliczka powstała, stoł tam w tym samym placu sup z łobrazym św. Izidora.

We antreju przi kafeju. Krzize i kapliczki ze Złónic

Kapliczka Małoszka – Źlinice, ul. Prószkowska

            Dalyj poszli my do kapliczki, ktoroł stoi w środku wioski, i ktoroł to joł tez codziynnie mijóm połra razy, jak lołcam po wsi. Je to kapliczka państwa Klucznych. Kluczni bardzo dbajóm łó niam i czynsto odnawiajóm. We wnynce kapliczki stoi figurka Serca Najświyntszej Marii Panny.

Kapliczka i krziz u Klucznego przi szosie moł piynknoł historia. Zimóm 1812 roku przibyli na nasze teryny Francuzi, ktorzi wrołcali z Rosji. W dródze kans umarło. Łostali łóni pochowani właśnie w tym miejscu, dzie stoi tera kapliczka i krziz. Kapliczka wybudowanoł łostała w piyrwszej połowie  XIX wieku. We wnynce stoi mały obrazek Stanisława Kostki, ktory to otrzimuje z rónk Matki Bożej kómóniam świyntoł. A kiedy powstoł krziz „W trzeciym roku strasznej wojny poświęcamy ten krzyż. Jezu, daruj nam ponownie pokój, na Tobie polegamy. Kochana Matko Boża, pozwól, by opuściła nas ból i trwoga”. Tak właśnie je napisane na krzizu i to chyba nołlepi tez pokazuje nóm, jak wojna bóła strasznym wydarzyniym.

We antreju przi kafeju. Krzize i kapliczki ze Złónic

Kapliczka i krziz Klucznych – Źlinice, ul. Krapkowicka

 We antreju przi kafeju. Krzize i kapliczki ze Złónic

Kluczni mają jeszcze kapliczkę z św. Florianem, przy ul. Jędrzejczyka

            Spacerujónc dalyj łodwiydziyli my krziz Chudalów przi dródze miyndzy Złónicami a Zimnicami Małymi (Siymicami Małymi), łostoł łón wzniejsióny na pamióntka śmierci chopa pani Chudalinej – Ignaca. Napisane na niym je: „Wszyscy przechodnie winni zmówić Ojcze Nasz oraz Zdrowaś Mario, ze tego oraz siamtego, którzy poprzez nieoczekiwaną śmierć zeszli z tego świata 1904”.

We antreju przi kafeju. Krzize i kapliczki ze Złónic

Krziz Chudalów – Źlinice, ul. Krapkowicka

            Nołbardzi pokryncónoł, mojym zdaniym, historia moł krziz na polu od Gruntów. Je łón łogrómnie wielki. Z tego, co zech sie docytoł na niym, łostoł łón postawióny w 1909 roku przez mieszkańców gminy. Powodym tego, że go postawiyli bóła tragicznoł śmierć modego rolnika, ale nie je to jedyny powód. Podobno ludzie widywali tam chodzónce po łónce na bioło łoblecóne dziołchy. Przez to na te pole ludzie gołdajóm niby „Pani łónka”. Ale gołdało sie też ło chopie, który z roboty wrołcoł i w pobliżu tego krziza wskocóło mu cojś na plecy. Zdołwało mu sie to corołz ciynższe, ale nie umioł się łobrócić, coby łobejrzeć co za pieróństwo mu na plecach siedzi. Przi nastympnym mostku zeskocóło, śmiejónc sie łokropnie. A jeszcze jedna historia dopedzioł nóm kolega z roboty łod ołpy. Pedzioł łón, że o północy w Wielki Pióntek w tamtym miejscu tańcowały chopy. Wiela w tym je prołdy, to joł nie wiam, ale skuliś tego miyndzy innymi postawiyli tam tyn krziz.

We antreju przi kafeju. Krzize i kapliczki ze Złónic

Krziz na polu Gruntów – Źlinice, droga nad Odrą

            Minyli my jeszcze połram krzizów, ale ołpa moge pedzieć, jyno do kogo należóm, bo legyndy i łopowieści łó nich nie krónżóm.

Na kóniec zatrzymali my sie przi krzizu, ktorym łopiekuje sie familia łod mojego ołpy. Krziz łostoł postawióny z kamiynia w 1905 roku. Napisane na niym je: „Krzyż ten został postawiony przez Broja na chwałę Boga oraz Matki Boskiej Częstochowskiej”.  Rozalia Broj, praołma łod mojego ołpy bóła wielką czcicielkóm Matki Boskej Czynstochowskej. Z tego wzglyndu szafeczka w podstawie krziza zawiyroł Jej wizerónek. Je tam tez kopia łobrazu Łaskawojści Piekarskej.

Kapliczka Broja (łod ołpy z rodziny) – Źlinice, ul. Prószkowska

            Ze szpacyru wrócili my, jak już sie ciymno zacło robić. Bez trzi godziny suchania łopowiejści łod mojego ołpy mogóm niektorym się wydołwać nudne, ale mie ciekawióm bardzo. Sóm nawiónzaniym do piyrwejsych wierzyń i pokazujóm, że w życiu człowieka nołważniejszy powinin być Pón Bócek. Nie wnikóm w to, czy te duchy tam rychtig straszóły, czy tych Francuzów grzebali u nołs we wsi. Nołważniejsze je to, że zech poznoł stare dzieje mojej piynknej wsi, ktorej uroku i niepowtarzalnojści nadołwajóm te krzize i kapliczki.

 

Udostępnij:
Wspieraj wolne media

Skomentuj

O Autorze

Zawsze Pewnie, Zawsze Konkretnie

SZANOWNI PAŃSTWO

Od 25 maja br. w Polsce obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie ich swobodnego przepływu oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO). Na naszym portalu używamy np. plików cookies (stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika serwisu Opowiecie.info i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych serwisu Opowiecie.info). Zgodnie z RODO dane osobowe to wszystkie informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej (w tym imię i nazwisko, czy adres zamieszkania, adres e-mail, czy adres IP, zapisywane w plikach cookies). Administratorem danych osobowych, pozyskiwanych przez portal informacyjny WWW.OPOWIECIE.INFO jest OPOWIECIE.INFO Joanna Kołodziej, ul. Sokołów 3, 46-081 Dobrzeń Wielki NIP: 7541544353, REGON: 381405173.

Zapewniamy, że wszelkie pozyskiwane dane przez portal informacyjny Opowiecie.info lub przez naszych zaufanych partnerów przetwarzamy tylko w zakresie, na jaki zezwala RODO:
– gdy jest to niezbędne do zawarcia lub wykonania umowy;
– gdy wynika to z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, np. w celu zapewnienia bezpieczeństwa usługi;
– gdy posiadamy dobrowolna zgodę użytkownika.
Odbywać się to będzie zawsze na podstawach prawnych, dopuszczalnych przez RODO.

Dane osobowe będą przetwarzane przez administratora – Blacharstwo Samochodowe Import Export Łukasz Kołodziej z siedzibą w Dobrzeniu Wielkim (zwane dalej Właścicielem), ul. Sokołów 3, 46-081 Dobrzeń Wielki, NIP: 754-13-75-270, REGON: 531127643 mogą zostać przekazane przez administratora zaufanym partnerom, którzy będą mogli je przetwarzać wyłącznie we wskazanym celu i zakresie. Zgodnie z RODO każdy z Państwa kto udzielił lub udzieli nam zgody na przetwarzanie danych osobowych, może ją w każdej chwili wycofać. Przysługuje Państwu także prawo żądania dostępu do nich, ich sprostowania lub usunięcia, prawo do ich przeniesienia, wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz do wniesienia skargi do organu nadzorczego – GIODO.

W związku z pełnieniem obowiązków administratora Państwa danych osobowych stosujemy zabezpieczenia oraz procedury pomagające w bezpiecznym przetwarzaniu danych, miedzy innymi: witryna i wszystkie aplikacje internetowe korzystają z bezpiecznego protokołu zabezpieczonego certyfikatem SSL.

Jeżeli wyrażają Państwo zgodę na przetwarzanie Waszych danych osobowych przez Blacharstwo Samochodowe Import Export Łukasz Kołodziej z siedzibą w Dobrzeniu Wielkim (zwane dalej Właścicielem), ul. Sokołów 3, 46-081 Dobrzeń Wielki, NIP: 754-13-75-270, REGON: 531127643 oraz naszych zaufanych partnerów, co związane jest z korzystaniem z treści na portalu WWW.OPOWIECIE.INFO, w celach marketingowych, analitycznych, w tym na ich przetwarzanie w plikach cookies i podobnych.  Wyrażenie zgody na przetwarzanie danych jest dobrowolne.

Polityka prywatności   Polityka cookies