PGW Wody Polskie RZGW w Gliwicach uspokaja, a my czekamy na odpowiedź wojewody opolskiego na pytania Tadeusza Jarmuziewicza. – Jeżeli „wydmy” na Polderze Żelazna nie zostaną teraz zahumusowane, to na wiosnę roboty trzeba będzie zaczynać od początku – twierdzi znajomy kierownik budowy. Nie wiemy jak Wody Polskie zamierzają zabezpieczyć obwałowania. 

O sprawie pisaliśmy:

https://opowiecie.info/budowa-polderu-zelazna-trwa-uspokajamy/
https://opowiecie.info/polder-zelazna-zagrozony/
https://opowiecie.info/ta-odra-polderem-zelazna-zanosi-sie-serial/

Linda Hoffman, rzecznik prasowy PGW Wody Polskie RZGW w Gliwicach, w wydanym dzisiaj oświadczeniu stwierdza:

… sposób realizacji oraz zakres prac prowadzonych w ramach tej inwestycji nie wywarł wpływu na bezpieczeństwo powodziowe, nie zwiększył ryzyka powodzi, ani tym bardziej nie spowodował go. W momencie odstąpienia od umowy z wykonawcą budowy i przebudowy wałów zamykających wraz z budową i przebudową obiektów towarzyszących Polderu Żelazna w Opolu, żaden odcinek obwałowania nie pozostał rozebrany. Podkreślamy, że sytuacja przeciwpowodziowa związana z przyległymi do inwestycji terenami nie uległa pogorszeniu. Całe przedsięwzięcie inwestycyjne pn. Przebudowa polderu Żelazna” zostało podzielone na dwa etapy.
W aktualnie wykonywanym etapie 1 na terenie polderu „Żelazna” zaplanowane zostały roboty związane z wałami „zamykającymi”, których w większości do tej pory nie było na terenie tego istniejącego obiektu przeciwpowodziowego i które siłą rzeczy przed rozpoczęciem inwestycji nie stanowiły ochrony przeciwpowodziowej. Dopiero po ich wykonaniu planowany jest etap 2 (kolejna perspektywa finansowa), w którym przebudowane będą istniejące wały od strony rzeki Odry.
W kwestii istniejącego wału zamykającego „Żelazna”, którego stan jest przedmiotem wątpliwości opinii publicznej, informujemy, że wał ten został już przebudowany i uformowany do gabarytów budowli klasy III i mimo iż nie został jeszcze ukończony, jego aktualna wysokość i szerokość znacznie przewyższają dotychczasowe parametry zabezpieczeń na tym odcinku. Ponadto dotychczas wykonane roboty zostały zrealizowane prawidłowo, zgodnie ze sztuką budowlaną i wymogami projektu budowlanego. Roboty ziemne były realizowane zgodnie z warunkami technicznymi dla robót ziemnych warstwami 40 cm oraz dogęszczane do założonych w projekcie wskaźników zagęszczenia. Każda kolejna warstwa przechodziła odbiory nadzoru inżyniera poprzedzone badaniami zagęszczenia dla każdej warstwy, oraz pomiary geodezyjne. Powyższe fakty potwierdzają m.in. wpisy w dzienniku budowy. Prawidłowość realizowanych prac w terenie oraz wszystkie wymagane dokumenty zostały dodatkowo zweryfikowane przez Wojewódzki Nadzór Budowlany w Opolu w ramach przeprowadzonej kontroli. Protokół z kontroli o nr WIK 7740.4.2022.KK z dn. 14.07.2022 r. nie wykazał i nie zawierał uwag względem inwestycji. Obserwowane na przedmiotowym wale punktowe, miejscowe formy erozyjne zostaną naprawione w ramach prac zabezpieczających. Obejmą one także zabezpieczenie do rzędnej projektowej wszystkich obwałowań, względem których prowadzono prace budowlane. Prace zabezpieczające będą realizowane w międzyczasie – przed wyłonieniem wykonawcy na dokończenie całego zadania.

Linda Hofman kończy stwierdzeniem, że :  nieuprawnione jest wzbudzanie negatywnych emocji wśród mieszkańców i niczym nieuzasadnionego poczucia zagrożenia. Dla Wód Polskich w Gliwicach bezpieczeństwo przeciwpowodziowe niezmiennie stanowi priorytet.

Nie piszemy o Polderze Żelazna ot tak z kapelusza, bo nie mamy o czym. Każdy materiał jest efektem interwencji  zaniepokojonych mieszkańców Żelaznej, Niewodnik czy Naroka, którzy pilnie obserwują co się na budowie dzieje, a mając w pamięci choćby rok 1997 – trudno się im dziwić. Nie od rzeczy byłoby spotkanie specjalistów z Wód Polskich  z mieszkańcami  wprowadzające ich w aktualną, trudną  sytuację.

Fot. kapitan

Udostępnij:
Wspieraj wolne media

2 komentarze

  1. Stary wał w Żelaznej został całkowicie rozebrany, a w zamian został przywieziony piasek
    . Skąd wiec informacja że „żaden odcinek obwałowania nie pozostał rozebrany.”

Skomentuj

O Autorze

Dziennikarz, publicysta, dokumentalista (radio, tv, prasa) znany z niekonwencjonalnych nakryć głowy i czerwonych butów. Interesuje się głównie historią, ale w związku z aktualną sytuacją społeczno-polityczną jest to głównie historia wycinanych drzew i betonowanych placów miejskich. Ma już 65 lat, ale jego ojciec dożył 102. Uważa więc, że niejedno jeszcze przed nim.

SZANOWNI PAŃSTWO

Od 25 maja br. w Polsce obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie ich swobodnego przepływu oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO). Na naszym portalu używamy np. plików cookies (stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika serwisu Opowiecie.info i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych serwisu Opowiecie.info). Zgodnie z RODO dane osobowe to wszystkie informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej (w tym imię i nazwisko, czy adres zamieszkania, adres e-mail, czy adres IP, zapisywane w plikach cookies). Administratorem danych osobowych, pozyskiwanych przez portal informacyjny WWW.OPOWIECIE.INFO jest OPOWIECIE.INFO Joanna Kołodziej, ul. Sokołów 3, 46-081 Dobrzeń Wielki NIP: 7541544353, REGON: 381405173.

Zapewniamy, że wszelkie pozyskiwane dane przez portal informacyjny Opowiecie.info lub przez naszych zaufanych partnerów przetwarzamy tylko w zakresie, na jaki zezwala RODO:
– gdy jest to niezbędne do zawarcia lub wykonania umowy;
– gdy wynika to z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, np. w celu zapewnienia bezpieczeństwa usługi;
– gdy posiadamy dobrowolna zgodę użytkownika.
Odbywać się to będzie zawsze na podstawach prawnych, dopuszczalnych przez RODO.

Dane osobowe będą przetwarzane przez administratora – Blacharstwo Samochodowe Import Export Łukasz Kołodziej z siedzibą w Dobrzeniu Wielkim (zwane dalej Właścicielem), ul. Sokołów 3, 46-081 Dobrzeń Wielki, NIP: 754-13-75-270, REGON: 531127643 mogą zostać przekazane przez administratora zaufanym partnerom, którzy będą mogli je przetwarzać wyłącznie we wskazanym celu i zakresie. Zgodnie z RODO każdy z Państwa kto udzielił lub udzieli nam zgody na przetwarzanie danych osobowych, może ją w każdej chwili wycofać. Przysługuje Państwu także prawo żądania dostępu do nich, ich sprostowania lub usunięcia, prawo do ich przeniesienia, wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz do wniesienia skargi do organu nadzorczego – GIODO.

W związku z pełnieniem obowiązków administratora Państwa danych osobowych stosujemy zabezpieczenia oraz procedury pomagające w bezpiecznym przetwarzaniu danych, miedzy innymi: witryna i wszystkie aplikacje internetowe korzystają z bezpiecznego protokołu zabezpieczonego certyfikatem SSL.

Jeżeli wyrażają Państwo zgodę na przetwarzanie Waszych danych osobowych przez Blacharstwo Samochodowe Import Export Łukasz Kołodziej z siedzibą w Dobrzeniu Wielkim (zwane dalej Właścicielem), ul. Sokołów 3, 46-081 Dobrzeń Wielki, NIP: 754-13-75-270, REGON: 531127643 oraz naszych zaufanych partnerów, co związane jest z korzystaniem z treści na portalu WWW.OPOWIECIE.INFO, w celach marketingowych, analitycznych, w tym na ich przetwarzanie w plikach cookies i podobnych.  Wyrażenie zgody na przetwarzanie danych jest dobrowolne.

Polityka prywatności   Polityka cookies