Nie doszło do porozumienia między ETP S.A. w Katowicach a Państwowym Gospodarstwem Wodnym Wody Polskie (PGW Wody Polskie). Linda Hofman, rzecznik prasowa PGW poinformowała nas o odstąpieniu od umowy z wykonawcą budowy i przebudowy wałów zamykających wraz z budową i przebudową obiektów towarzyszących Polderu Żelazna w Opolu.

O sprawie pisaliśmy https://opowiecie.info/budowa-polderu-zelazna-trwa-uspokajamy/

Do odstąpienia od umowy doszło jak czytamy w oświadczeniu PGW Wody Polskie z  przyczyn leżących po stronie wykonawcy.

Niniejsza decyzja została podyktowana brakiem możliwości ukończenia Części 1 inwestycji przez Wykonawcę w założonym terminie. Dodatkowo na brak możliwości ukończenia zadania złożyły się podnoszone przez Wykonawcę niczym nieuzasadnione dodatkowe roszczenia finansowe oraz jednostronna zmiana przyjętej technologii prowadzenia robót i sposobu ich wykonania. Skutkiem powyższego dalsza współpraca z Wykonawcą okazała się niemożliwa.

Zamawiający w stosunku do ETP S.A. w Katowicach podjął szereg kroków, czynności i spotkań
o charakterze naprawczym, mających na celu horyzontalne wsparcie Wykonawcy, również w obliczu przyczyn od niego niezależnych (wojna w Ukrainie skutkująca wzrostem cen oraz przerwaniem łańcucha dostaw). Niestety ETP S.A. w Katowicach swoją postawą jednoznacznie wskazała na brak faktycznego i skutecznego zamiaru wywiązania się z Umowy.

Jednocześnie PGW Wody Polskie Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gliwicach informuje, że przyszłość inwestycji nie jest zagrożona.

PGW Wody Polskie zabezpiecza plac budowy i przygotowuje procedurę wyboru nowego wykonawcy. Projekt pn. „Przebudowa Polderu Żelazna” ma zapewnione finansowanie. Przedsięwzięcie jest współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020, ze środków Miasta Opole oraz środków własnych PGW WP.

Jak twierdzi Linda Hofman zaistniała sytuacja nie wywiera wpływu na bezpieczeństwo przeciwpowodziowe – nie zwiększa, ani tym bardziej nie powoduje ryzyka powodzi. Informuje jednocześnie, że projekt pn. „Przebudowa Polderu Żelazna. Etap I” składa się z dwóch części: ww. części 1 – „Budowa i przebudowa wałów zamykających wraz z budową i przebudową obiektów towarzyszących” oraz części 2, obejmującej „Przebudowę przepompowni Żelazna wraz z przebudową obiektów towarzyszących”. Zaawansowanie rzeczowe prac części 2 wynosi 96% (dane na dzień 27 września br.) Prace realizowane są zgodnie z harmonogramem i nie są niczym zagrożone.

Fot. PGW

Udostępnij:
Wspieraj wolne media

Skomentuj

O Autorze

Dziennikarz, publicysta, dokumentalista (radio, tv, prasa) znany z niekonwencjonalnych nakryć głowy i czerwonych butów. Interesuje się głównie historią, ale w związku z aktualną sytuacją społeczno-polityczną jest to głównie historia wycinanych drzew i betonowanych placów miejskich. Ma już 65 lat, ale jego ojciec dożył 102. Uważa więc, że niejedno jeszcze przed nim.