Dziś radni województwa po raz pierwszy obradowali na odległość. XVII sesja Sejmiku Województwa Opolskiego, zgodnie z decyzją przewodniczącego sejmiku Rafała Bartka, odbyła się w trybie zdalnym. Wzięli w niej udział wszyscy radni.

Takie przeprowadzenie obrad umożliwia ustawa z 2 marca br. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych.

Sesja sejmiku województwa opolskiego na odległość. Obecni wszyscy radni

– Nasze działania to przede wszystkim przesunięcia w funduszach europejskich, a sytuacja w tej sferze zmienia się bardzo dynamicznie. Skupiamy się na trzech sferach bezpieczeństwa  – zdrowotnego, społecznego i ekonomicznego – marszałek Andrzej Buła zaczał od informacji o  działaniach  podjętych przez zarząd województwa w celu przeciwdziałania pandemii i pomocy mieszkańcom.

– Ostatnio pojawiła się możliwość podjęcia działań także w sferze edukacji. Już dziś wiemy, że do końca maja uda nam się zaangażować ponad 288 milionów złotych z unijnych funduszy na takie zadania. Bezpieczeństwo zdrowotne to przede wszystkim pomoc dla 29 szpitali, a dzięki zmianom uregulowań prawnych skorzysta z niej także pięć szpitali prywatnych w regionie. To także wsparcie dla stacji krwiodawstwa, sanepidu, ratownictwa medycznego, ale także wszystkich ochotniczych straży pożarnych w regionie – informował marszałek.

Na bezpieczeństwo społeczne przeznaczono ponad 20 milionów złotych. To przede wszystkim dwa duże projekty Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej realizowane we współpracy z ośrodkami pomocy społecznej w gminach i powiatach, a więc m.in. usługi kuriera społecznego w gminach, zakup środków ochrony osobistej i środków do dezynfekcji dla pracowników socjalnych i dla domów pomocy społecznej czy wsparcie domów dziecka.

– W trosce o bezpieczeństwo ekonomiczne szybko uruchomiliśmy pożyczki obrotowe z półrocznym okresem karencji, już za kilka dni trafią do nas dodatkowe pieniądze – w sumie 44 miliony złotych – na kolejne instrumenty pożyczkowe dla Opolskiego Regionalnego Funduszu Rozwoju i Fundacji Rozwoju Śląska. Pracujemy także nad nowym produktem dotacyjnym dla małych i średnich firm – mówił Andrzej Buła.

Marszałek poinformował także, że zmiany w kursie euro i oszczędności w projektach sprawiły, że pojawiły się dodatkowe pieniądze, które będą wykorzystane na pomoc szkołom zawodowym i ogólnokształcącym w nauczaniu zdalnym. Będzie także dodatkowa pomoc dla ochotniczych straży pożarnych  – to około 2,6 miliona złotych na doposażenie w sprzęt ratowniczy, m.in. namioty i drobny sprzęt pomagający szpitalom.

Sesja sejmiku województwa opolskiego na odległość. Obecni wszyscy radni

Temat diagnostyki w kierunku koronawirusa podjął wicemarszałek Roman Kolek . – Poprosiłem Wojewódzką Stację Sanitarno-Epidemiologiczną o zbiorcze dane  dotyczące diagnostyki. Przypomnę, że na terenie województwa opolskiego badania prowadzone są dopiero od 13 marca. Obecnie w ciągu doby opolskie laboratorium wykonuje około 100 próbek dziennie, ale to nie oznacza, że badanych jest stu pacjentów – bo próbki są u pacjentów powtarzane.  Dziś ten tryb badań jest zbyt długi, a nasze szpitale zlecają badania w laboratoriach poza województwem w Warszawie, Wrocławiu i Krakowie. Na wyniki czeka się około 72 godzin. Dobrą wiadomością jest to, że dzięki funduszom unijnym, pomocy rządowej i samorządowej pojawią się nowe możliwości badań – informował wicemarszałek.

Urządzenia do prowadzenia badań diagnostycznych pozyskały Uniwersytecki Szpital Kliniczny, Szpital Wojewódzki, szpital jednoimienny w Kędzierzynie-Koźlu i dzięki pomocy powiatu szpital w Nysie. – Te nowe urządzenia będą mogły wykonywać pojedyncze próbki, a wyniki mogą być już po godzinie. Takie badania są bardzo potrzebne właśnie w szpitalach, gdzie pojawiają się pacjenci „z ulicy” – mówił Roman Kolek podkreślając jednak, że póki co te urządzenia nie posiadają dedykowanych im zestawów testów. – Mamy nadzieję, że te testy, szybko się pojawią. Ten nowy potencjał diagnostyczny pozwoli na przebadanie 380 próbek na dobę – w Uniwersyteckim Szpitalu Klinicznym 200, w Szpitalu Wojewódzkim – 20, w Kędzierzynie-Koźlu – 120, a w Nysie – 40. To wciąż są za małe liczby ze względu na potrzeby, ale szansą są m.in. prace polskich naukowców z Poznania, związane z możliwościami szybkiego testowania .

Kolek podkreslił, że przez długi czas działalność medyczna będzie musiała być prowadzona w innych niż do tej pory standardach i do tego musimy się przygotowywać.

Sesja sejmiku województwa opolskiego na odległość. Obecni wszyscy radni

O szczegółach wsparcia gospodarczego mówił członek zarządu województwa Szymon Ogłaza.

– Są one rozproszone, realizują je m.in. Wojewódzki Urząd Pracy z powiatowymi urzędami pracy – mówił. Na dzisiaj powiatowe urzędy pracy przyjęły już 969 wniosków o wsparcie z RPO, do tej pory podpisano 59 umów z przedsiębiorcami na łączną kwotę ponad 108 tysięcy złotych. PUP-y udzielają także pożyczek do 5 tysięcy zł mikroprzedsiebiorcom i osobom fizycznym prowadzącym działalność. W naszym regionie złożono już  10 925 wniosków o takie pożyczki, udzielono zaś 2586 pożyczek na kwotę niemal 12 milionów 930 tysięcy zł. WUP natomiast koordynuje świadczenia z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych na dopłaty do wynagrodzeń pracowników – do dzisiaj przedsiębiorcy złożyli 751 wniosków na kwotę  ponad  117 milionów zł. Pomoc ta dotyczy ponad 23 tysięcy pracowników. Do dzisiaj pozytywnie rozpatrzono 269 wniosków na kwotę ponad 44 milionów zł.

– Warto wspomnieć także o pożyczkach obrotowych udzielanych przez Opolski Regionalny Fundusz Rozwoju  – do ORFR wpłynęły 74 wnioski na ponad 3 miliony 600 tysięcy złotych. Już podpisano 20 umów, a wypłacono przedsiębiorcom 15 pożyczek na kwotę 704 000 zł. Najbardziej zainteresowane tą formą pomocy są takie branże, jak piekarnie i cukiernie, branża gastronomiczna, budowlana, handel i usługi – informował Szymon Ogłaza.

Ogłaza poinformował też, ze w ubiegłym tygodniu Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki uruchomiło platformę wsparcia dla przedsiębiorców. – To nie jest tylko prosta infolinia, ale staramy się prowadzić każdego przedsiębiorcę. Pracownicy OCRG, poznając ich sytuację, przesyłają im konkretne wnioski i kierują bezpośrednio do odpowiednich instytucji – mówił wicemarszałek.

Sesja sejmiku województwa opolskiego na odległość. Obecni wszyscy radni

Podczas sesji radni podjęli uchwały, wymagające decyzji w obecnej chwili. Były to przede wszystkim kolejne zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Opolskiego na lata 2020-2023 i budżetu na ten rok. Zmiany budżetu dotyczyły  m.in. zmniejszenia dochodów województwa, związanych ze zmniejszonymi subwencjami z budżetu państwa. Zmiany to także wprowadzenie do budżetu kilku nowych inwestycji drogowych (największa z nich to przebudowa drogi nr 409 Zielina-Kujawy), możliwych dzięki pieniądzom pozostałym jeszcze w RPO na inwestycje drogowe. To także korekty zadań związane z obecną sytuacją epidemiczną – powoduje ona, że realizacja niektórych projektów przesuwa się na kolejne lata.

Sesja sejmiku województwa opolskiego na odległość. Obecni wszyscy radni

VR

Udostępnij:

Skomentuj

O Autorze

Dziennikarz, publicysta, dokumentalista (radio, tv, prasa) znany z niekonwencjonalnych nakryć głowy i czerwonych butów. Interesuje się głównie historią, ale w związku z aktualną sytuacją społeczno-polityczną jest to głównie historia wycinanych drzew i betonowanych placów miejskich. Ma już 65 lat, ale jego ojciec dożył 102. Uważa więc, że niejedno jeszcze przed nim.

SZANOWNI PAŃSTWO

Od 25 maja br. w Polsce obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie ich swobodnego przepływu oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO). Na naszym portalu używamy np. plików cookies (stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika serwisu Opowiecie.info i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych serwisu Opowiecie.info). Zgodnie z RODO dane osobowe to wszystkie informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej (w tym imię i nazwisko, czy adres zamieszkania, adres e-mail, czy adres IP, zapisywane w plikach cookies). Administratorem danych osobowych, pozyskiwanych przez portal informacyjny WWW.OPOWIECIE.INFO jest OPOWIECIE.INFO Joanna Kołodziej, ul. Sokołów 3, 46-081 Dobrzeń Wielki NIP: 7541544353, REGON: 381405173.

Zapewniamy, że wszelkie pozyskiwane dane przez portal informacyjny Opowiecie.info lub przez naszych zaufanych partnerów przetwarzamy tylko w zakresie, na jaki zezwala RODO:
– gdy jest to niezbędne do zawarcia lub wykonania umowy;
– gdy wynika to z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, np. w celu zapewnienia bezpieczeństwa usługi;
– gdy posiadamy dobrowolna zgodę użytkownika.
Odbywać się to będzie zawsze na podstawach prawnych, dopuszczalnych przez RODO.

Dane osobowe będą przetwarzane przez administratora – Blacharstwo Samochodowe Import Export Łukasz Kołodziej z siedzibą w Dobrzeniu Wielkim (zwane dalej Właścicielem), ul. Sokołów 3, 46-081 Dobrzeń Wielki, NIP: 754-13-75-270, REGON: 531127643 mogą zostać przekazane przez administratora zaufanym partnerom, którzy będą mogli je przetwarzać wyłącznie we wskazanym celu i zakresie. Zgodnie z RODO każdy z Państwa kto udzielił lub udzieli nam zgody na przetwarzanie danych osobowych, może ją w każdej chwili wycofać. Przysługuje Państwu także prawo żądania dostępu do nich, ich sprostowania lub usunięcia, prawo do ich przeniesienia, wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz do wniesienia skargi do organu nadzorczego – GIODO.

W związku z pełnieniem obowiązków administratora Państwa danych osobowych stosujemy zabezpieczenia oraz procedury pomagające w bezpiecznym przetwarzaniu danych, miedzy innymi: witryna i wszystkie aplikacje internetowe korzystają z bezpiecznego protokołu zabezpieczonego certyfikatem SSL.

Jeżeli wyrażają Państwo zgodę na przetwarzanie Waszych danych osobowych przez Blacharstwo Samochodowe Import Export Łukasz Kołodziej z siedzibą w Dobrzeniu Wielkim (zwane dalej Właścicielem), ul. Sokołów 3, 46-081 Dobrzeń Wielki, NIP: 754-13-75-270, REGON: 531127643 oraz naszych zaufanych partnerów, co związane jest z korzystaniem z treści na portalu WWW.OPOWIECIE.INFO, w celach marketingowych, analitycznych, w tym na ich przetwarzanie w plikach cookies i podobnych.  Wyrażenie zgody na przetwarzanie danych jest dobrowolne.

Polityka prywatności   Polityka cookies