Sprawozdaniem z przebiegu prac zarządu rozpoczął Henryk Lakwa, starosta opolski, obrady XXXVII sesji Rady Powiatu Opolskiego.    Omówił kwestie gospodarowania nieruchomościami, realizację zadań związanych z edukacją  oraz sprawami administracyjno – gospodarczymi.

Zainteresowanie Radnych wzbudziła Informacja o Stanie Bezpieczeństwa Powiatu Opolskiego w Zakresie Ochrony Przeciwpożarowej za rok 2017. Złożył ją komendant Komendy Miejskiej Straży Pożarnej, Paweł Kielar.

Zagrożeń miejscowych spowodowanych m.in. huraganami, silnymi wiatrami, wadami urządzeń i instalacji gazowych, elektrycznych, grzewczych, wadami konstrukcji budowlanych itp. odnotowano 596, pożarów 719, a także 328 fałszywych alarmów.

Jednostki ochrony przeciwpożarowej w 2017 roku wyjeżdżały do zdarzeń średnio co 3,5 godziny.
Najwięcej, w których interweniowała straż pożarna, było w gminie Niemodlin – 227. Paliło się tam 81 razy, a zagrożeń miejscowych odnotowano 37. Fałszywych alarmów najwięcej było w gminie Ozimek – 15. Najbezpieczniejszą gminą pod względem pożarowym była gmina Dobrzeń Wielki – 7 pożarów, a pod względem zdarzeń miejscowych Tułowice – 26. W 2017 roku fałszywych wezwań było 80. Wśród zagrożeń miejscowych prym wiodła gmina Turawa z liczbą 152.

Pierwszy raz w historii Komendy w czasie jednej doby odnotowano ponad 200 interwencji.
W 2017 roku odnotowano wzrost zdarzeń o 14,1%. Liczba pożarów wzrosła niewiele, bo tylko o 8 interwencji. Zdecydowanie więcej razy strażacy usuwali skutki miejscowych zagrożeń – o 22,8%. Zwiększenie wiąże się z wystąpieniem na przełomie października i listopada silnych wiatrów.

Największa liczba pożarów zdarza się w marcu ze względu na proceder wypalania nieużytków rolnych. Pozytywnym zjawiskiem jest ich coroczny spadek z uwagi na szeroko zakrojoną pod egidą Komendy Miejskiej PSP kampanię społeczną uświadamiająca zagrożenie.

Radnym przedstawiono sprawozdanie z działań podjętych w ramach Programu opieki nad zabytkami dla Powiatu Opolskiego na lata 2016–2019. Obejmuje on lata 2016 i 2017 i jest pierwszym podsumowaniem wyżej wymienionego dokumentu.

Sprawozdanie z Programu Opieki nad Zabytkami.

Radni wysłuchali również sprawozdania z działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie i efektów pracy organizatora rodzinnej pieczy zastępczej oraz zestawienie potrzeb w zakresie systemu pieczy zastępczej powiecie opolskim.

Dalej określili wysokość środków finansowych z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na zadania z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej dla osób niepełnosprawnych z powiatu opolskiego określone przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na 2018 rok, łącznie w kwocie 1 183 508 zł.

Z uwagi na zmianę przepisów powiatowi rajcy ustalili nowy wymiar godzin dla pedagogów, psychologów, logopedów, terapeutów pedagogicznych i doradców zawodowych, z wyjątkiem nauczycieli zatrudnionych w poradniach psychologiczno-pedagogicznych. Liczba godzin nie może przekroczyć 22.
 
Rajcy poparli Apel Sejmiku Województwa Opolskiego, który jest reakcją na informację opracowaną przez Najwyższą Izbę Kontroli dotyczącą realizacji zadań Narodowego Funduszu Zdrowia w 2016 roku, z której wynika, że w województwie opolskim odnotowano najniższy w Polsce poziom nakładów NFZ w przeliczeniu na 10 tys. uprawnionych, odbiegający o 6,7% od średniej dla kraju. W zestawieniach dotyczących nakładów na leczenie szpitalne i ambulatoryjną opiekę specjalistyczną, różnica ta sięga 10%. Sejmik Województwa Opolskiego zwraca uwagę, że różnice te w zestawieniu z najniższą w kraju dynamiką wzrostu wydatków NFZ w przeliczeniu na populację uprawnionych skutkują pogłębianiem się różnic i dyskryminacją w dostępnie do świadczeń.

Zarząd Powiatu Opolskiego wsparł inicjatywę dotyczącą utworzenia Międzynarodowego Centrum Badawczo-Rozwojowego Uniwersytetu Opolskiego na rzecz rolnictwa i przemysłu rolno-spożywczego w Pomologii – Prószków, a Rada Powiatu wyraziła zgodę udzielenie pomocy finansowej dla Województwa Opolskiego w wysokości 750.000 zł. Celem utworzenia Centrum jest ożywienie i przywrócenie dawnej świetności Pomologii. Poparto również kolejną pomoc rzeczową dla partnerskiego Powiatu Dolina (Ukraina). Zdecydowano także o wsparciu w wysokości 8 000 złotych na zakup samochodu strażackiego do udziału w akcjach ratowniczych.

Fot. melonik

Udostępnij:

O Autorze

Redaktor, dziennikarz, fotoreporter.

Wyłączono komentarze