Wspieraj wolne media

Nietypowo rozpoczęła się wrześniowa sesja Sejmiku Województwa Opolskiego – od uroczystego uhonorowania Polsko-Amerykańskich Klinik Serca (PAKS).

Marszałek województwa opolskiego Andrzej Buła złożył wnioski o uhonorowanie Odznaką „Za Zasługi dla Województwa Opolskiego” osób, związanych od lat z regionem, zaangażowanych w działalność związkową od początku lat 80-tych. Podczas sesji odznaki otrzymali: Eugeniusz Gawłowski, Mirosław Jabczyk, Jerzy Dycfeld, Józef Howsa i Edward Lupa z powiatu brzeskiego oraz Andrzej Labocha z Kędzierzyna-Koźla. Na sesji odznakę otrzymały też – na wniosek przewodniczącego sejmikowej Komisji Rodziny, Zdrowia, Środowiska i Spraw Społecznych dra Norberta Krajczego, po akceptacji marszałka i Kolegium Odznaki, Polsko-Amerykańskie Kliniki Serca (PAKS).

PAKS ulokował się w województwie opolskim 18 lat temu w Nysie i Kędzierzynie-Koźlu, od lat działając na rzecz poprawy zdrowia mieszkańców regionu w zakresie kardiologii inwazyjnej. PAKS to bardzo wysoka jakość leczenia,  od diagnostyki i kardiochirurgii aż po rehabilitację. – Rzadko się zdarza, że w naszej rzeczywistości podmiot niepubliczny w ochronie zdrowia współdziała z publicznym szpitalem, a taka dobra współpraca miała miejsce zwłaszcza w okresie pandemii. W użyczonym nam przez klinikę obiekcie mogliśmy uruchomić dodatkowe łóżka. Działając obok siebie nie rywalizujemy, a współpracujemy – mówił dr Norbert Krajczy, wnioskodawca, jednocześnie dyrektor szpitala powiatowego w Nysie.

Wicedyrektor Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Opolu Renata Cygan mówiąc  o sytuacji na rynku pracy informowała, że sytuacja stabilizuje się, powracając powoli do tej sprzed pandemii. W końcu I półrocza 2022 roku w województwie opolskim stopa bezrobocia wyniosła 5,6%, co oznacza spadek o 0,8% wobec analogicznego okresu ubiegłego roku. Najniższa była w Opolu – 3,1%, najwyższa – 8,5% w powiecie namysłowskim. Jeśli chodzi o oferty pracy, to jest ich mniej niż w ubiegłym roku.

Wg numeru PESEL mamy w regionie około 30 tysięcy uchodźców, z czego większość stanowią kobiety i dzieci, mężczyźni w wieku produkcyjnym to około 5% tej liczby. Około 10 tysięcy osób jest zatrudnionych w regionie,XLVI sesja Sejmiku Województwa Opolskiego przede wszystkim w Opolu, powiecie opolskim i brzeskim.

Mówiąc o prognozach, związanych z rynkiem pracy, dyrektor Cygan przewidywała, że w najbliższych miesiącach – mimo sytuacji globalnej – utrzyma się korzystna sytuacja na rynku pracy, ale w dalszej perspektywie, wraz z silnym spowolnieniem krajowej aktywności gospodarczej, popyt na pracę obniży się. Na rzecz spadku liczby pracujących będzie oddziaływała również obniżająca się od 2023 r. stopa aktywności zawodowej, będąca pod negatywnym wpływem procesów demograficznych.

Radni podjęli także uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Strzeleckiemu oraz  powierzenia mu realizacji zadania własnego Województwa. Obydwie uchwały dotyczyły skrzyżowania dróg  –  DW 426 (ul. Kozielska) wraz z ul. Dolińską, ul. Celną oraz ul. Mickiewicza w Strzelcach Opolskich.

Władze powiatu zwróciły się z prośbą o pomoc finansową podkreślając, że skrzyżowanie zlokalizowane jest na wylocie ze Strzelec Opolskich i jego rozbudowa  ma kluczowe znaczenie dla poprawy dostępności do węzła autostradowego „Kędzierzyn – Koźle” i w kierunku Góry Św. Anny. Druga uchwała związana była także z rozbudową tego skrzyżowania, a dotyczyła powierzenia Powiatowi  przebudowy koniecznej infrastruktury technicznej, tj. kanalizacji deszczowej oraz gazociągu zlokalizowanego pod DW 426. Przedsięwzięcie ma zostać zrealizowane przy założeniu wspólnego finansowania przez Powiat Strzelecki, Gminę Strzelce Opolskie oraz Województwo Opolskie. Radni podjęli te uchwały i  w sumie samorząd województwa przeznaczy na tę rozbudowę niemal 675 tysięcy złotych.

Obecny na sesji starosta strzelecki Józef Swaczyna podziękował radnym za te decyzje, bo mówił, że to skrzyżowanie nazywane jest przez miejscowych „trójkątem bermudzkim”. – Ale dzięki współpracy wszystkich samorządów możemy nie tylko poprawić bezpieczeństwo, ale i estetykę tego miejsca – podkreślał.

XLVI sesja Sejmiku Województwa Opolskiego

Udostępnij:

Skomentuj

O Autorze

Dziennikarz, publicysta, dokumentalista (radio, tv, prasa) znany z niekonwencjonalnych nakryć głowy i czerwonych butów. Interesuje się głównie historią, ale w związku z aktualną sytuacją społeczno-polityczną jest to głównie historia wycinanych drzew i betonowanych placów miejskich. Ma już 65 lat, ale jego ojciec dożył 102. Uważa więc, że niejedno jeszcze przed nim.

SZANOWNI PAŃSTWO

Od 25 maja br. w Polsce obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie ich swobodnego przepływu oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO). Na naszym portalu używamy np. plików cookies (stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika serwisu Opowiecie.info i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych serwisu Opowiecie.info). Zgodnie z RODO dane osobowe to wszystkie informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej (w tym imię i nazwisko, czy adres zamieszkania, adres e-mail, czy adres IP, zapisywane w plikach cookies). Administratorem danych osobowych, pozyskiwanych przez portal informacyjny WWW.OPOWIECIE.INFO jest OPOWIECIE.INFO Joanna Kołodziej, ul. Sokołów 3, 46-081 Dobrzeń Wielki NIP: 7541544353, REGON: 381405173.

Zapewniamy, że wszelkie pozyskiwane dane przez portal informacyjny Opowiecie.info lub przez naszych zaufanych partnerów przetwarzamy tylko w zakresie, na jaki zezwala RODO:
– gdy jest to niezbędne do zawarcia lub wykonania umowy;
– gdy wynika to z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, np. w celu zapewnienia bezpieczeństwa usługi;
– gdy posiadamy dobrowolna zgodę użytkownika.
Odbywać się to będzie zawsze na podstawach prawnych, dopuszczalnych przez RODO.

Dane osobowe będą przetwarzane przez administratora – Blacharstwo Samochodowe Import Export Łukasz Kołodziej z siedzibą w Dobrzeniu Wielkim (zwane dalej Właścicielem), ul. Sokołów 3, 46-081 Dobrzeń Wielki, NIP: 754-13-75-270, REGON: 531127643 mogą zostać przekazane przez administratora zaufanym partnerom, którzy będą mogli je przetwarzać wyłącznie we wskazanym celu i zakresie. Zgodnie z RODO każdy z Państwa kto udzielił lub udzieli nam zgody na przetwarzanie danych osobowych, może ją w każdej chwili wycofać. Przysługuje Państwu także prawo żądania dostępu do nich, ich sprostowania lub usunięcia, prawo do ich przeniesienia, wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz do wniesienia skargi do organu nadzorczego – GIODO.

W związku z pełnieniem obowiązków administratora Państwa danych osobowych stosujemy zabezpieczenia oraz procedury pomagające w bezpiecznym przetwarzaniu danych, miedzy innymi: witryna i wszystkie aplikacje internetowe korzystają z bezpiecznego protokołu zabezpieczonego certyfikatem SSL.

Jeżeli wyrażają Państwo zgodę na przetwarzanie Waszych danych osobowych przez Blacharstwo Samochodowe Import Export Łukasz Kołodziej z siedzibą w Dobrzeniu Wielkim (zwane dalej Właścicielem), ul. Sokołów 3, 46-081 Dobrzeń Wielki, NIP: 754-13-75-270, REGON: 531127643 oraz naszych zaufanych partnerów, co związane jest z korzystaniem z treści na portalu WWW.OPOWIECIE.INFO, w celach marketingowych, analitycznych, w tym na ich przetwarzanie w plikach cookies i podobnych.  Wyrażenie zgody na przetwarzanie danych jest dobrowolne.

Polityka prywatności   Polityka cookies