Przeglądasz: Edukacja

Podział i charakterystyka ścieków

/

Poprzez ścieki rozumie się zużyte ciecze, roztwory, zawiesiny czy odpadowe ciała stałe odprowadzane za pomocą rurociągów do odbiorników naturalnych. W tej postaci odprowadzane są odpadowe…

1 142 143 144 145 146 151