Opolski ZUS jest gotowy na przyjmowanie wniosków o 500 plus dla osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji. Od poniedziałku (1 września), zainteresowani tym specjalnym świadczeniem uzupełniającym mogą wypełniać formularz ZUS ESUN. Szacuje się, że w województwie opolskim uprawnionych może być ponad 21 tys. osób. W kraju – około 850 tys. obywateli.  

Oficjalnie, świadczenie 500 plus dla osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji rusza od
1 października. Jednak Zakład Ubezpieczeń Społecznych na miesiąc przed tym terminem, przygotował i udostępnił klientom formularze w tej sprawie.

– Tego dodatku nie będziemy przyznawali z automatu, a jedynie na wniosek. Jest bardzo przejrzysty i prosty do wypełnienia. Wszystkie osoby, które wnosiły o to świadczenie przed wrześniem – kiedy nie były jeszcze dostępne zusowskie druki – uspokajamy, że te prośby nie będę odrzucone. Bez względu na to, w jakiej formie i kiedy wpłynęły lub wpłyną do nas wnioski o ten dodatek, będziemy je rozpatrywać z początkiem października – informuje Sebastian Szczurek, regionalny rzecznik prasowy ZUS województwa opolskiego.

Świadczenie w maksymalnej wysokości 500 złotych netto ma być wsparciem dla osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji. Od dodatku nie będzie potrącana zaliczka na podatek dochodowy ani składka zdrowotna. Żeby otrzymać dodatkowe pieniądze, emerytura lub renta brutto razem z najwyższą kwotą dodatku nie może łącznie przekroczyć 1600 złotych.

– Jeśli ktoś pobiera emeryturę, rentę lub inne świadczenie finansowane ze środków publicznych i łączna kwota brutto tych świadczeń wynosi więcej niż 1100 złotych, lecz nie przekracza 1600 złotych, to wysokość świadczenia uzupełniającego będzie odpowiednio niższa niż 500 złotych. Po prostu będzie to różnica między kwotą 1600 złotych, a wysokością brutto emerytury, renty lub sumy tych świadczeń jakie ma osoba wnioskująca o dodatek – wyjaśnia Sebastian Szczurek, rzecznik prasowy ZUS. – Zadziała tutaj mechanizm „złotówka za złotówkę”. Jeśli ktoś ma decyzję ZUS o emeryturze w wysokości 1450 złotych brutto i spełnia pozostałe niezbędne warunki, to jego świadczenie uzupełnimy o 150 złotych, do wysokości 1600 złotych – dodaje.

Oczywiście kryterium dochodowe nie jest jedynym warunkiem jaki trzeba będzie spełnić, żeby zostać beneficjentem tego programu. Na świadczenie uzupełniające mogą liczyć osoby, które ukończyły 18 lat i są niezdolne do samodzielnej egzystencji, a niezdolność ta została stwierdzona orzeczeniem o niezdolności do samodzielnej egzystencji lub całkowitej niezdolności do pracy i niezdolności do samodzielnej egzystencji. O dodatek mogą się też starać emeryci, zwłaszcza ci, którzy ukończyli 75. rok życia. Ta grupa, dostaje już co miesiąc z ZUS dodatek pielęgnacyjny, jednak nie oznacza to automatycznego uznania za osobę niezdolną do samodzielnej egzystencji. Wiele osób będzie musiało być przebadanych przez lekarzy orzeczników ZUS, by ustalić czy są niezdolne do samodzielnej egzystencji. Warto więc dołączyć do wniosku ZUS ESUN dokumentację medyczną oraz inne dokumenty, które mogą mieć znaczenie dla wydania orzeczenia, na przykład kartę badania profilaktycznego, dokumentację rehabilitacji leczniczej lub zawodowej oraz zaświadczenie o stanie zdrowia (wydane przez lekarza nie wcześniej niż na miesiąc przed złożeniem wniosku).

Udostępnij:

Skomentuj

O Autorze

fotoreporter

SZANOWNI PAŃSTWO

Od 25 maja br. w Polsce obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie ich swobodnego przepływu oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO). Na naszym portalu używamy np. plików cookies (stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika serwisu Opowiecie.info i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych serwisu Opowiecie.info). Zgodnie z RODO dane osobowe to wszystkie informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej (w tym imię i nazwisko, czy adres zamieszkania, adres e-mail, czy adres IP, zapisywane w plikach cookies). Administratorem danych osobowych, pozyskiwanych przez portal informacyjny WWW.OPOWIECIE.INFO jest OPOWIECIE.INFO Joanna Kołodziej, ul. Sokołów 3, 46-081 Dobrzeń Wielki NIP: 7541544353, REGON: 381405173.

Zapewniamy, że wszelkie pozyskiwane dane przez portal informacyjny Opowiecie.info lub przez naszych zaufanych partnerów przetwarzamy tylko w zakresie, na jaki zezwala RODO:
– gdy jest to niezbędne do zawarcia lub wykonania umowy;
– gdy wynika to z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, np. w celu zapewnienia bezpieczeństwa usługi;
– gdy posiadamy dobrowolna zgodę użytkownika.
Odbywać się to będzie zawsze na podstawach prawnych, dopuszczalnych przez RODO.

Dane osobowe będą przetwarzane przez administratora – Blacharstwo Samochodowe Import Export Łukasz Kołodziej z siedzibą w Dobrzeniu Wielkim (zwane dalej Właścicielem), ul. Sokołów 3, 46-081 Dobrzeń Wielki, NIP: 754-13-75-270, REGON: 531127643 mogą zostać przekazane przez administratora zaufanym partnerom, którzy będą mogli je przetwarzać wyłącznie we wskazanym celu i zakresie. Zgodnie z RODO każdy z Państwa kto udzielił lub udzieli nam zgody na przetwarzanie danych osobowych, może ją w każdej chwili wycofać. Przysługuje Państwu także prawo żądania dostępu do nich, ich sprostowania lub usunięcia, prawo do ich przeniesienia, wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz do wniesienia skargi do organu nadzorczego – GIODO.

W związku z pełnieniem obowiązków administratora Państwa danych osobowych stosujemy zabezpieczenia oraz procedury pomagające w bezpiecznym przetwarzaniu danych, miedzy innymi: witryna i wszystkie aplikacje internetowe korzystają z bezpiecznego protokołu zabezpieczonego certyfikatem SSL.

Jeżeli wyrażają Państwo zgodę na przetwarzanie Waszych danych osobowych przez Blacharstwo Samochodowe Import Export Łukasz Kołodziej z siedzibą w Dobrzeniu Wielkim (zwane dalej Właścicielem), ul. Sokołów 3, 46-081 Dobrzeń Wielki, NIP: 754-13-75-270, REGON: 531127643 oraz naszych zaufanych partnerów, co związane jest z korzystaniem z treści na portalu WWW.OPOWIECIE.INFO, w celach marketingowych, analitycznych, w tym na ich przetwarzanie w plikach cookies i podobnych.  Wyrażenie zgody na przetwarzanie danych jest dobrowolne.

Polityka prywatności   Polityka cookies