Przeglądasz: Porady prawne

Czym jest mobbing?

/

Samo słowo „mobbing” pochodzi od słowa „to mob”, które oznacza „oblegać” czy „szturmować”. Natomiast zgodnie z art. 94³ § 2 Kodeksu pracy: „Mobbing oznacza działania…